Склад, порядок формування, правовий і матеріальний статус чернецтва

 

Монографії | Зміст
 використання матеріалів дозволено тількі за посиланням на ресурс cossackdom.com
  
РОСІЙСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ XVIII – СЕРЕДИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

 

3. Склад, порядок формування, правовий і матеріальний статус чернецтва

 

Секуляризаційні процеси, посилення впливу держави на внутрішньоцерковне життя, особливості історичного розвитку і традиції південноукраїнського регіону значною мірою вплинули на положення чорного духовенства, яке знаходилось на Півдні. Незважаючи на те, що за своєю природою чернече життя передбачало відстороненість від світу, замкненість, чернецтво не просто відчувало на собі трансформації суспільно-політичної, економічної і духовної ситуації, але й саме виступало і суб’єктом, і об’єктом змін. Місце, яке відводилось державою церкві, передбачало активне включення святих обителей та їхніх насельників у справу духовного „окормленія” віруючих, що, у свою чергу, передбачало чисельні напрями взаємодії монастирів із зовнішнім світом. У той же час, інтереси тієї ж державної політики не мали на увазі нівелювання окремішності чернецтва не лише по відношенню до мирян, але і по відношенню до інших груп духовенства. Державна влада усвідомлювала, що без підтримання ореолу корпоративності, замкненості, без селективності складу, специфічності статусу чорне духовенство не буде мати авторитету серед мирян і не зможе ефективно виконувати функції, які на нього покладались. Тож держава свідомо йшла на збереження рис окремішності чернецтва.

Тривалий час на заваді вивченню чернецтва як окремої групи духовенства півдня України, члени якої, з одного боку, мали між собою чимало спільного, обумовленого саме корпоративністю групи, а з іншого, — не становили собою монолітної маси, відрізняючись статусом залежно не тільки від посади, але і від місця перебування та цілої низки інших факторів, заважала історіографічна традиція. Адже більшість досліджень, які стосувались чернецтва, належали до однієї з двох протилежних за своїми підходами груп. Роботи першої групи являють собою нариси з історії окремих південноукраїнських монастирів, у яких життя обителі розглядається переважно як унікальне явище, без співвідношення із ситуацією в інших монастирях регіону. Позиція ж авторів праць, що належать до другої групи, прозоро відбита у твердженні Г. Прошина, згідно з яким для того, щоб розібратись у православному чернецтві, зовсім не потрібно вивчати цілі бібліотеки праць, адже будь-який більш чи менш великий монастир увібрав у себе все, що характерне для інших[1]. Тож узагальнення робились без застережень, без глибокого дослідження положення чернецтва в окремих обителях. Вадою багатьох робіт цієї групи є і те, що статус чорного духовенства подається стало, без звернення уваги на зміни, які відбувались у ньому впродовж останньої чверті XVIII – середини ХІХ ст. тож доцільно простежити зміни державного регулювання поповнення лав чернецтва, позбавлення сану, правового і майнового статусу осіб, які перебували в монастирях, і співвіднести їх із реальною ситуацією, яка складалась на півдні України.

Як і інші групи, чорне духовенство не було однорідним. Так, законодавство поділяло його на духовне керівництво і рядових. До перших були віднесені митрополити, архієпископи, єпископи, архімандрити, ігумени, ігумені та настоятельниці монастирів. До другої — схимномонахи, ченці та послушники, схимномонахині, черниці та послушниці[2]. Пишучи про склад духовенства, дослідники часто випускають з уваги наявність специфічних категорій — ієромонахів (ченців у священицькому сані) та ієродияконів (ченців, висвячених у дияконський сан), які, належачи до чорного духовенства, за функціями були близькими до духовенства парафіяльного[3]. Послідовними щаблями просування особи, яка вирішила жити за монастирським статутом, були послушник (білець, послушниця), чернець (черниця), схимномонах (схимномонахиня). Належність до кожного з цих щаблів передбачала відповідні права та обов’язки. Умови зміни статусу визначались законодавством.

Належність особи до тієї чи іншої підгрупи духовного керівництва залежала від того, яку посаду мала ця особа. Сан митрополитів, архієпископів і єпископів мали керівники єпархій. Причому клас єпархій впливав на визначення сану їхніх архієреїв, але суворо встановленою ця залежність не була. Так, Гавриїл (Бонулеску–Бодоні) очолював південноукраїнську кафедру в сані митрополита, хоча підпорядкована йому єпархія не належала до першого класу; деякі особи, які приходили на місце єпархіального архієрея, певний час перебували в єпископському сані, і лише згодом отримували сан архієпископа. Саме як єпископи очолили південноукраїнські кафедри Афанасій (Іванов), Феофіл (Татарський), Онісіфор (Боровик), Гавриїл (Розанов), Димитрій (Муретов). Разом із тим, третьокласність Катеринославської і Таганрозької єпархії зумовила те, що всі її керівники були саме в єпископському сані.

Те, який сан носив керівник монастиря, великою мірою залежало від класу останнього, але і тут безумовної залежності не існувало. Як правило, в імперії монастирі першого класу очолювались архімандритами, а другого та третього — ігуменами. У той же час, настоятелі другокласних монастирів могли розраховувати на отримання більш почесного сану архімандрита[4]. Зокрема в такий сан був висвячений ігумен Молчанівської Софроніївської пустині і засновник Софроніївського подвір’я Феодосій. Цьому сприяло особисте знайомство ченця з Катериною ІІ і протегування Г. Потьомкіна[5]. І після перетворення Новогригоріївської пустині на другокласний монастир обителлю керували саме архімандрити[6]. З огляду на особисте піклування О. Голіцина була започаткована практика отримання архімандритського сану настоятелями другокласного Одеського Успенського монастиря. Керівники цієї обителі користувались і такими правами у священнослужінні, які надавались архімандритам ставропігійних монастирів: служити з дикіріями і трикіріями, на великому вході приймати дискос і потир по-архієрейськи в царських воротах[7]. Архімандрити ж керували і Бахчисарайським Успенським скитом[8]. До 1850 р., тобто до переведення в перший клас, мав архімандритів серед своїх настоятелів і Балаклавський Георгіївський монастир[9]. Так що некоректними є твердження ігумені Серафіми про унікальність у цьому плані Одеського монастиря, про те, що носити сан архімандрита могли лише керівники лавр і першокласних монастирів[10].

Згідно ще зі статутом Василія Великого керівник монастиря мав обиратись з-поміж братії і затверджуватись єпархіальним архієреєм. Якщо ж гідного кандидата не було, архієрей мав призначати настоятеля. У синодальний період рішення про призначення мало затверджуватись Синодом, який, до того ж, і сам мав право призначати свого кандидата[11]. У призначенні настоятелів південноукраїнських монастирів простежуються тенденції, подібні до тенденцій у формуванні контингенту керівників єпархій краю. Головною причиною, з якої настоятелі залишали свою посаду, було переведення на інше місце. Причому з цієї причини керівники низки південноукраїнських обителей ішли частіше, аніж з причини звільнення на покій або смерті. Показники плинності кадрів у цій ланці значно коливались від монастиря до монастиря. В Одеській Успенській обителі з 1824 по 1861 р. змінилося 9 керівників[12]; з 1791 по 1848 р. у Корсунському монастирі змінилося 6 керівників[13]; з 1791 по 1861 р. у Балаклавському Георгіївському монастирі — принаймні 10[14]; у Хрестовоздвиженському Бізюкову монастирі з 1804 по 1861 р. — 10[15]; у Бахчисарайському Успенському скиті з 1850 по 1861 р. керувало 4 архимандрити[16]; з 1844 по 1861 р. Одеську Михайлівську обитель очолювали 4 особи[17].

При ротації кадрів керівники південноукраїнських монастирів переводились найчастіше на місця до інших обителей, ставали ректорами семінарій або ж очолювали єпархії.

Порядок призначення до деяких монастирів мав свою специфіку. Так, до 1794 р. керівники Балаклавського монастиря призначались Константинопольським патріархом, а з того року це повноваження перейшло до Синоду. З 1827 по 1849 р. настоятельство в Бізюковому монастирі було закріплене за ректорами Катеринославської семінарії. Пізніше ж, за клопотанням архієпископа Інокентія (Борисова), Синод передав право призначення керівництва обителі Херсонським єпархіальним архієреям. Останні з 1848 р. керували через своїх намісників Корсунським монастирем, який втратив статус єдиновірського.

