Нові видання 2003 р. на сайті "Козацтво XV-XXI ст." Документи, карти, ілюстрації, сувеніри ...
cossackdom.com
казак
Казачество 15-21 вв.
казаки
СПОНСОРАМ
Заставка | Головна | Участь у проекті |  RSS Новини сайту Блог | Книга для записів| Пошта | Додати URL

 

Нові видання
Про проект

Бібліотека

 

 

 

Посилання

 


Поиск по сайту введіть ключове слово

Розсилка@Mail.ru

Шаши банеры

Наши
88 X 31

СтатистикаAllbest.ru

Яндекс цитирования
Целевой Трафик

Design by A.Roschin

 

 


НОВІ ВИДАННЯ

Архів 2000 |2001| 2002

Шановні панове! Автори сайту будуть вдячні за інформацію про видання 2000 - 2004 рр., які містять матеріали з історії козацтва, його сучасного стану. Дякуємо!

2003 рік

Студії з історії Степової України. - Запоріжжя, 2003. - Випуск 1. - 120 с.

Україна: вчора, сьогодні, завтра: Збірник наукових праць/ Ред. кол.: Вашкевич В.М. та ін. - Запоріжжя, 2003. - 326 с.

Культурная жизнь Юга России: региональный научный журнал. - 2003. - № 1.

Культурная жизнь Юга России: региональный научный журнал. - 2003. - № 2.

Культурная жизнь Юга России: региональный научный журнал. - 2003. - № 3.

Народна творчість і етнографія. - 2003. - № 3.

Культурная жизнь Юга России: региональный научный журнал. - 2003. - № 4.

Малукало А.Н. Кубанское казачье войско в 1860-1914 гг.: организация, система управления и функционирования, социально-экономический статус. - Краснодар. Из-во "Кубанькино", 2003. - 216 с.

Памяти Ивана Диомидовича Попки: Из истории прошлого и духовного наследия северокавказского казачества. - Краснодар, Издательство "Кубанькино", 2003. - 208 с.

ПЕРЕЯСЛАВСКА РАДА 1654 РОКУ (історіографія та дослідження) / Редкол. П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. - К.: Смолоскип, 2003. - ХХ. + 890.

Павленко Ірина. Історичні пісні Запорожжя: регіональні особливості та шляхи розвитку. - Запоріжжя: "Тандем - У", 2003. - 208 с.

Бурда Э.В. Очерки о терском казачестве. - Нальчик: "Полиграфсервис и Т", 2003. - 213 с.

Голос минувшего. Кубанский исторический журнал. - 2003. - № 1-2. - 95 с.

Большой толковый словарь донского казачества. - "Русские словари, АСТ, Астрель", 2003. - 608 с.

Пам`ять століть. Історичний науковий та літературний журнал. - № 2. - К., 2003.

Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ: Південна Україна XVIII-XIX століття. - Запоріжжя: РА "Тандем-У", 2003. - Випуск 7. - 515 с.

 

Top


Студії з історії Степової України. - Запоріжжя, 2003. - Випуск 1. - 120 с.

Корнієнко М.П. Правобережна козацька старшина (пошуки і знахідки). - С. 3-4.
Кривошея В.В. Старшинський корпус козацького війська гетьмана Брюховецького. - С. 5-10.
Дан О.Ю. Доля Брацлавського козацтва. - С. 11-12.
Маленко Л.М. "Справа про некрасівців, які побажали прийняти підданство Росії з приєднанням їх після переходу з Туреччини до складу Азовського козацького війська" з канцелярії новоросійського та бессарабського генерал-губернатора. - С. 13-20.
Фицик Л.А. Деякі питання сучасної історіографії української козацької старшини. - С. 81-87.
Шпитальов Г. Г. Населення Запорозьких Вольностей у воєнній організації Нової Січі. 1734-1775 рр.- С. 88-94.

Top


Україна: вчора, сьогодні, завтра: Збірник наукових праць/ Ред. кол.: Вашкевич В.М. та ін. - Запорожье, 2003. - 326 с.

