Культурна спадщина на сайті "Козацтво XV-XXI ст." Документи, карти, ілюстрації.
История казачества

Козацтво XV-XXI ст.
СПОНСОРАМ
Заставка | Головна | Участь у проекті |

СПАДЩИНА


АЗОВСЬКІ КОЗАЦЬКІ ПІСНІ
Александров С. Г. Відображення традиційної фізичної підготовки в усній народній творчості Кубанського козацтва (російською мовою)
Александров С. Г. Джигитовка як феномен традиційної культури кубанських козаків (російською мовою)
Варивода Л. Старожитності Січової Покровської церкви в колекції Нікопольського краєзнавчого музею
(українською мовою)
Грибовский В.В. Казак Мамай: истоки образа и украинские параллели
Заморський О.Д. Через три фронти за підручниками для козачат (Про експедицію Д.І.Заморського восени 1918 р.) (російською мовою)

Ковалевська Ольга. "Козацька" тематика в польському жанрово-історичному живописі XIX - початку XX ст.
Ковалевська О. Нові підходи до пошуку достовірних зображень гетьмана Івана Мазепи (До 320-річниці обрання І.С.Мазепи на гетьманство) // УІЖ. - 2007. - № 3. - С.152-167. (текст у форматі PDF)
Ковалевська О. Образ Івана Мазепи в творах митців української діаспори (До 320-річниці обрання І.С.Мазепи на гетьманство) // Історичний журнал. - 2007. - № 2. - С.63-68.
КОЗАЦЬКІ ПІСНІ, записані історико - етнологічним клубом "БІЛИЙ КАМІНЬ"
Корсакова Н.О. Етнографічні колекції з історії традиційної культури Кубанського козацтва ХІХ - початку ХХ ст. Краснодарського державного музею-заповідника (До історії створення колекцій і їх використання у роботі музею) (російською мовою)
Корсакова Н.О. "Кубанський історичний і літературний збірник" як джерело з історії і традиційної культури Кубанського козацтва (російською мовою)
Лыман И.И. Войсковой собор в Екатеринодаре - потенциальный образец для воссоздания сечевой Покровской церкви запорожского казачества (російською мовою)
Лиман І.І. Зведення Покровської церкви комплексу "Запорозька Січ" на Хортиці: безсилість аргументів науковців перед чиновничою бюрократією
Лиман І.І. Січова Покровська церква і проблемні питання реалізації проекту її реконструкції у історико-етнографічному комплексі "Запорозька Січ" (українською мовою)
(Блог ат PDF)
Лиман І.І. Церква на Нікопольщині після ліквідації Запорозьких Вольностей
(українською мовою) (Блог ат PDF)
Маленко Людмила. Запорозькі традиції південноукраїнського козацтва останньої чверті ХVIII-ХІХ століття
МАЛЕНКО ЛЮДМИЛА. КОЗАЦЬКІ РЕГАЛІЇ ХVIII-ХІХ СТОЛІТТЯ: ЯКА ДОЛЯ ЇХ ЧЕКАЄ?

Маленко Людмила. Риси традиційно-побутової культури козацького військового населення ХІХ століття
Мільчєв В. Останні з запорожців: рибалки Нижнього Подніпров'я - хранителі традицій низового козацтва
Москаленко Олена. Український рушник. Особливості рушників Запорізького регіону (українською мовою)
НАРОДНІ ПІСНІ ПРО ЗРУЙНУВАННЯ СІЧІ ТА ВИХІД ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКІВ ЗА ЇЇ КОРДОНИ
Наулко В. Історико-культурна спадщина Запорозького козацтва в епістолярії Ф.К. Вовка і його дописувачів
(українською мовою)
Панекіна Тетяна. "Козацька" семантика деяких власних географічних назв України: на матеріалі українських прислів'їв та приказок. (Блог ат PDF)
ПІСНІ, СКЛАДЕНІ ЧОРНОМОРЦЯМИ
Подкупко Т.Л. Вплив козацького світогляду на українські стародруки першої половини XVII ст. (за матеріалами ОДНБ ім. М.Горького). (Блог ат PDF)
Полонська-Василенко Н.Д. Втікачі в Південній Україні кінця XVIII сторіччя
Слуцький А.Й. Сія книга монастиря Межигірського (російською мовою)
Старков В. Ігрові елементи культури та побуту запорозького козацтва
(українською мовою)
Тернавський М.О. Таманський шедевр (російською мовою)

Федіна А.І. До історії взаємовідносин сімей М.С. Щепкіна і отамана Чорноморського козацького війська Я.Г. Кухаренка (російською мовою)
Федіна А.І. Із історії становлення жіночої освіти на Кубані (російською мовою)
Федіна А.І. Павло Шамрай (російською мовою)

 

Top


 
. Copyright © 2001-2022 cossackdom.com