На посади керівників обителей єпархіальні архієреї воліли розміщувати осіб, з якими були особисто знайомі. Тож поширеною була практика переводу настоятелів і настоятельниць з тих єпархій, де раніше працювали південноукраїнські єпархіальні архієреї. Логіка зрозуміла: архієреї прагнули відчувати себе господарями своїх єпархій і тому бажали бачити на посадах у підлеглих структурах перевірених людей, яким можна довіряти. Обрання ж кандидатури керівника монастиря Синодом могло викликати проблеми. Саме так сталося у випадку із заміщенням вакантної посади настоятельниці Одеського Михайлівського монастиря. Після смерті ігумені Віталії, переведеної сюди з Орловського монастиря, який знаходився у складі єпархії, очолюваної раніше Гавриїлом (Розановим), архієпископ не мав гідної кандидатури серед черниць, що було обумовлене дуже обмеженим колом потенційних кандидаток. Тож у 1847 р. кандидатуру визначив сам Синод, направивши на Південь черницю Тверської єпархії Євсевію[18], яка не догодила ані архієпископу Гавриїлу, ані його наступнику Інокентію. Тож невдовзі після переїзду Розанова до Твері Борисов запропонував йому забрати туди і Євсевію. Відповідь архієпископа Гавриїла була більш ніж красномовною: „O, me miserum! Чи професор часом провиниться? В Орел, до мене його. Чи хто, йому подібний, проштрафиться? В Орел його, до мене. Подальше не описую. Теперішня ваша ігуменя призначена до Одеси Святішим Синодом, і я знаю, чия тут особлива була дія, і яка саме”[19]. І все ж Гавриїлу довелося знову прийняти до себе небажану черницю, яка в 1850 р. повернулась до Твері. На її ж місце Інокентій (Борисов) призначив черницю Київського Флоровського монастиря Філарету, добре йому відому з часів ректорства в Київській духовній академії[20].

Вирішальною була роль єпархіальних архієреїв при призначенні осіб, які мали допомагати керівникам монастирів в управлінні — духівників, економів, казначеїв, благочинних, ризничих.

Державне регулювання великою мірою обумовило те, що відсоток чорного духовенства серед підлеглих духовного відомства залишався невеликим. Під час формування Слов’янської та Херсонської єпархії під керівництво Євгенія (Булгаріса) було переведено 77 „монастирських настоятелів, монашествуючих з більцями” і стільки ж „ігумень, казначей і черниць”[21]. Таким чином, вони складали тоді лише 9,4% духовних осіб, перепідпорядкованих з Київської, Переяславської, Воронезької та Білгородської єпархій єпархії Слов’янській і Херсонській. У Самарському Пустинно-Миколаївському монастирі, який не увійшов до цих підрахунків через підпорядкування ставропігійній Києво-Межигірській обителі, у 1775 р. знаходились, крім настоятеля і казначея, 5 ієромонахів, 2 ієродиякона і 13 ченців[22].

Надалі кількість представників чорного духовенства, які знаходились у монастирях під юрисдикцією південноукраїнських архієреїв, стала ще меншою внаслідок виведення зі складу єпархії територій, на яких були розташовані деякі обителі. Зміни, які відбулись із мережею монастирів у подальшому, обумовили те, що станом на 1835 р. Катеринославська, Херсонська й Таврійська єпархія мала лише 38 ченців і 8 послушників у штатних і 29 ченців у заштатних обителях[23] (до цієї кількості не увійшло чорне духовенство Одеси, яке на той час ще знаходилось у підпорядкуванні Кишинівській єпархії). І наприкінці 30-х – у 50-х рр. не простежувалось стійкої тенденції зростання лав чернецтва в єпархіях регіону (див. додаток Р). Станом на 1859 р., перед відокремленням Таврійської єпархії, до чорного духовенства відносилось лише 8,9% осіб, підпорядкованих архієпископу Херсонському й Таврійському, і 1,7% осіб, залежних від єпископа Катеринославського й Таганрозького.

Документи, які були прийняті в останній чверті XVIII – середині ХІХ ст. щодо статусу чернецтва мали на меті, з одного боку, перешкоджання значному збільшенню кількості чорного духовенства, а з іншого, — обмеження можливостей виходу зі складу останнього. Перший пріоритет пояснювався, зокрема, прагненням уникнути безконтрольного поповнення чернецтва як привілейованої групи за рахунок представників податних верств. Другий пріоритет обумовлювався опікуванням держави про те, аби чернецтво являло собою своєрідну еліту духовної верстви, так само як монастирі були оплотом православ’я. Саме тому законодавчі норми створювали простіші умови для залишення лав чернецтва за проступки та злочини, аніж за власним бажанням.

У цілому ж законодавче регулювання поповнення та залишення складу чорного духовенства здійснювалось у контексті державної політики щодо посилення замкненості духовної верстви.

Хоча норми, які визначали порядок входження до складу чорного духовенства, і передбачали можливість поповнення останнього представниками будь-якої верстви, далеко не кожний бажаючий міг таким способом змінити свій статус. Адже, по-перше, існував віковий ценз, який для чоловіків становив 30, а для жінок — 40 років. Тут законодавці мали на меті не лише запобігання прийняттю важливого рішення про залишення мирського життя особами, які не мали достатнього досвіду, — брались до уваги і міркування щодо обмеження можливостей виходу в монастирі молодих жінок, які мали народжувати дітей і таким чином поповнювати народонаселення країни. Для порівняння, сеймовою ухвалою 1768 р. на Правобережжі постриг у католицькі ченці заборонявся раніше 24-річного, а в черниці — раніше 16-річного віку[24]. По-друге, захищаючи свої фіскальні інтереси, держава зобов’язувала осіб, які бажали йти до монастирів, отримувати звільнення: ті, хто служив у державних закладах, мав подавати відповідну письмову згоду свого керівництва, державні селяни — громади, кріпосні — відпускні свідоцтва поміщиків тощо. Лише після цього справа передавалась по інстанціях духовній владі. Причому рішення про постриг послушника (послушниці) в ченці (черниці) приймалось самим Синодом.

Особи зі статусом послушників виконували переважно важкі і брудні роботи, доручені монастирським керівництвом. Послушенство ще не передбачало обов’язковість постригу. Зберігалась можливість відмовитись від наміру і повернутись до мирського життя, не будучи за це підданим покаранню. Дозвіл на залишення монастиря послушниками мав на меті як упередження поповнення складу ченців випадковими людьми, недостатньо готовими відмовитись від спокус світу, так і регулювання чисельності чорного духовенства: постриг усіх послушників міг призвести до значного зростання кількості ченців, що було небажано.

Коли ж Петербург давав дозвіл на постриг, особа, яка пішла до монастиря, втрачала як належність до верстви, у якій раніше перебувала, так і майнові права, якими володіла. Замість того вона отримувала привілеї, у тому числі й майнові, якими користувалось чернецтво. На неї відтепер поширювався і порядок судочинства, передбачений для підлеглих духовного відомства. Між іншим, цей порядок передбачав і процедуру виверження з сану за вчинки, несумісні із чернечим статусом. Перелік таких вчинків у цілому відповідав тому, що діяв стосовно білого духовенства.

Що стосується добровільного складення сану, то тут передбачалась ціла низка перешкод, яка включала своєрідний випробувальний термін, умовляння духовного керівництва, розгляд справи Синодом, єпитимію та позбавлення низки привілеїв[25].

Впродовж останньої чверті XVIII – середини ХІХ ст. побачили світ документи, які підтверджували, конкретизували або коригували загальні положення щодо статусу чорного духовенства, викладені в церковних статутах, „Духовному регламенті” та інших документах, прийнятих до 1775 р.

4 липня 1777 р. синодальним указом єпархіальним архієреям було підтверджено обов’язок суворого дотримання положень „Духовного регламенту” та указу Синоду від 2 жовтня 1764 р. стосовно надання центральній духовній владі відомостей про бажаючих піти до монастирів[26]. Іменним указом від 15 липня 1778 р. підтверджувалась заборона постригу дівчат і молодих жінок[27]. Синодальним указом від 21 липня 1804 р. єпархіальним архієреям підтверджувалась необхідність стежити за збереженням відмінностей статусу послушників і ченців; підкреслювалось, що постриг послушників у рясофор, який міг здійснюватись місцевою духовною владою, ще не означав набуття статусу ченця, а постриг у ченці не міг відбуватись без згоди Синоду. Тому наголошувалось, що єпархіальна влада повинна робити подання до Петербурга про постриг у ченці із обов’язковим зазначенням світських імен послушників, їх походження і відсутність перешкод для зміни статусу. У цьому ж документі підтверджувалось, що постриг у ченці забороняється без попереднього трирічного перебування в монастирі послушником[28]. 24 червня 1812 р. було підтверджено заборону ченцям успадковувати чи вступати у володіння нерухомістю[29].

