История казачества


Козацтво XV-XXI ст.

СПОНСОРАМ
Заставка | Головна | Участь у проекті |

АВТОРИ ПРОЕКТУ

Маленко Людмила Михайлівна

  Біографія | Наукові напрямки та інтереси | Список наукових праць | Контакти


foto author

Маленко Людмила Михайлівна

 У 1989 р. закінчила історичний факультет Запорізького державного університету. З 1990 р. асистент кафедри історії України ЗДУ. В 1995 р. вступила до аспірантури Запорізького держуніверситету, яку закінчила захистом кандидатської дисертації на тему: "Азовське козацьке військо. 1828 - 1866 рр." З 2000 р. - доцент кафедри історії України Запорізького національного університету, співробітник науково-дослідної лабораторії історії Південної України ХVІІІ - ХІХ ст. ЗНУ і Запорізького відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, член Наукового товариства ім. Я. Новицького. Нині провідний фахівець навчально-наукової лабораторії археологічних досліджень Запорізького національного університету.

Автор 140 наукових публікацій, з них - 3 монографій і археографічних видань, зокрема, "Матеріали до історії Азовського козачого війська" (1995 р., у співавторстві з А.В. Бойком), "Азовське козацьке військо (1828 - 1866 рр.)" (2000 р.), "Йосип Гладкий та Окреме Запорозьке (Азовське) козацьке військо в матеріалах і документах" (2010 р.).
Автор сайту "Козацтво ХV - ХХІ століття" (http://www.cossakdom.com).

E-mail: liudmilamalenko@gmail.com
Моб.тел. + (38) 097-397-23-64.

Top


Сфера наукових інтересів лежить у площині дослідження історії:

 

- Задунайської Січі;

- Азовського козацького війська;

- українського козацтва на Кубані;

- козацьких військ у системі політичних, соціально-економічних і культурних відносин Південної України останньої чверті ХVІІІ - ХІХ століття;

- взаємостосунків Запорозького і Донського козацтва.

 

 
Top


Список наукових праць Л.М. Маленко:

1990


1. Городище Сары-Кай // Древности Степного Причерноморья и Крыма. Сборник научных трудов. - Запорожье, 1990. - Т. 1. - С.145-150.

1991


2. Могильник "Мамай-Сурка" эпохи средневековья // Международные связи в средневековой Европе. Тезисы научных докладов и сообщений Всесоюзного научного семинара (25-27 апреля 1991 г.) - Запорожье, 1991. - С. 12-14.

1995


3. Матеріали до історії Азовського козачого війська. - Запоріжжя, 1995. - 220 с. (У співавторстві з А.В. Бойком).
4. Питання господарського устрою Азовського козачого війська // Підприємництво Південної України останньої чверті ХVІІІ - першої чверті ХХ століття. - Запоріжжя, 1995. - С. 18-33.

1996


5. До питання про складання понятійного словника з історії Азовського козачого війська // Наукові доповіді студентів та аспірантів кафедри історії України ЗДУ. - Запоріжжя, 1996. - Вип. І. - С. 17-20.
6. Військова служба Азовського козачого війська // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ: Південна Україна ХVІІІ-ХІХ століття. - Запоріжжя: РА "Тандем - У", 1996. - Вип. І. - С. 118-126.

1997


7. Переселення колишніх "некрасовців" на землі Азовського козачого війська в 30-х роках ХІХ століття // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ: Південна Україна ХVІІІ-ХІХ століття. - Запоріжжя: РА "Тандем - У", 1997. - Вип. 2. - С. 115 - 124.
8. Джерела з історії Азовського козацького війська // Запорозьке козацтво в пам`ятниках історії та культури. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції - Секція ІІІ, ІV, V. - Запоріжжя: РА "Тандем - У", 1997. - С. 60-66.

1998


9. Соціальне становище Задунайської Січі на початку ХІХ ст. та повернення задунайців у межі Російської держави в 1828 р. // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. - Запоріжжя: Просвіта, 1998. - Вип. ІV. - С. 30-38.