Корнієнко М.П. Матеріали до історії Паволоцького полку (1648-1649), (1651-1674). - С. 22-24.

Кривошея В.В. Старшинський корпус козацького війська гетьмана Мазепи. - С. 25-49.
Мельник А. Чернігівське козацтво. - С. 50-61.

Мільчев В.І. Матеріали секретної експедиції Сенату Російської імперії до історії Запорозької Січі в останні роки її існування. - С. 62-68.

Маленко Л.М. Роздуми над проблемами та завданнями сучасного козацтва (на прикладі запорізьких козацьких організацій). - С. 297-302.

Top


Культурная жизнь Юга России: региональный научный журнал. - 2003. - № 1.


ЗМІСТ>>>

Top


Культурная жизнь Юга России: региональный научный журнал. - 2003. - № 2.


ЗМІСТ>>>

Top


Культурная жизнь Юга России: региональный научный журнал. - 2003. - № 3.


ЗМІСТ>>>

Top


Народна творчість і етнографія. - 2003. - № 3.

Білий Д. Кубанські козаки. - С. 92-105.

Top


Культурне життя Півдня Росії: регіональний науковий журнал.- 2003. - № 4.

ЗМІСТ>>>

Top


Малукало А.Н. Кубанское казачье войско в 1860-1914 гг.: организация, система управления и функционирования, социально-экономический статус. - Краснодар. Издательство "Кубанькино", 2003. - 216 с.

Пропоноване монографічне дослідження - перше у вітчизняній історіографії комплексне дослідження Кубанського козачого війська як військово-адміністративної одиниці, кубанського козацтва як військово-служивого стану в період з моменту створення Кубанської області і Кубанського козачого війська в 1860 р. і до початку Першої світової війни 1914 р. Автор спирається на широке коло джерел, багато з яких уперше вводяться в науковий обіг, аналіз вітчизняної та зарубіжної історіографії. Розглядаються ряд спірних і маловивчених питань - причини створення Кубанського війська, розвиток системи управління на вищому і місцевому рівнях, співвідношення повинностей кубанських козаків і забезпечення служби й ін.
Адресується вченим, викладачам, представникам влади, студентам і всім, хто цікавиться історією Росії, Північного Кавказу і російського козацтва /відкрити ел.версію книги/.

Top


Памяти Ивана Диомидовича Попки: Из истории прошлого и духовного наследия северокавказского казачества. - Краснодар, Издательство "Кубанькино", 2003. - 208 с.

Збірник наукових статей провідних регіональних істориків, етнографів, літературознавців і музеєзнавців, присвячений пам'яті видатного історика і просвітителя Північного Кавказу, сподвижника козацької культури Івана Діомидовича Попки. У збірнику знайшли відображення дослідження життєвого шляху і творчості І.Д. Попки, нові матеріали з історії та культури кубанського і терського козацтва. Книга призначена для викладачів і учнів, працівників закладів культури та активістів козацького руху, а також усім, кому памятне історичне минуле та духовна спадщина козаків Кубані і Тереку.

Top


ПЕРЕЯСЛАВСЬКА РАДА 1654 РОКУ (історіографія та дослідження) / Редкол. П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін . - К.: Смолоскип, 2003. - ХХ. + 890.

Збірник "Переяславська рада 1654 року" висвітлює проблематику українсько-московської угоди, укладеної в результаті січнево-березневих переговорів 1654 р. між Богданом Хмельницьким і московським царем Олексієм Михайловичем. Перша частина видання містить передруки праць української історіографії та публіцистики останньої чверті XIX - 70-років XX ст. До другої частини ввійшли наукові дослідження сучасних істориків - огляди української, російської, польської та англомовної історіографій, статті про Переяславську раду, її причини та наслідки. Науковими аргументами ще раз спростовується т.зв. переяславська легенда про добровільне входження України до складу Московської держави як вияв "споконвічної мрії" українського народу до "возз`єднання" Русі. Московський напрямок дипломатії Богдана Хмельницького мав такий самий зміст, як і турецько-кримський, шведський, семігородський та ін. Основним завданням української політики того часу був пошук сильного військового союзника у боротьбі з Річчю Посполитою за об`єднання всіх етнічних українських земель у державно-адміністративному устрої Війська Запорозького.
Для науковців, студентів, викладачів та всіх, хто цікавиться історією.