Указом Синоду від 14 грудня 1817 р. обумовлювалось збереження низки прав священнослужителями, які переходили до складу чорного духовенства. Цей указ не йшов у розріз із практикою позбавлення ченців майнових прав, якими вони володіли до постригу. Синодом лише роз’яснювалось, що колишні представники білого духовенства зберігають право носити отримані раніше відзнаки — скуфії, камилавки, хрести та митри[30].

Даючи такі права, центральна влада не бажала залишати право на збереження відзнак тими, хто мав намір покинути лави чорного духовенства. Позиція Сенату, Державної Ради та імператора досить чітко проявилась при розгляді справи колишнього настоятеля Катеринославської єпархії архімандрита Іоасафа (Лебединського), який після добровільного складення сану звернувся до губернського правління, де служив до постригу, з проханням поновити його в чині колезького реєстратора, даному свого часу Сенатом. Більшістю голосів Загальні збори Сенату постановили відмовити в цьому проханні, а на майбутнє запровадити правило, аби особи, які порушують обітницю і складають з себе чернече звання, мали б право обрання стану, але без повернення їм попередніх чинів, відзнак і маєтків. Державна Рада з цим погодилась, додавши, що чернець, повертаючись у свою колишню верству, може зберегти лише ті права, які належали йому за народженням. Тільки один голос був поданий проти цього: було запропоновано, за деякими виключеннями, повертати маєтки та чини. Аргументація була красномовною: „оскільки порушення даної... духовної обітниці є предмет, для світського уряду зовсім сторонній”. Але імператор на цей голос не зважав, і 10 квітня 1823 р. наклав резолюцію: „Бути за думкою більшості голосів”[31].

Височайше затвердженою 22 грудня 1823 р. доповіддю Синоду було регламентовано порядок покарання представників чорного духовенства, причому однією з форм покарання називалось позбавлення сану. Обумовлювалось, що у випадку, коли ієромонах чи ієродиякон, засуджений до такого покарання, буде просити про залишення його в монастирі для каяття, якщо монастирське керівництво не заперечуватиме, можна залишити його в чернецтві, але з позбавленням священства[32].

Указом Миколи І від 1 жовтня 1831 р. було підтверджено заборону заповідати майно постриженим у ченці[33].

Обмеження, встановлені для осіб, які приймали постриг, значно звузили коло тих, хто висловлював бажання йти до монастирів. Ситуація ставала загрозливою, оскільки „оплоти православ’я” могли залишитись без достатньої кількості насельників. Не бажаючи допустити „невідповідне потребам церкви зменшення в числі чернецтва” Микола І 29 травня 1832 р. затвердив нові правила прийняття до монастирів і постригу. Відтепер, при збереженні загальних правил, передбачених церковними статутами, „Духовним регламентом” та іншими узаконеннями, дозволялось робити деякі виключення. Так, віковий ценз для постригу осіб, які завершили курс богослов’я і готувались до зайняття вчительських посад, знижувався до 25 років. Постриг же вдових священнослужителів дозволявся „без особливого розгляду віку”. Для обох категорій ставало необов’язковим і попереднє трирічне перебування в монастирі на послушенстві: вихованцям духовних училищ, які завершили курс богослов’я та мали відмінну поведінку, дозволялось зараховувати замість знаходження в статусі послушника перебування під наглядом училищного керівництва; вдові священнослужителі позбавлялись необхідності трирічного послушенства за наявності відомостей про сумлінне проходження ними служби. Хоча кількість послушників і послушниць у чоловічих та жіночих монастирях і мала відповідати кількості ченців та черниць, для деяких обителей дозволялось робити виключення й збільшувати кількість послушників та послушниць, але з тим, аби це робилось за рахунок інших монастирів, і в цілому в державі баланс зберігався[34]. Статистика свідчить, що для південноукраїнських єпархій цей баланс так і не був досягнутий, і, за невеликими виключеннями, кількість ченців у монастирях перевищувала чисельність послушників.

Затвердженими 29 травня 1832 р. правилами передбачалась і можливість прийняття до монастирів зверх штату старих і немічних священно- та церковнослужителів, дітей і вдів бідних осіб духовного звання, старих дівиць духовного звання для догляду та харчування.

У тому ж році з метою запобігання зменшенню кількості ченців були підтверджені старі та запровадженні деякі нові заходи щодо осіб, які складали з себе сан або позбавлялись його рішенням духовної влади. Миколою І була затверджена думка Державної Ради, якою особа, що просила дозвіл на залишення чернецтва, мала переконуватись у необхідності дотримання обітниці, по-перше, монастирським настоятелем із старшою братією, по-друге, спеціально призначеними для цього єпархіальним керівництвом особами, по-третє, повним присутствієм консисторії. На це відводилось шість місяців. Якщо ж особа залишалась непохитною у своєму бажанні, після звільнення на неї поширювались правила, передбачені затвердженим Олександром І 10 квітня 1823 р. положенням. Крім того, вона піддавалась семирічній єпитимії, під час проходження якої не могла мешкати чи приписуватись до громад у тій губернії, де жила в чернецтві, а також у Петербурзі та Москві. Такі ж обмеження поширювались на осіб, які просили про зняття сану після того, як скоїли проступки або несхвально характеризувались монастирським керівництвом[35].

Проблеми, пов’язані з переобтяженням штатів монастирів старими та немічними ченцями, було покликане зняти або принаймні пом’якшити затверджене імператором 28 лютого 1834 р. положення, згідно з яким старими ченцями мали вважатись особи, які досягли 60 років. Вони, а також хворі ченці, після відповідного обстеження мали виключатись із штату з правом залишення в монастирі для нагляду. Їхні місця в штаті повинні були зайняти інші особи[36].

Дотримання Петербургом лінії на запобігання значному збільшенню чисельності чорного духовенства, так само як і прагнення центру тримати під своїм контролем усі зміни в складі останнього проявились і в питанні прийняття до Російської імперії закордонних ченців.

Допуск до меж держави представників іноземного чорного духовенства і до 1775 р. тримався під особливим контролем Петербурга. Крім релігійних факторів, тут велике значення мав і фактор політичний: регулюючи в’їзд до імперії православних ченців, російська влада не тільки реагувала на зміни внутрішніх потреб у ченцях, але й використовувала це в політиці по відношенню до земель з православним населенням, які були під владою не православних урядів. Розгляд справи кожного іноземного ченця, який бажав перебратися до Російської імперії, мав і військове значення: використовуючи представників православного духовенства як розвідників за кордоном, російська влада прагнула запобігти таким же діям іноземних ченців на території імперії. В’їзд до держави іноземних ченців обмежувався і з міркувань економічних: метою багатьох візитерів було збирання пожертв на свої монастирі, і Петербург не міг допустити неконтрольованого вивозу грошей з країни.

Тому і в законодавчих документах, що приймались в останній чверті XVIII ст., підтверджувалась чинність іменного указу 1718 р., синодальних указів 1723, 1733, 1768 рр., якими визначались обмеження прав іноземних ченців щодо перебування в імперії[37].

Звернемо увагу, що не тільки закордонне, але й місцеве чорне духовенство обмежувалось у праві задовольняти духовні потреби в парафіях, тобто виконувати функції духовенства білого. Але нестача священно- та церковнослужителів могла служити підставою для відходу від цього правила. Невдовзі після прибуття до Слов’янської та Херсонської єпархії Євгеній (Булгаріс) звернувся до Синоду з доповіддю, якою, між іншим, просив дозволити приймати до регіону для задоволення релігійних потреб його населення представників не лише іноземного білого, але і чорного духовенства. 27 березня 1777 р. такий дозвіл був даний. Роблячи ставку на колишніх закордонних ченців, Євгеній (який і сам належав до них) пояснював, що їм зручніше задовольняти потреби іноземних переселенців до регіону, оскільки вони знайомі з мовою та звичаями останніх[38]. Причому ставка робилась саме на іноземне а не просто на чернецтво. Більше того. Уже невдовзі після зайняття кафедри він звернувся до Синоду з пропозицією вислати з колишньої Запорозької Січі ченців Києво-Межигірського монастиря. Причиною такого звернення, напевно, було небажання архієрея мати при парафіях підвідомчої йому єпархії осіб, які знаходились не під його контролем, а в залежності від ставропігійного монастиря.