1999


10. Церковні справи Азовського козацького війська // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. (Збірник статей). - К.: Рідний край, 1999. - Вип. 7. - С. 44-50.
11. Причини ліквідації Азовського козацького війська та переселення азовців на Кубань // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. - Запоріжжя, 1999. - Вип. VІ. - С. 6-17.
12. Козацький фактор в адміністративній політиці уряду на Півдні України першої половини ХІХ століття // Адміністративний устрій та самоврядування в Україні ХVІІ - ХХ століття. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Запоріжжя, 13-14 жовтня 1999 р. - Запоріжжя: РА "Тандем - У", 1999. - Ч. І. - С. 146-154.
13. Йосип Гладкий: людина і діяч // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ: Південна Україна ХVІІІ-ХІХ століття. - Запоріжжя: РА "Тандем - У", 1999. - Вип. 4 (5). - С. 240 - 251.
14. Козацтво Південної України в першій половині ХІХ століття: Азовське козацьке військо. Навчальний посібник до спецкурсу: "Українське козацтво в 1775-1869 роках" для студентів І - ІІІ курсів історичного факультету ЗДУ. - Запоріжжя: ЗДУ, 1999. - 75 с.
15. Становлення церковного устрою Азовського козацького війська // Міжконфесійні взаємини на Півдні України ХVІІІ-ХХ століття. - Запоріжжя: РА "Тандем - У", 1999. - С. 73-84, 199-209.

2000


16. Азовське козацьке військо (1828-1866). - Запоріжжя, 2000. - 514 с.
17. Азовське козацьке військо. 1828-1865 рр. // Козацтво на Півдні України. Кінець ХVІІІ-ХІХ століття. - Одеса: Друк, 2000. - С. 138-172.
18. Збройні сили України. Навчальний посібник до спецкурсу: "Військова історія України" для студентів ІІ курсу історичного факультету ЗДУ. - Запоріжжя, 2000. - 62 с. (У співавторстві з В.М. Мороко).
19. До питання про відродження козацьких традицій в Україні // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту. Історія.- Бердянськ, 2000. - С. 98-105.

2001


20. Про причини створення та ліквідації південноукраїнських козацьких військ останньої чверті ХVІІІ - ХІХ століття // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Інститут археографії та джерелознавства ім М.С. Грушевського НАН України. - К., 2001. - Т. 6. - С. 222-228.
21. До причин створення та ліквідації південноукраїнських козацьких військ в останній чверті ХVІІІ-ХІХ століття // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ: Південна Україна ХVІІІ-ХІХ століття. - Запоріжжя: РА "Тандем - У", 2001. - Вип. 6. - С. 172-185.
22. Рецензія: Дослідження спадщини О.О. Рябініна-Скляревського: Малинова Г.Л., Сапожников І.В. О.О. Рябінін-Скляревський: матеріали до біографії. - Одеса-Київ: "Елтон-2"-"Гратек", 2000. - 222 с. // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ: Південна Україна ХVІІІ-ХІХ століття. - Запоріжжя: РА "Тандем - У", 2001. - Вип. 6. - С. 306-307.

2002


23. Азовське козацьке військо // Українське козацтво: Мала енциклопедія. - Київ: Генеза - Запоріжжя: Прем`єр, 2002. - C. 11-13.
24. Біла Церква // Там само. - С. 40.
25. Буша // Там само. - С. 53.
26. Бутколи // Там само. - С. 53.
27. Військо Донське // Там само. - С. 71-72.
28. Гладкий Йосип Михайлович // Там само. - С. 103.
29. Гонта Іван // Там само. - С. 109-110.
30. Гіреї // Там само. - С. 122-123.
31. Донське козацтво // Там само. - С. 136-138.
32. Дунайське козацьке військо // Там само. - С. 142-143.
33. Задунайська Січ // Там само. - С. 154-156.
34. Іррегулярні війська // Там само. - С. 182.
35. Іслам-Гірей ІІІ // Там само. - С. 182-183.
36. Коліївщина // Там само. - С. 251-252.
37. Крим (Кримський півострів) // Там само. - С. 272-273.
38. Кримське ханство // Там само. - С. 273-275.
39. Кубанське козацтво // Там само. - С. 278-279.
40. Кубань // Там само. - С. 279-280.
41. Кухаренко Яків Герасимович // Там само. - С. 284.
42. Лісницький Григорій // Там само. - С. 292.
43. Некрасівські козаки // Там само. - С. 341.
44. Окреме Запорозьке військо // Там само. - С. 356.
45. Порта // Там само. - С. 406.
46. Райя задунайська // Там само. - С.
47. Самойлович Іван Самійлович // Там само. - С. 440-441.
48. Суховій (Суховієнко) Петро // Там само. - С. 472.
49. Тугай-бей // Там само. - С. 486.
50. Умань // Там само. - С.
51. Усть-Дунайське Буджацьке військо // Там само. - С. 502-503.
52. Фастів // Там само. - С. 504.
53. Щербина Федір Андрійович // Там само. - С. 560.
54. Научно-исследовательский проект "Казачество ХV-ХХІ вв." // Информационный бюллетень Ассоциации "История и компьютер". - М., 2002. - № 30, июнь. - С. 31-33. (В соавторстве с А. Рощиным).