ЗМІСТ

Частина I
Наукові дослідження XX століття
(1910-1950-ті роки)

Михайло Грушевський. Переяславська умова України з Москвою 1654 року
5
Вячеслав Липинський. Україна на переломі. 1657-1659 (Розділ III)
55
Ростислав Лащенко. Переяславський договір 1654 р. між Україною і
царем московським
67
Андрій Яковлів. Договір гетмана Богдана Хмельницького з
московським царем Олексієм Михайловичем 1654 р.
91
Олександр Оглоблін. Українсько-московська угода 1654
156

Науково-публіцистичні твори
(остання чверть XIX - 70-ті роки XX століття)

Михайло Дрогоманов. Пропащий час. Українці під Московським
царством (1654-1876)
221
Дмитро Донцов. Українська республіка (1654-1734)
237
Роман Бжеський. Переяславська умова в планах Б.Хмельницького
та "переяславська легенда"
248
Зиновій Книш. Переяславський договір (У трьохсотлітню річницю)
269
Михайло Брайчевський. Приєднання чи возз`єднання? Триптих
294
Від автора
294
[I.] Приєднання чи возз`єднання? Критичні замітки з приводу однієї
концепції
299
[II.] Конспект закритого обговорення статті М.Брайчевського
"Приєднання чи возз`єднання?" в Інституті історії влітку 1974 року
334
[III.]Заключне слово
350
Коментар (Ігор Гирич)
419
Частина II
Історіографія
Франк Сисин (Едмонтон). Образ Росії та українсько-російських взаємин
в український історіографії кінця XVII - початку XVIIІ сторіччя
431
Володимир Кравченко (Харків). Концепції Переяслава в українській
історіографії
463
Олексій Ясь (Київ). Образи Переяслава в українській історіографії
академічної доби (початок XIX - кінець 80-х років XX століття)
524
Віктор Брехуненко (Київ). Переяславська рада 1654 року в російській
історіографії
605
Мирослав Нагельський (Варшава). Переяславська угода 1654 року
в польській історіографії
653
Франк Сисин (Едмонт). Переяславська рада в англомовній історіографії
680

Дослідження

Віктор Брехуненко (Київ). Сергій Леп`явко (Чернігів). Українське козацтво
і Московія в XVI - першій половині XVII століття
701
Віктор Горобець (Київ). Переяславський вибір Богдана Хмельницького
1654 року
747
Тарас Чухліб (Київ). Проблема ратифікації Переяславсько-московських
домовленостей 1654 року
464
Сергій Плохій (Едмонт). Переяслав 1654: Православний дискурс та
політична культура
775
Ярослав Федорук (Київ). Переговори Речі Посполитої з Москвою і
укладення Віленського миру (1654-1656)
796
Покажчик імен
863

Top


Павленко Ірина. Історичні пісні Запорожжя: регіональні особливості та шляхи розвитку. - Запоріжжя: "Тандем - У", 2003. - 208 с.

У монографії проаналізовано особливості поетики, розвитку та поширення історичної пісенності Запорожжя, геоісторичні та соціальні чинники, що мали вплив на процес розвитку духовної культури регіону, висвітлені питання подальшої еволюції регіональної пісенності і її сучасний стан.
Рекомендується науковцям, аспірантам, студентам - усім тим, хто цікавиться історичним минулим і духовною спадщиною нашого народу.

Top


Бурда Э.В. Очерки о терском казачестве. - Нальчик: "Полиграфсервис и Т", 2003. - 213 с.