За Никифора (Феотоки) порядок допуску закордонного чорного духовенства до південноукраїнської єпархії був скоригований. Указом Синоду передбачалось, що ієромонахи мали прийматись до парафій лише в тих випадках, коли не знаходилось представників білого духовенства, які володіли грецькою чи іншою іноземною мовою. Прийняття мало відбуватись після зносин зі світською адміністрацією і перевірки на предмет відсутності перешкод для виконання священицьких функцій. Причому вже після призначення Синод мав інформуватись, у який саме населений пункт направлялась духовна особа, скільки там дворів і душ, яка була потреба в такому призначенні тощо. Слов’янський та Херсонський архієпископ зобов’язувався попіклуватись, аби до парафій не приймали іноземних ієромонахів у більшій за потребу кількості. Разом із тим, Никифору заборонялось призначати таких осіб до парафій греків, підлеглих митрополиту Готфійському і Кафійському. Нарешті, була підкреслена заборона приймати іноземних ченців до монастирів без відома Синоду[39].

Роблячи поступки по відношенню до південноукраїнського регіону, Петербург не відійшов від основної лінії — контроль Синоду за переміщенням іноземних ченців був збережений і тут. А 7 грудня 1785 р., згідно з волею Катерини ІІ, указом Синоду, надісланим до всіх єпархій, наказувалось: архієреям не допускати до просування вглиб імперії іноземних православних ченців, а затримувати їх, направляючи докладні відомості світській владі та Синоду, і очікувати вирішення справи кожного з них Петербургом. Виключення дозволялось робити лише для тих ченців, які приїжджали для збирання милостині, маючи на руках жалувані грамоти, свідоцтва, видані Константинопольським патріархом, і паспорти[40]. 20 ж січня 1802 р. керівникам прикордонних єпархій, у тому числі й Новоросійської, було підтверджено заборону приймати до монастирів пострижених за кордоном ченців без попередніх зносин з Синодом[41].

Лише іменним указом від 30 грудня 1825 р. було зроблене деяке послаблення: дозвіл на переміщення допущеного до імперії іноземного духовенства (у першу чергу народжених у Бессарабії та „Південному краї”) у межах прикордонних єпархій відтепер міг даватись місцевою владою без попереднього узгодження з Петербургом, але з подальшим обов’язковим доведенням цього до відома центру. Цей же указ передбачав, що іноземні архієреї могли допускатись до переселення в Російську імперію лише після узгодження цього з імператором. Інші ж іноземні духовні особи могли в’їжджати до країни та пересуватись тут за попереднім узгодженням із Синодом та доведенням рішень останнього до відома монарха[42].

За Миколи І побачила світ і низка указів, якими підтверджувалась заборона іноземцям збирати в Російській імперії пожертви на користь закордонних монастирів без отримання від Синоду документів про дозвіл на це[43].

Коли йдеться про південноукраїнські монастирі останньої чверті XVIII – середини ХІХ ст. слід мати на увазі, що переважна більшість із них не „успадковувалась” від попередніх часів, але була створена наново. Тож, для розуміння ступеня можливостей чернецтва зберігати традиції регіону, розуміти потреби місцевого населення, потрібно враховувати, що при формуванні обителей до них переводились особи з інших монастирів. Оскільки ж край мав обмаль обителей, то переважна більшість контингенту прибувала з-поза його меж. Зокрема після відкриття Бахчисарайського Успенського скиту тут знаходились колишні насельники з Орловської губернії, Харкова, Москви, інших місць Російської імперії[44]. При формуванні Одеської Михайлівської обителі сюди були переведені жінки з інших монастирів. Зрозуміло, що оскільки це була єдина жіноча обитель у краї, то і всі черниці прибули до неї з інших регіонів[45]. У свою чергу, і монастирі Півдня втрачали частину своїх контингентів, переводячи своїх насельників до православних обителей в інших частинах імперії. Так, при влаштуванні Чорноморської Катерино-Лебяжської пустині туди разом із архімандритом переселилась частина ченців Самарського монастиря[46].

Після того, як контингент того чи іншого монастиря сформувався, його поповнення надходило і з території Півдня, і з-поза меж краю — чіткої закономірності тут не простежується. На жаль, стан збереженості монастирських документів регіону не дозволяє зробити більш-менш узагальнюючі статистичні викладки щодо складу послушників, послушниць, ченців і черниць. Разом із тим, дані, які наявні в нашому розпорядженні, дозволяють зробити висновок, що, як і дозволяло правове поле, до монастирів йшли вихідці фактично з усіх верств. Після ліквідації Вольностей Війська Запорозького, як і за часів Нової Січі, послушниками ставало чимало вихідців як із рядових запорозьких козаків, так і зі старшини[47]. До обителей ішли колишні священно- та церковнослужителі[48]. Між іншими, під кінець життя оселився в Самарському монастирі і славнозвісний серед запорожців „дикий піп” Кирило Тарловський[49]. Серед шести осіб, які перебували в 1820 р. у Балаклавському Георгіївському монастирі під керівництвом настоятеля Хрисанфа, 1 походив із козацької родини, 1 був сином австрійського солдата, 2 — з духовного відомства, 1 — з сім’ї кріпака, 1 був вихідцем із дворян[50].

Серед умов, за яких дозволявся прийом до монастирів, не було обов’язкової наявності освіти, тож рівень писемності чернецтва Півдня залишав бажати на краще. Зокрема відсутність освічених черниць при влаштуванні Одеського Михайлівського монастиря поставила під загрозу проект відкриття при обителі училища[51]. А перший настоятель Кизилташської кіновії Арсеній повідомляв консисторії, що серед підвідомчої йому братії жоден достатньо не вміє не читати, ні співати по-церковному[52].

Це дисонувало із рівнем освіченості єпархіальних архієреїв і настоятелів монастирів — „вчених ченців”, які закінчили семінарії і духовні академії. Відсутність належної духовної освіти перекривала рядовим ченцям і черницям шлях до більш високих щаблів церковної ієрархії.

Звичайно, має рацію В. Климов коли пише, що освітній рівень ченців не може бути самостійним критерієм у справі поширення і захисту православ’я[53]. Тут важливе значення мають і особисті моральні якості. Стосовно них слід зауважити, що при впровадженні передбачених законодавством заходів, спрямованих на покращення моральності чернецтва, на розгляд єпархіального керівництва час від часу передавались справи про проступки та злочини насельників південноукраїнських монастирів. Обителям не вдалося повністю ізолюватись від хвороб, якими страждало суспільство. Не стали надійним заслоном від цього ані проходження послушенства як випробувального терміну, ані суворість монастирських статутів. Постриг не вимагав суворого богоугодного життя в минулому. Потрібне було каяття. І згодом деякі з колишніх мирян не могли устояти перед тими спокусами, яким колись віддавались. Цьому, як справедливо вважав Г. Надхін, певною мірою сприяло і перебування в монастирях чисельних єпитимійців, які мали виправлятись, але замість того самі негативно впливали на братію[54]. Не дивно, що піклуючись і про моральний стан ченців, і про їхнє матеріальне забезпечення, ігумен Кизилташської кіновії Парфеній висловлював незадоволення направленням до обителі все нових партій „нетверезих і нездібних людей”, „конокрадів та інших покидьків”[55].

У деяких випадках серед причин низької моральності ченців були вади кадрової політики. Зокрема архієпископ Інокентій (Борисов) вважав, що порядок, за якого Бізюковим монастирем керували ректори Катеринославської семінарії, яка знаходилась на далекій відстані, зумовив те, що обитель була „при останньому подиху”, збідніла благочестям і являла собою руїну і в матеріальному, і в моральному відношеннях, чим викликала в окрузі зневагу до духовної честі[56].

При характеристиці південноукраїнського чорного духовенства слід звернути увагу, що його відсоток у населенні краю був набагато нижчим, аніж у середньому по імперії. Навіть наприкінці 1850-х рр., коли завдяки активності архієпископа Інокентія чисельність чернецтва в краї значно зросла, співвідношення кількості насельників монастирів із загальною чисельністю православного населення краю становило 1 до 9080, тоді як у цілому по державі показник становив 1 до 2459[57].