2003


55. "Справа про некрасівців, які побажали прийняти підданство Росії з приєднанням їх після переходу з Туреччини до складу Азовського козацького війська" з Канцелярії новоросійського та бессарабського генерал-губернатора // Студії з історії Степової України. - Запоріжжя, 2003. - Вип І. - С. 13-20.
56. Роздуми над проблемами та завданнями сучасного козацтва (на прикладі запорізьких козацьких організацій) // Україна вчора, сьогодні, завтра: збірник наукових праць / Ред. колегія: Вашкевич В.М. та інш. - Запоріжжя, 2003. - С. 297- 290.
57. Азовцы - последнее украинское пополнение Кубанского войска (по архивным материалам) // Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических культур Северного Кавказа за 2002 год. Дикаревские чтения (9). // Українське козацтво: Мала енциклопедія. - Київ: Генеза - Запоріжжя: Прем`єр, 2002. - Краснодар, издательство "Крайбибколлектор", 2003. - С. 11-20.
58. Риси традиційно-побутової культури козацького військового населення ХІХ століття // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна ХVІІІ - ХІХ століття. - Вип. 7. - Запоріжжя: РА "Тандем - У", 2003. - С. 259-264.

2004


59. Последний кошевой атаман Задунайской Сечи // Культурная жизнь Юга России. - 2004. - № 2 (8). - С. 45-49; 2004. - № 3 (9). - С. 33-36.
60. Козацькі війська в системі політичних відносин на півдні України в останній чверті ХVІІІ століття // Перший Міжнародний Конгрес "Національна перлина Запорожжя: впровадження інноваційно-інвестиційних технологій гармонізації біоекосистеми о. Велика Хортиця". 26-28 вересня 2004 року. Тези доповідей. - Запоріжжя, 2004. - С. 57-60.

2005


61. Південноукраїнське козацтво ХVІІІ - ХІХ століття: деякі висновки // Українське козацтво у вітчизняній та загальноєвропейській історії. Міжнародна наукова конференція: Тези доповідей. - Одеса, 2005. - С. 42-45.
62. Последний атаман // Родина. - 2005. - № 6. - С. 78-80.
63. Козацькі сайти у глобальній компютрній мережі INTERNET: досвід та перспективи // Матеріали науково-практичного семінару "Актуальні проблеми та перспективи дослідження історії козацтва", м. Запоріжжя, 1-2 квітня 2005 р. - Запоріжжя, 2005. - С. 53-59.
64. Місце південноукраїнського козацтва в політичних планах Російської імперії в останній чверті ХVІІІ-ХІХ століття // Запорозька старовина. - Запоріжжя: Вид. ВАТ "Мотор Січ", 2005. - Вип. 3. - С. 81-98.
65. Південноукраїнське козацтво і Кримська війна // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. - Запоріжжя: "Просвіта", 2005. - Вип. ХІХ. - С. 103-108.