У нарисах на основі великого фактичного матеріалу висвітлюються найбільш актуальні проблеми історії та культури терського козацтва. Робота має історико-етнографічну спрямованість у її авторській інтерпретації. В результаті складається ретроспективна картина, що пояснює цей соціальний феномен в історії Росії, і безпосередньо Північного Кавказу. Книга призначена для викладачів історії, учнів загальноосвітніх закладів, студентів вузів, краєзнавців, а також усіх, хто цікавиться історією терського козацтва.

Top


Голос минувшего. Кубанский исторический журнал. - 2003. - № 1-2. - 95 с.


ЗМІСТ>>>

Top


Большой толковый словарь донского казачества. - "Русские словари, АСТ, Астрель", 2003. - 608 с.

Словник містить лексику і фразеологію сучасних говорів Дону на територіях Ростовської і Волгоградської областей Росії. У його основу лягли записи живої мови мешканців станиць і хуторів колишньої Області Війська Донського, а також матеріали словників донських говорів та архівні документи.
Словникова стаття включає слово в орфографічному записі, його вимовну форму, граматичну та стилістичну характеристики. Тлумаченням служить еквівалент слова чи ряду слів із літературної мови або розгорнуте пояснення значень слів, описаних явищ, предметів. Як ілюстративні приклади використані записи усної мови носіїв говорів Дону і цитати з літературних творів.
Призначений для філологів, етнографів, істориків, викладачів шкіл і вузів, аспірантів і студентів. Становить інтерес для всіх аматорів народної російської мови.

Top


Пам`ять століть. Історичний науковий та літературний журнал. - № 2. - К., 2003.

Мільчев Володимир. Запорожці на військовому кордоні Австрійської імперії наприкінці XVIII століття. - С. 50-56.

Top


Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ: Південна Україна XVIII-XIX століття. - Запоріжжя: РА "Тандем-У", 2003. - Випуск 7. - 515 с.

Мільчев В.І., Князьков Ю.П. Проект реформування устрою Запорожжя генерал-майора Карла Штофельна (1765 р.). - С. 35-55.
Анцишкін І.В. Опис містечка Нікополя 1860 року. - С. 141-152.
Заруба В.М. Боротьба за гирла Дніпра та Бугу в 1697 - 1698 роках. - С. 153-158.
Шпитальов Г.Г. Запорозьке військо періоду Нової Січі. - С. 158-182.
Сапожников І.В. Запорозька військова церква Покрова Пресвятої Богородиці. - С. 183-191.
Сапожников І.В. Запорожці в Очаківській області та Україні Ханській під час "кримської протекції" (1711 - 1734 роки). - С. 240-244.
Плецький С.Ф. Уявлення запорозьких козаків про кордон за часів Нової Січі. - С. 244-248.
Мірущенко О.П. Напрямки запорозької торгівлі наприкінці XVII-XVIII століття. - С. 248-251.
Шаповалов Г.І. Водне середовище у віруваннях та звичаях українців XVIII - XIX ст. - С. 252-253.
Білівненко С.М. План облаштування соляних промислів на Півдні України після Кючук-Кайнарджийського мирного договору 1774 р. - С. 254-255.
Мільчев В.І. Нездійснений колонізаційний проект 1786 р. (невдала спроба відставних чинів Албанського війська перетворитися на таврійських поміщиків). - С. 256-259.
Маленко Л.М. Риси традиційно-побутової культури козацького військового населення ХІХ століття. - С. 259-265.
Швайба Н.І. Праця Н.Д. Полонської-Василенко "Майно запорізької старшини" як джерело для дослідження соціально-економічної історії Запоріжжя". - С. 276-284.
Полонська-Василенко Н.Д. Втікачі в Південній Україні кінця XVIII сторіччя. - С. 287-300.
Всеукраїнська наукова конференція "Чортомлицька (Стара) Запорозька Січ в історико-культурній спадщині Нікопольського району". - С. 336-339.

Top
 

. Copyright © 2004 cossackdom.com