Отже, мала кількість чернецтва не може бути пояснена лише процесами, які спостерігались у всій імперії, лише державними заходами щодо обмеження можливостей зростання чисельності цієї групи духовенства. Причини треба шукати і в ситуації, яка складалась у самому південноукраїнському краї. Нестача чернецтва була прямо пов’язана з малою чисельністю самих монастирів. Тут зіграв важливу роль той фактор, що бурхливе зростання народонаселення регіону припало на період, коли умови для відкриття нових обителей були вже несприятливими. До 1775 р. для потреб південноукраїнської частини Російської імперії з малою щільністю населення цілком вистачало Самарського монастиря і обителей, які розташовувались неподалік, у сусідніх регіонах. Активна колонізація краю проводилась уже в умовах поширення колонізаційних процесів, і все ж Петербург розумів необхідність обителей у справі колонізації краю. Тоді був обраний шлях включення Півдня до церковно-адміністративної одиниці, єпархії, в інших частинах якої обителі вже існували. Петербург не заперечував і проти планів влаштування нових монастирів у краї, але і не поспішав брати на себе клопоти щодо цього, переклавши справу на плечі самих ініціаторів таких проектів. Тож вирішального значення набув персональний фактор: проекти не доводились до кінця, йшли в небуття разом із смертю чи переведенням на інші місця осіб, які їх започаткували. Саме тому не були втілені плани митрополита Ігнатія щодо влаштування монастиря для греків[58]; не був повністю реалізований ініційований Г. Потьомкіним проект створення обителі при гирлі Інгулу[59]; не реалізовані задуми щодо будівництва жіночого монастиря в Новому Кодаку[60]. Надалі і Петербург, і єпархіальна влада вже воліли задовольнятись наявністю мінімальної кількості обителей у краї: до очолення кафедри Інокентієм (Борисовим) чернецтво регіону складали насельники 3 штатних чоловічих (з них одного флотського), 1 штатного жіночого, 2 позаштатних  (1 з них єдиновірський) монастирів. Тут зіграли роль і упередженість центру проти розширення мережі обителей в імперії, і пасивність архієреїв, вихованих в умовах панування такої політики.

Звернемо увагу і на низьку зацікавленість південноукраїнського населення в переході до лав чернецтва, особливо помітну в першій половині ХІХ ст. Мова йде і про мирян, і про біле духовенство краю. Маємо принаймні кілька підстав для такого твердження. По-перше, у цей час якщо і з’являлись задуми стосовно влаштування обителей, то вони виходили від єпархіальної влади, і останній доводилось проводити роз’яснювальну роботу стосовно того, що в новому монастирі є потреба. По-друге, спостерігалась хронічна незаповненість штатів навіть тих небагатьох штатних обителей, які були в наявності. Кількість послушників, як правило, була меншою ніж кількість осіб, які прийняли постриг. Причини такої ситуації слід шукати, між іншим, і в негативному іміджі монастирів в очах білого духовенства, представники якого мали справу з обителями, переважно відбуваючи там єпитимію, і в тенденції послаблення релігійності населення, та із взаємопов’язаним із цим зниженням поваги до насельників монастирів.

Певний вплив на формування уявлення про непривабливість ідеї постригу мали умови матеріального забезпечення чернецтва. Державна політика щодо матеріального забезпечення чорного духовенства мала тенденцію надання дозованих привілеїв із посиленням контролю з боку Петербурга. Оскільки самі представники чернецтва були позбавлені багатьох майнових прав, якими володіли миряни, держава регулювала їхній матеріальний стан переважно маніпулюючи джерелами прибутків монастирів. Останні головним чином складались із грошової допомоги держави, прибутків від земельних володінь, пожертв та інших форм допомоги від населення, плати за послуги віруючим, відсотків із капіталів у банківських установах.

Державне грошове утримання монастирів було чітко регламентованим.

Після проведення секуляризаційної реформи і поділу монастирів на заштатні і штатні право на одержання щорічних виплат з казни як компенсації за конфісковану нерухомість отримали лише штатні обителі. У Катеринославському намісництві, згідно з іменним указом від 25 квітня 1788 р., Полтавський Хрестовоздвиженський монастир отримував 1511 крб. 90 коп., Великобудиський Преображенський — 675 крб. плюс на кожного монастирського служителя виділялось по 6 крб. 22 ½ коп. У 1797 р. монастир у рамках збільшення витрат на духовне відомство став додатково одержувати 483 крб. Передбачалось, що гроші на монастир поблизу Катеринослава мали відпускатись після його влаштування[61]. Таким чином, на території безпосередньо Південної України в останній чверті XVIII ст. на державному утриманні не перебував жоден монастир.

Разом із тим, насельники заштатних обителей не залишались зовсім без державної допомоги. З 1788 р. на вимогу єпархіального архієрея на ігуменів таких монастирів виділялось по 50, на ієромонахів — 13, ченців — 8, ігумень і черниць — по 10 крб.[62] Отже, помилковими є твердження Д. Ростиславова, що заштатні монастирі повинні були задовольнятись своїми власними силами, і лише в 1795 [!]р. імператор Павло постановив видавати їм грошову допомогу[63].

Розрізнялось між собою державне утримання, що почало видаватись деяким південноукраїнським монастирям у першій половині ХІХ ст. Сенатським указом про влаштування в Херсонському повіті другокласного Григоріївського Бізюкова монастиря передбачалось, що йому передається штатне жалування ліквідованого ставропігійного Хрестовоздвиженського Бізюкова монастиря[64], і південноукраїнська обитель на утримання, жалування братії і служителям стала одержувати 758 крб. 51 коп. сріблом[65]. Утримання другокласного Одеського Успенського монастиря при його заснуванні було встановлене в розмірі 2585 крб. 21 ¼ коп. на рік[66], тоді як при заснуванні Одеського ж третьокласного Архангело-Михайлівського монастиря було призначено утримання в 1610 крб. 2 коп. на рік[67]. У чоловічому монастирі архімандрит мав одержувати 370 крб., казначей — 35, ієромонахи та ієродиякони — по 24, паламар, ключник, чашник, служителі — по 20, піддячий — 31 крб. 21 ¼ коп. У жіночій же обителі на ігуменю виділялось лише 160 крб. 2 коп., натомість на казначею — 60, черницям і причетникам — по 30, священикам — по 100, диякону — 50, служителям — по 40 крб.

Але не лише від класу залежала сума, яку монастирі одержували з казни. Брався до уваги цілий комплекс обставин. Незалежно від класності монастиря виділялось утримання особам, які мали знаходитись в обителях для виконання спеціальних функцій, визначених державою. Зокрема спеціально призначалось жалування по 6 крб. 86 коп. на рік і щоденне утримання в 19 ⅓ коп. ієромонахам, які перебували в Балаклавському монастирі для задоволення духовних потреб військових. Настоятель обителі одержував 57 крб. 28 коп. (з 1808 р. — 200 крб.) на рік, а загалом на монастир виділялось 3000 крб. Згодом до цієї суми Синод додав ще 1323 крб. 45 коп., а ієромонахи стали одержувати по 24 крб. На утримання братії в різні часи відпускалось від 540 крб. 91 коп. до 945 крб. асигнаціями[68]. Для одного з керівників обителі, митрополита Агафангела, було призначено жалування в 2000 крб. і одноразова допомога в 5000 крб. Це було виявом особливої прихильності Олександра І до вченого ченця, колишнього екзарха Молдавії і Валахії, який у 1824 р. емігрував із Венеції до Росії[69].

Штатами 1842 р. для монастирів так званих „західних єпархій” передбачалась видача з державного казначейства більших сум, ніж були передбачені раніше для інших монастирів імперії. Цим мали бути частково компенсовані втрати, які понесли обителі внаслідок нещодавно проведеної конфіскації їхніх населених маєтностей. Відтепер, якщо якомусь монастирю іншого, ніж західного, регіону планувалось виділити більше утримання, спеціальним указом обумовлювалось, що він зводиться в той чи інший клас „за окладом західних єпархій”. Саме таке формулювання містилось, між іншим, в іменному указі від 18 березня 1861 р., яким визначався новий статус Херсонеської обителі[70].