2006


66. Джерела з історії південноукраїнських козацьких військ останньої чверті ХVIII-ХІХ століття в архівосховищах Одеської області // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Інститут археографії та джерелознавства ім М.С. Грушевського НАН України. - К., 2006. - Т. 12. - С. 210-236.
67. Досвід козацького минулого в сьогодення // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми і перспективи розвитку козацтва в сучасних умовах", м. Запоріжжя, 21-22 жовтня 2005 р. - Запоріжжя, 2006. - С. 25-33.
68. Ф.А. Щербина і його "История Кубанского казачьего войска"// Чорноморська минувщина. Записки відділу історії козацтва на Півдні України НДІК ІІУ НАНУ: Зб. наук. пр. - Вип.1. - Одеса, 2006. - C. 77-85.
69. Участие южноукраинских казачьих войск в Восточной войне (1853-1856) // Мир казачества. Сборник научных трудов. - Вып. 1. - Краснодар: ООО РИЦ "Мир Кубани", 2006. - С. 54-66.
70. Йосип Гладкий: штрихи до портрету // Музеї України. - 2006. - № 2 (14). - С. 30-33.
71. Азовське козацьке військо // Українське козацтво: Мала енциклопедія / Кер. авт. колект. Ф.Г. Турченко; від. ред. С.Р. Лях. - Видання 2-е, доп. і перероб. - Київ: Генеза; Запоріжжя: Прем'єр, 2006. - С. 10-12.
72. Біла Церква // Там само. - С. 45.
73. Буша // Там само. - С. 64.
74. Бутколи // Там само. - С. 64.
75. Військо Донське // Там само. - С. 86-87.
76. Галас // Там само. - С. 107. (У співавторстві з Г.Г. Шпитальовим).
77. Гвинтівка // Там само. - С. 112.
78. Гіреї // Там само. - С. 147-148.
79. Гладкий Йосип Михайлович // Там само. - С. 125-126.
80. Гонта Іван // Там само. - С. 133-134.
81. Городова армата // Там само. - С. 137.
82. Гусари // Там само. - С. 145.
83. Донське козацтво // Там само. - С. 162-164.
84. Драгуни // Там само. - С. 167.
85. Дунайське козацьке військо // Там само. - С. 169-170.
86. Задунайська Січ // Там само. - С. 181-183.
87. Іррегулярні війська // Там само. - С. 213.
88. Іслам-Гірей ІІІ // Там само. - С. 214.
89. Коліївщина // Там само. - С. 292-293.
90. Крим (Кримський півострів) // Там само. - С. 316-317.
91. Кримське ханство // Там само. - С. 317- 319.
92. Кубанське козацтво // Там само. - С. 322-327.
93. Кубань // Там само. - С. 327-328.
94. Лісницький Григорій // Там само. - С. 344-345.
95. Некрасівські козаки // Там само. - С. 402-403.
96. Окреме Запорозьке військо // Там само. - С. 319.
97. Пластуни // Там само. - С. 454.
98. Порох // Там само. - С. 478.
99. Порта // Там само. - С. 478-479.
100. Райя задунайська // Там само. - С. 494.
101. Реєстр // Там само. - С. 497.
102. Реєстр 1581 // Там само. - С. 497-498.
103. Реєстр 1638 // Там само. - С. 498.
104. Реєстрове козацтво // Там само. - С. 499-500.
105. Реєстрові козаки // Там само. - С. 500-501.
106. Самойлович Іван Самійлович // Там само. - С. 521.
107. Суховій (Суховієнко) Петро // Там само. - С. 558.
108. Тарасниця // Там само. - С. 561.
109. Тріангула // Там само. - С. 571.
110. Умань // Там само. - С. 593-594.
111. Усть-Дунайське Буджацьке військо // Там само. - С. 595-596.
112. Фастів // Там само. - С. 597.
113. Чорноморське козацьке військо // Там само. - С. 641-644. (У співавторстві з Б.Є. Фроловим).
114. Щербина Федір Андрійович // Там само. - С. 663.
115. Матеріали до історії південноукраїнських козацьких військ останньої чверті ХVІІІ - ХІХ століття у краснодарському архіві // Записки історичного факультету ОНУ. - Одеса: "Астропринт", 2006. - Вип. 17. - С. 143-155.
116. Дунайське й Азовське козацькі війська в Кримській кампанії (до 150-річчя закінчення Східної війни) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Інститут археографії та джерелознавства ім М.С. Грушевського НАН України. - К., 2006. - Т. 13. - С. 262-276.
117. Козацькі регалії ХVIII-ХІХ століття: яка доля їх чекає? // Музеї України. - 2006. - № 4 (16). - С.4-6.
118. З творчого доробку Федора Андрійовича Щербини // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. - Запоріжжя: "Просвіта", 2006. - Вип. ХХ. - С. 407-413.2007


119. Архівні джерела особового походження до історії козацьких військ Південної України останньої чверті ХVIII-ХІХ століття // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. - Випуск 25. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. - С. 47-55.
120. Место южноукраинского казачества в политических планах Российской империи в последней четверти ХVIII-ХІХ вв. // Запорожская старина. - Киев-Запорожье: Изд. ОАО "Мотор Сич", 2007. - Вып. 4. - С. 99-121.
121. Казацкие сайты в глобальной компьютерной сети Интернет: опыт и перспективы // Запорожская старина. - Киев-Запорожье: Изд. ОАО "Мотор Сич", 2007. - Вып. 4. - С. 379-383.
122. Вироблення системи військово-адміністративного управління південноукраїнськими козацькими військами в ХІХ столітті // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. - Запоріжжя: "Просвіта", 2007. - Вип. ХХІ. - С. 59-68.
123. Повернути національні реліквії в Україну! // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми дослідження історії Запорозького козацтва", м. Запоріжжя, 11-12 жовтня 2007 р. - Запоріжжя, 2007. - С. 85-92.