У тому ж 1861 р. державне утримання монастирів було значно збільшене на підставі височайше затвердженого 14 квітня положення, яким у вигляді компенсації за монастирських служителів, категорія яких мала бути поступово ліквідована у зв’язку з проведенням селянської реформи, на всі монастирі та архієрейські будинки імперії відтепер мало щорічно відпускатись загалом 307850 крб.[71]

До виходу ж цього документа саме завдяки праці монастирських служителів обителі мали можливості навіть при невеликих штатах і незначній кількості послушників обробляти записані за ними угіддя, утримувати свою нерухомість. Дослідник матеріального стану обителей імперії Д. Ростиславов, чиї праці написані з позицій засудження отримання монастирями надмірних прибутків, про статус монастирських служителів писав, що їх служба в очах уряду була дещо подібна до солдатської, а їх самих можна було назвати денщиками, або тимчасово зобов’язаними монастирськими лакеями та чорноробочими[72]. У деяких випадках кількість монастирських служителів значно перевищувала чисельність самої братії, хоча її не можна було порівняти з тією, що мали обителі до проведення секуляризаційної реформи. Тому важливим способом регулювання матеріального стану монастирів було визначення і коригування державою статусу монастирських служителів, обсягу їхніх прав і обов’язків, пільг. І Петербург широко використовував цей спосіб. Документів, які з’явились з приводу монастирських служителів упродовж останньої чверті XVIII – середини ХІХ ст. і ввійшли до Повного зібрання законів Російської імперії, нараховується більше, ніж законодавчих документів вищих органів влади, що регулювали багато інших аспектів матеріального забезпечення монастирів імперії[73]. Така увага до монастирських служителів з боку держави великою мірою обумовлювалась тим, що ці особи були виключені з числа тих, хто підлягав оподаткуванню. Самé ж це виключення було одним із способів підтримання державою монастирів.

Спеціально обумовлювалось і жалування окремих представників чорного духовенства, які перебували поза монастирськими стінами. Переважно це були представники закордонної церковної ієрархії, у знаходженні яких у межах Російської імперії держава виказувала зацікавленість. Ще до заснування Слов’янської та Херсонської єпархії, 28 березня 1775 р., в іменному указі про дозвіл оселитись у Керчі та Єнікале грекам, які служили на флоті під керівництвом графа Орлова, серед пільг було назване обрання для цих переселенців грецького архієпископа, який мав бути посвячений Синодом і отримувати жалування з казни[74]. 9 травня 1776 р. з’явився іменний указ, яким Колегії економії наказувалось виділяти кожному з чотирьох митрополитів, які перебрались з греками до Керчі та Єнікале, по 500 крб. щороку, і, до того ж, видати одноразово на одяг для кожного по 200 крб.[75] На тій підставі, що утримання було виділене митрополитам, Г. Потьомкін звернувся до імператриці з доповіддю, якою пропонував призначити жалування і грецьким архієпископам, єпископам, архімандриту та ієромонахам[76]. Жалування греки продовжували отримувати принаймні до 1799 р.[77]

Вище вже розглядалось таке джерело прибутків монастирів, як земельні угіддя. Звернемо увагу, що ним користувались як штатні, так і позаштатні обителі, одержуючи ділянки і від держави, і від приватних жертвувачів.

Що стосується пожертв, то вони у всій сукупності своїх видів становили основу матеріального забезпечення багатьох монастирів південного краю. Крім подарованих земель, як пожертви надходила худоба, будівлі, продовольство, гроші, речі тощо. Специфіка цього джерела обумовила те, що обсяги пожертв значно відрізнялись і в різних монастирях, і в різні роки. Але насельники обителей, і в першу чергу їхні керівники, не покладались лише на сліпий випадок: вони улещували багатих потенційних жертвувачів, шукали способи привернути увагу до своїх монастирів.

У цілому південноукраїнські обителі програвали монастирям багатьох інших єпархій України в можливостях збирання пожертв у тому плані, що переважна кількість монастирів краю не мала давньої історії, а отже, і авторитету, що посилювався з кожним поколінням. Разом із тим, цей же фактор у деяких випадках відігравав позитивну роль: населення з ентузіазмом приймало ідею матеріальної допомоги облаштуванню монастиря в місцевості, віддаленій від інших „оплотів православ’я”. Важливим фактором було і те, в якому саме населеному пункті засновувався і діяв монастир. У цьому плані в особливо вигідному положенні перебувала Одеса, як крупний адміністративний і торговельний центр із великою кількістю багатого населення, і місто, у розбудові якого були зацікавлені і єпархіальні архієреї, і Петербург. Не дивно, що серед щедрих жертвувачів на влаштування Одеського Михайлівського монастиря зустрічаємо імена членів імператорської родини, багатьох представників одеської та в цілому південноукраїнської аристократії і торговельно-промислової еліти. Немало зробив для налагодження збирання подаянь і особисто Гавриїл (Розанов), захоплений ідеєю влаштування цього монастиря у своєму кафедральному місті. Певну специфіку складу жертвувачів надало те, що обитель влаштовувалась саме жіноча: кошти були внесені імператрицею Олександрою Федорівною, графинею Р. Едлінг, яка була головною попечителькою монастиря, графинями Орловою-Чесменською, Ланжерон, багатьма іншими аристократками[78].

Специфіка складу основних жертвувачів на Балаклавський Георгіївський монастир обумовлювалась тим, що обитель за своїми функціями була тісно пов’язаною з військовими. Представники останніх і поповнювали значною мірою прибуткову статтю бюджету. Серед офіцерів, які не просто внесли одноразову пожертву, але постійно піклувались про обитель, був і головний командир Чорноморського флоту і порту М. Лазарєв, який навіть мав свій будинок на території монастиря[79].

Серед інших обителей Криму найбільшою увагою жертвувачів користувався Бахчисарайський Успенський скит, який був облаштований переважно саме за рахунок кількох великих пожертв[80]. Більш проблемною була ситуація з пожертвами на кримські кіновії[81]. Певну роль тут відіграли і події Кримської війни, і невисокий статус обителей, і наявність на півострові ще кількох „оплотів православ’я”.

Для „приваблення” більшої кількості жертвувачів монастирі Півдня використовували проведення хресної ходи, знаходження в обителях часток мощів святих, поширення чуток про чудодійні властивості джерел, біля яких були влаштовані монастирі. Керівництво Балаклавського Георгіївського монастиря намагалось домогтися повернення чудодійної ікони святого Георгія, вивезеної з обителі греками, які під керівництвом митрополита Ігнатія переселились до території Північного Приазов’я. Як зазначав у одному з рапортів до консисторії ігумен Анфім, без ікони монастир терпів чималі збитки, оскільки хоча і мав прибуток від жертвувачів, але вельми малий, а не такий, який слід мати при справжній чудодійній іконі[82].

Як засіб для збільшення прибутків, у тому числі й у формі пожертв, південноукраїнські монастирі використовували і храми, які або отримувались монастирями в розпорядження, або ж влаштовувались на їхній території, причому, знову ж таки, переважно за рахунок пожертв[83]. Завдяки цим храмам, а також обслуговуючи віруючих поза їх стінами і стінами монастирів, чернецтво отримувало гаманцеві, свічні, карнавкові гроші. Як спосіб покращення добробуту Одеського Михайлівського монастиря архієпископом Інокентієм було дане благословення на виготовлення сестрами та вихованками монастирського училища проскур спочатку для найближчих церков, а пізніше і для всіх православних храмів Одеси[84].

Із пожертвами тісно пов’язане отримання південноукраїнськими монастирями відсотків із капіталів у банківських установах. Адже самі ці капітали в багатьох випадках являли собою не що інше як кошти, передані обителям благодійниками. Такий шлях поповнення бюджету сформувався далеко не одразу, поступово витісняючи практику тримання коштів без руху в самих обителях або надання їх у позику під відсотки. На середину ХІХ ст. практика зберігання грошей у банківських установах уже глибоко вкоренилась. Більше того, зберігання великих грошових сум у монастирях уже розглядалось як порушення. З приводу крадіжки з Корсунського монастиря 44000 крб. Синод наказав Херсонському єпархіальному керівництву розслідувати, чому гроші не знаходились у кредитній установі для одержання відсотків[85].

Багато зробив для отримання підвідомчими йому монастирями цінних паперів особисто архієпископ Інокентій (Борисов). У 1857 р. він сам пожертвував на Херсонеську кіновію три білети Одеського комерційного банку на загальну суму 2100 крб. Тоді ж завдяки його старанням до Херсонської духовної консисторії Одеською головною конторою Російського товариства пароплавства і торгівлі були передані квитанції на акції цього товариства, які планувалось розподілити між п’ятьма кримськими монастирями[86]. Така активність архієпископа зрозуміла: обителі були влаштовані за його ініціативою, а їхнє матеріальне забезпечення залишалось проблематичним. Адже до 1861 р. жодна з них не знаходилась на державному фінансуванні, маючи статус позаштатних. Загалом же в південноукраїнському регіоні в цей час у штаті, тобто на частковому державному утриманні (саме частковому, оскільки цих коштів далеко не вистачало для покриття витрат) перебувало лише 4 з 14 монастирів.

Ще раз підкреслимо, що значна частина монастирських прибутків лише опосередковано впливала на матеріальний стан чорного духовенства, і кошти та майно обителей не слід ототожнювати з власністю самих ченців. Адже останні, зрікаючись мирського життя, тим самим мали зрікатися і свого майна, а також більшості прав володіти ним у майбутньому. І все ж і при такій опосередкованості розмір прибутків монастиря значною мірою визначав і чисельність його насельників, і тим більше їхні умови існування. Прикладом такого впливу може служити нестабільність складу братії Самарського монастиря, викликана невмілим розпорядженням наявною нерухомістю і суттєвим зменшенням пожертв[87].

Таким чином, характер державного регулювання поповнення та залишення лав чорного духовенства, правового та майнового статусу чернецтва у поєднанні з реаліями впровадження правових норм на єпархіальному рівні, обставинами зміни кількості обителей у регіоні і характером ставлення населення до ідеї постригу мали наслідком те, що відсоток насельників монастирів серед підлеглих духовного відомства на півдні України до середини ХІХ ст. залишався вкрай незначним, а на одного представника чорного духовенства припадало православного населення в 3,7 рази більше, ніж у середньому по імперії. Стан чернецтва виступав своєрідним лакмусовим папером духовної ситуації в краї. Єпархіальній владі доводилось діяти в умовах, коли державна політика мала акцентованість на обмеження чисельності чорного духовенства, на дозування витрат із бюджету на монастирі, але в той же час не могла допустити руйнації цієї ланки церковного устрою, на яку покладались важливі функції.

Узагальнюючи, слід відзначити, що при наявності багато в чому єдиних підходів до визначення статусу духовної верстви в цілому, влада разом з тим враховувала специфіку окремих груп духовенства імперії. При регулюванні статусу парафіяльного, військового, чорного духовенства брались до уваги функції, які мали виконуватись кожною з цих груп, місце останніх у планах центральної влади. Причому це місце, так само як і увага з боку Петербурга, не визначалось чисельністю представників тієї чи іншої групи. Хоча кількість військового та чорного духовенства була в багато разів меншою за чисельність духовенства парафіяльного, увага влади до перших двох груп була чималою. Військовий характер Російської імперії, мілітаризованість південноукраїнського краю обумовили опікування влади духовенством, яке задовольняло потреби особового складу збройних сил. Традиційно ж посилена увага до чорного духовенства визначалась ставленням до монастирів як до важливої ланки церковного устрою, а „вчених ченців” — як еліти духовенства, що зумовлювало необхідність підтримання корпоративності чернецтва.

Ставлення держави до кожної групи відбилось і в політиці щодо формування складу керівництва духовної верстви. І єпархіальні архієреї, і, як наслідок, склад Синоду традиційно формувалися з представників чернечої ієрархії. Тому всі південноукраїнські архієреї належали саме до чорного духовенства. Показово також, що двоє з них — Феофіл (Татарський) і Онісіфор (Боровик) прийшли до чернецтва із військового духовенства: перший свого часу був благочинним полкових церков, а другий — полковим священиком.

Тенденція посилення замкненості духовного відомства, яка відбилась на кожній групі духовенства краю, все ж не призвела до формування жодної з них виключно за рахунок вихідців із духовного відомства, так само як неунеможливила і мобільність духовенства в інші верстви. Тим більше не стали всеохоплюючими тенденції обмеження міжгрупової мобільності та мобільності в межах кожної з груп підлеглих духовного відомства. І це при тому, що впродовж останньої чверті XVIII – середини ХІХ ст. спостерігалось посилення структурування парафіяльного, військового та чорного духовенства із більш чітким виокремленням специфічних підгруп, члени яких значно відрізнялись між собою за статусом і матеріальним забезпеченням.

Щодо політики фінансування, то частка державного забезпечення була найбільшою в прибутках військового духовенства, тоді як витрати на парафіяльних священно- та церковнослужителів і чернецтво були більш дозованими: більшість представників парафіяльного духовенства довгий час утримувались за рахунок парафіян, і лише за Миколи І розпочався широкомасштабний процес переведення причтів на жалування; за рахунок мирян надходила і більша частина прибутків, які йшли на утримання чернецтва, тоді як казна покривала лише частину витрат насельників навіть штатних монастирів.

Кожна з груп духовенства тісно взаємодіяла з мирянами, залежала від них, хоча зміст такої взаємодії і залежності мав відмінності. Стосовно взаємодії груп між собою, то тут спостерігалась низка проблем, навколо яких виникало напруження.


 [1] Прошин Г.Г. Черное воинство... — С. 9.

[2] Римский С.В. Православная церковь и государство... — С. 71.

[3] Православна церква на півдні України (1775 – 1781)... — С. 87 – 90.

[4] Прошин Г.Г. Черное воинство... — С. 12.

[5] Ногачевский Н.Ф. Григориевский Бизюков монастырь Херсонской епархии... — С. 22 – 28.

[6] Там само. — С. 32 – 41.

[7] Серафима. Молитвенные лампады... — С. 31.

[8] Панагия или Успенский Бахчисарайский в Крыму скит // Крымский Афон (Бахчисарайский Успенский монастырь в исторических описаниях). — Симферополь, 1995. — С. 21.

[9] Тур В.Г. Крымские православные монастыри… — С. 66.

[10] Серафима. Молитвенные лампады... — С. 31.

[11] Тур В.Г. Крымские православные монастыри… — С. 121.

[12] Серафима. Молитвенные лампады... — С. 31 – 37.

[13] Корсунский первоклассный мужской монастырь Таврической епархии... — С. 977 – 979.

[14] Тур В.Г. Крымские православные монастыри… — С. 66.

[15] Дионисий. Сведение о второклассном Григорьевском Бизюкове монастыре... — С. 507 – 512; Краткая историческая записка о Григориевском Бизюкове монастыре Херсонской епархии // Прибавления к Херсонским епархиальным ведомостям. — 1903. — № 18. — С. 548 – 551.

[16] Панагия или Успенский Бахчисарайский в Крыму скит // Крымский Афон … — С. 21.

[17] Серафима. Молитвенные лампады... — С. 103 – 121.

[18] Там само. — С. 115.

[19] Барсов Н. Материалы для биографии Иннокентия Борисова... — Вып. І. — 1884. — С. 16 – 17.

[20] Серафима. Молитвенные лампады... — С. 116.

[21] РДІА. — Ф. 796. — Оп. 56. — Спр. 436. — Арк. 368.

[22] Надхин Г.П. Церковные памятники Запорожья.... — С. 27.

[23] Извлечение из отчета по ведомству духовных дел православного исповедания за 1836 год... — С. 96.

[24] Крижанівський О.П., Плохій С.М. Історія церкви та релігійної думки в Україні... — С. 141.

[25] Римский С.В. Православная церковь и государство... — С. 71 – 74.

[26] ПСЗРИ. — Собр. І. — Т. ХХ. — С. 535 – 536.

[27] Там само. — С. 728.

[28] Там само. — Т. ХХVІІІ. — С. 463 – 464.

[29] Там само. — Т. ХХХІІ. — С. 373.

[30] Там само. — Т. ХХХІV. — С. 916.

[31] Там само. — Т. ХХХVІІІ. — С. 902 – 903.

[32] Там само. — С. 1341.

[33] Там само. — Собр. ІІ. — Т. VІ. — Отд. ІІ. — С. 98 – 102.

[34] Там само. — Т. VІІ. — С. 339 – 341.

[35] Там само. — С. 802 – 803.

[36] Там само. — Т. ІХ. — Отд. І. — С. 293 – 294.

[37] ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 199. — Арк. 11 – 12 зв.