2008


124. Козацькі станиці та хутори Південної України в ХІХ столітті // Козацька спадщина: Альманах Нікопольського регіонального відділення НДІ козацтва при Інституті історії України НАНУ. - Вип. 4. - Дніпропетровськ: Пороги, 2008. - С. 112-123.
125. Південноукраїнська козаччина останньої чверті 18 - 19 століття в документах та матеріалах краснодарського архіву // Історія і культура Придніпров'я. Невідомі та маловідомі сторінки. Науковий щорічник. - Д.: НГУ, 2008. - Вип. 5. - С. 41-45.
126. Грехи и деяния казака во дворянстве // Экспедиция ХХI. - 2008. - № 7 (74). - С. 8-9.
127. Рукописні зібрання до історії південноукраїнських козацьких військ останньої чверті ХVIII - ХІХ століття в бібліотечних фондах України та Російської Федерації // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. - Запоріжжя: "Просвіта", 2008. - Вип. ХХІІ. - С. 196-204.
128. Козацькі клейноди в Україні та за її межами // Музейний вісник: Науково-теоретичний щорічник. - Випуск 8. - Запоріжжя: Дике Поле, 2008. - С. 90-95.
129. Військово-адміністративний устрій південноукраїнських козацьких військ останньої чверті ХVIII століття та система управління ними // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна ХVІІІ - ХІХ століття. - Вип. 9. - Запоріжжя: РА "Тандем - У", 2008. - С. 130-147.
130. Бібліотечні рукописні зібрання до історії південноукраїнських козацьких військ останньої чверті ХVIII - ХІХ століття // Книжкові колекції, рідкісні видання та рукописи в сучасному науково-інформаційному просторі. Матеріали конференції, присвяченої 85-річчю Музею книги Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького. Одеса, 25-27 вересня 2007 року. - Одеса, 2008. - С. 211-229.

2009


131. Археографічні публікації Таврійської та Катеринославської вчених архівних комісій з історії південноукраїнських козацьких формувань останньої чверті ХVІІІ - ХІХ століття // Історія і культура Придніпров'я. Невідомі та маловідомі сторінки. Науковий щорічник. - Д.: НГУ, 2009. - Вип. 6. - 65-75.
132. Гідний наслідування приклад у господарюванні // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - Запоріжжя: Просвіта, 2009. - Вип. ХХVІ. - С. 200-204. - 0,5 друк. арк.
133. Джерела з історії Чорноморського козацького війська в українських архівних та музейних установах // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: збірник наукових статей / Бібліотечка "Часи козацькі". - К., 2009. - Вип. 18. - С. 314-320.
134. Південноукраїнське козацтво останньої чверті ХVIII - ХІХ століття в творчому доробку Я. Новицького // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Інститут археографії та джерелознавства ім М.С. Грушевського НАН України. - К., 2009. - Т. 18. - С. 208-215.

2010


135. Чорноморське козацьке військо в документах і матеріалах українських архівних та музейних установ // Кубань-Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия. Выпуск 4. /Сост. А.М. Авраменко. - Краснодар-Киев: "ЭДВИ", 2010. - С. 200-208.
136. Історія козацьких формувань постсічового періоду в доробку південноукраїнських наукових осередків ХІХ - початку ХХ століття // Київська старовина. - 2010. - № 2 (березень). - С. 103-123.
137. Йосип Гладкий та Окреме Запорозьке (Азовське) козацьке військо в матеріалах і документах // Автор-упорядник: Людмила Маленко. - Запоріжжя: ВАТ "Мотор Січ", 2010. - 196 с.: іл., карти.
138. Документи з історії дворянського роду Гладких у музеях Дніпропетровська та Запоріжжя // Історія і культура Придніпров'я. Невідомі та маловідомі сторінки. Науковий щорічник. - Д.: НГУ, 2010. - Вип.7. - С. 4-14.
139. Булави та перначі козацької доби в музейних установах Запоріжжя // Заповідна Хортиця. Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції "Історія запорозького козацтва в пам'ятках та музейній практиці". - Спеціальний випуск. - Запоріжжя: Хортиця, 2010. - С. 253-258. ( У співавторстві з В.Г. Шлайфером).
140. Гладкий Йосип Михайлович [Електронний ресурс] // Славетні запорожці. - Режим доступу до статті: http://sites.znu.edu.ua/news_details/news_id=5629&lang=ukr

Top

 


Контакти

E-mail: liudmilamalenko@gmail.com
Моб.тел. + (38) 097-397-23-64.

Top

 

. Copyright © 2001-2022 cossackdom.com