[38] РДІА. — Ф. 796. — Оп. 58. — Спр. 106. — Арк. 5 – 6.

[39] Полное собрание постановлений и распоряжений… — С. 259 – 261.

[40] ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 199. — Арк. 12.

[41] ПСЗРИ. — Собр. І. — Т. ХХVII. — С. 22 – 23.

[42] Там само. — Собр. ІІ. — Т. I. — С. 35 – 36.

[43] Там само. — Т. ХVІІІ. — Отд. І. — С. 539; Т. ХІХ. — Отд. І. — С. 530; Т. ХХІ. — Отд. І. — С. 668.

[44] Тур В.Г. Крымские православные монастыри… — С. 81.

[45] Серафима. Молитвенные лампады... — С. 103.

[46] Скалозуб Ю.Г. Історія Катеринославської єпархії... — С. 243.

[47] Православна церква на півдні України (1775 – 1781)... — С. 85 – 86; Надхин Г.П. Церковные памятники Запорожья.... — С. 18; Беднов В. Из прошлого Екатеринославской епархии... — С. 72; Памятники Запорожья в окрестностях Бизюкова монастыря. (Из путевых заметок) Н.Ф. Ногачевского // ЗООИД. — Одесса, 1895. — Т. XVIII. — Смесь. — С. 4.

[48] ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 34, 852, 1437; Макаревський Феодосій. Матеріали для історико-статистичного опису... — С. 629, 1013.

[49] Лиман І. Тарловський Кирило // Українське козацтво: Мала енциклопедія. — Київ: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2002. — С. 477; Л.А. Еще сведения о „диком попе” // Киевская Старина. — 1887. — №11. — С. 577 – 580; Мацеевич Л. Нечто о диком попе // Киевская Старина. — 1886. — № 4. — С. 821 – 826; Эварницкий Д.И. Дикий монах // Екатеринославские губернские ведомости. — 1888. — № 41. — С. 3 – 4; Надхин Г.П. Церковные памятники Запорожья.... — С. 19.

[50] Шавшин В.Г. Балаклавский Георгиевский монастырь… — С. 111 – 113.

[51] Серафима. Молитвенные лампады... — С. 104.

[52] Доненко Н. Наследники Царства. — Симферополь, 2004. — С. 512; Тур В.Г. Крымские православные монастыри… — С. 99.

[53] Історія релігії в Україні... — С. 310 – 311.

[54] Надхин Г.П. Церковные памятники Запорожья.... — С. 29 – 30.

[55] Доненко Н. Наследники Царства... — С. 519 – 520.

[56] Петровский С. Семь Херсонских архиепископов... — С. 44 – 45.

[57] Извлечение из отчета по ведомству православного исповедания за 1860 год... — С. 2 – 4, 6 – 7, 44 – 45.

[58] Мариуполь и его окрестности... — С. 96 – 97.

[59] Релігійні організації Миколаївщини: історія і сучасність… — С. 12, 14; Тригуб А.П. История церквей Николаева (малоизвестные страницы конца XVIII – начала ХІХ вв.) // ІІІ Миколаївська обласна краєзнавча конференція „Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження”. — Миколаїв: Атол, 2000. — С. 162 – 163.

[60] Макаревський Феодосій. Матеріали для історико-статистичного опису... — С. 284.

[61] Яворницький Д.І. До історії Степової України... — С. 199 – 200, 498.

[62] Там само. — С. 200, 328.

[63] Ростиславов Д.И. Опыт исследования... — С. 88.

[64] ПСЗРИ. — Собр. І. — Т. XXVIII. — С. 142.

[65] Ногачевский Н.Ф. Григориевский Бизюков монастырь Херсонской епархии... — С. 45.

[66] ПСЗРИ. — Собр. І. — Т. ХLIV. — Ч. ІІ. — С. 87 – 88.

[67] Там само. — Собр. ІІ. — Т. ХVІ. — Отд. ІІ. Штаты и табели. — С. 113.

[68] Шавшин В.Г. Балаклавский Георгиевский монастырь… — С. 65; Сухарев М.В. Хозяйственная деятельность Балаклавского Георгиевского монастыря в конце XVIII – первой половине ХІХ в. // Культура народов Причерноморья. — 1998. — № 3. — С. 393.

[69] Тур В.Г. Крымские православные монастыри… — С. 68 – 69.

[70] Там само. — Т. ХХХVІ. — Отд. І. — С. 469.

[71] Там само. — С. 627 – 628.

[72] Ростиславов Д.И. Опыт исследования... — С. 89.

[73] ПСЗРИ. — Собр. І. — Т. ХХI. — С. 284 – 286, 1041 – 1042; Т. ХХII. — С. 495, 1070; Т. ХХIІІ. — С. 552 – 553, 661 – 663; Т. ХХVII. — С. 335 – 336; Т. ХХVIІI. — С. 145 – 147; Т. ХХХI. — С. 647; Т. ХХXVI. — С. 117 – 122; Т. ХL. — С. 443; Собр. ІІ. — Т. VII. — С. 181 – 182; Т. VІІІ. — Отд. І. — С. 344 – 360; Т. ХІ. — Отд. І. — С. 97; Т. ХІІІ. — Отд. І. — С. 276 – 279; Т. ХІV. — Отд. ІІ. Прибавление к Т. ХІІІ. — С. 22 – 24; Т. ХІV. — Отд. І. — С. 327 – 328; Т. ХV. — Отд. І. — С. 115 – 116; Т. ХVІІ. — Отд. ІІ. Прибавление к Т. XVI. — С. 4 – 6; Т. ХХV. — Отд. І. — С. 13 – 44; Т. ХХV. — Отд. ІІ. Штаты и табели. — С. 5 – 15; Т. ХХХ. — Отд. І. — С. 645; Т. ХХХІІ. — Отд. І. — С. 435 – 470; Т. ХХХІІ. — Отд. ІІ. — С. 184 – 214; Т. ХХХVІ. — Отд. І. — С. 627 – 628.

[74] Там само. — Собр. І. — Т. ХХ. — С. 103.

[75] ДІМ. — КП – 74066 / Арх – 14401.

[76] ДІМ. — КП – 74254 / Арх – 14547; КП – 74257 / Арх – 14550.

[77] Яворницький Д.І. До історії Степової України... — С. 350, 384 – 385, 444 – 445, 499.

[78] Историческая записка об Одесском женском монастыре с училищем // Прибавления к Херсонским епархиальным ведомостям. — 1877. — № 17. — С. 517 – 520; Серафима. Молитвенные лампады... — С. 102.

[79] Шавшин В.Г. Адмирал М.П. Лазарев и Балаклавский Георгиевский монастырь… — С. 283 – 289; Тур В.Г. Крымские православные монастыри… — С. 69 – 70.

[80] ДААРК. — Ф. 118. — Оп. 1. — Спр. 5780. — Арк. 47 – 292.

[81] Сухарев М.В. Обустройство православных монастырей в Крыму в 50-е гг. ХІХ в. // Культура народов Причерноморья. — 1999. — № 6. — С. 215 – 217.

[82] ДАмС. — Ф. 20. — Оп. 1. — Спр. 3. — Арк. 77.

[83] Григорович Н. Обзор учреждения в России православных монастырей... — С. 62; Протопопов М. Успенский скит в Крыму близ Бахчисарая // Крымский Афон… — С. 40; Сухарев М.В. Обустройство православных монастырей... — С. 214, 216; Надхин Г.П. Церковные памятники Запорожья.... — С. 18 – 19; Храмы и монастыри Одессы и Одесской области… — С. 16; Серафима. Молитвенные лампады... — С. 31, 106; Скалозуб Ю.Г. Історія Катеринославської єпархії... — С. 249, 251; Тур В.Г. Крымские православные монастыри… — С. 66 – 67, 104; Краткая историческая записка о Григориевском Бизюкове монастыре Херсонской епархии… — С. 549; ДАмС. — Ф. 19. — Оп. 1. — Спр. 2. — Арк. 9 – 9 зв.

[84] Серафима. Молитвенные лампады... — С. 116.

[85] ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 65. — Арк. 247.

[86] ДААРК. — Ф. 118. — Оп. 1. — Спр. 5780. — Арк. 242; Сухарев М.В. Обустройство православных монастырей... — С. 217.

[87] Скалозуб Ю.Г. Історія Катеринославської єпархії... — С. 251 – 252.

 

Глава 5