Ю.А.МИЦИК З ДЖЕРЕЛ ДО ІСТОРІЇ НОВОЇ СІЧІ
Главная | Документы
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com

 

Ю.А.МИЦИК

З ДЖЕРЕЛ ДО ІСТОРІЇ НОВОЇ СІЧІ

Українські історики вже давно задумували опублікувати залишки значного колись архіву Коша Нової Запорізької Січі. Однак підготовчим роботам поклав край сталінський терор і вдалося тільки видати опис справ [1]. Друга спроба, започаткована в часи хрущовської відлиги, зазнала невдачі через загальновідому політику Москви в роки застою. Тільки з часів Національного відродження кінця 80-х рр., коли була створена Археографічна комісія, а потім Інститут української археографії НАН України, справа зрушила з мертвої точки.
Відзначимо, що зусилля українських археографів закономірно зосереджені на публікації матеріалів фонду 229 (“Кіш Нової Запорозької Січі”) Центрального державного історичного архіву України у Києві, де зберігаються понад 300 справ колишнього архіву Нової Січі. Однак поза увагою, на жаль, залишаються великі і малі комплекси документів Коша Нової Січі, які розпорошені по різних архівах України, Росії, Польщі та інших країн, насамперед Москви й Петербурга. Нам, зокрема, вдалося знайти досить велику кількість документів Коша XVI-XVIII ст., які зберігаються у польських архівосховищах. Є там і такі, що відносяться до періоду існування Нової Січі, тобто 1734-1775 рр., котрі ми й подаємо нижче.
У відділі рукописів (далі – ВР) Бібліотеки Польської Академії наук (далі – БПАН) знаходиться колекція рукописів XVI-XVIII ст., яку зібрав на Чернігівщині Марцін Гожковський і вивіз на початку 60-х рр. XIX ст. до Польщі. У її складі зберігається і рукописний фоліант – двотомник під сигнатурою 261, де зібрані в основному оригінали та копії документів XVIII ст., що стосувалися діяльності православних монастирів на Сіверській Україні. Між ними зберігаються і копії семи документів Коша Нової Запорізької Січі або пов’язаних з останнім. Один з цих документів - лист кошового отамана Павла Івановича до імператриці Єлизавети від 16(5) жовтня 1752 р,ми вже видрукували [2]. У ньому кошовий отаман, посилаючись ще на Богдана Хмельницького, боронив права Січі на угіддя понад Самарою, на кальміуські морські коси та ін. Всі ці землі, внаслідок колоніальної політики російського царату, забиралися у запорожців і передавалися Війську Донському, переселенцям-сербам або у кращому випадку під юрисдикцію гетьмана Лівобережної України К. Розумовського. Інші ж документи залишалися у рукописі і тільки нині вони уводяться до наукового обігу.
Нижченаведені листи датовані 1740 та 1752-1753 рр. Їхніми авторами виступають кошові отамани Запорізької Січі Іван Хомич (Фомич, Фоминич) та Павло Іванович, наказний отаман Війська Донського Данило Єфремов та імператриця Єлизавета. Адресатами виступають Військо Запорізьке, Військо Донське, Єлизавета та представники її адміністрації в Україні.
У двох листах 1740 р. кошовий Хомич скаржився київському генерал-губернатору М.І.Леонтьєву та переволочанському комендантові Д.С.Опончініну на заборони для проїзду запорізьких купців і чумаків до Гетьманщини. Дані заборони були запроваджені у зв’язку з російсько-турецькою війною 1735-1739 рр. та через можливу пошесть. Однак війна скінчилася, а заборони залишилися. Їхня безглуздість усвідомлювалася і згаданими представниками царської адміністрації, але без волі вищестоячих керівників бюрократичного апарату вони не могли їх відмінити. Щоправда, вони зверталися з відповідними листами до вищих інстанцій. Так, у цьому збірнику є лист, писаний, очевидно, М.І.Леонтьєвим, від 12 липня (30 червня) 1740 р. до голови Воєнної колегії. Тут є згадка і про звернення кошового отамана Хомича, який вимагав відкрити кордони для запорозьких купців; про звернення з аналогічним проханням коменданта Опочініна, де говорилося, що дніпровські форпости російської армії викликають невдоволення жителів Миргородського і Полтавського полків, котрі зазнавали збитків у своїх торгівельних справах; про те, що через форпости не можуть пройти “турки, греки, волохи, армяня, поляки и протчих наций люди” [3]. З додатку цього листа довідуємося, що 14(3) червня 1740 р. запорожці привезли на Лівобережну Гетьманщину 90 возів з рибою, котрих не пропускали через кордони, причому ніхто з запорожців не хворів на якусь інфекційну хворобу [4].
Однак, незважаючи, на всі ці звернення певні обмеження, котрі гальмували розвиток української торгівлі, зберігалися і пізніше. Гетьман Розумовський писав до Єлизавети 1 листопада (22 жовтня) 1751 р., щоб було знято 38 форпостів у Миргородському полку. Тільки указом Єлизавети від 11 квітня (22 березня) 1753 р. це питання вирішувалося позитивно і Розумовському дозволялося вчинити те, що він вважає потрібним [5]. Інша група поданих нижче документів писалася у 1752-1753 рр. Найважливішим з них є лист-донос наказного отамана Війська Донського Д.Єфремова Єлизаветі. З нього довідуємося, що запорожці всупереч урядовим заборонам (царський уряд однозначно підтримував у цьому питанні Військо донське) ловили рибу навіть на кубанському боці Азовського моря, насамперед на Єйській косі, котрим тоді володіла Османська імперія. На це вони мали дозвіл кальміуського паланочного полковника Степана Чуба. Єфремов називав частину козаків по іменах, вказував, що рибним промислом у згаданих місцях займаються ще близько ста запорожців, що вони нерідко прибувають у своїх справах до Черкаська, тодішньої столиці Війська Донського. До речі, бували в тих місцях не тільки запорожці, але й жителі Лівобережної Гетьманщини. Так, зберігся протокол допиту від 6 вересня (26 серпня) 1752 р. Федора Михайловича Сокура, 1707 р. народження, уродженця с.Розбитівки Гадяцького повіту. Він був купцем, найнявся на службу до російського купця, пробув у Черкаську всю зиму, де й був заарештований Єфремовим у 1751 р. З слів Сокура там же були й жителі Зіньківа, котрі добували сіль на озері Ельтон (очевидно мається на увазі озеро Ельтон у Заволжі на кордоні з сучасною Уральською областю Казахстану [6].
Лист Єфремова не залишився поза увагою і згодом Єлизавета дала йому своїм указом право заарештувати запорожців (лист № 6). Дещо раніше Єлизавета видала указ, котрим вимагала, зокрема, прислати для слідства у Глухів колишнього кошового отамана Якима Гнатовича, військового писаря Романовського та військового осавула Лебединця. Їхня заплутана конфліктна справа з миргородським сотником Василем Зарудним, представником гетьмана у комісії по розгляду взаємних претензій між Січчю та Кримом, вирішилася, очевидно, не на користь запорожців. Нижче наводиться й клопотання Коша щодо своїх товаришів у справі з Зарудним (лист №3).
Наведені нижче шість документів доповнюють Дипломатарій Запорізької Січі, проливають світло на колонізаторську політику російського уряду щодо Січі, про складні взаємовідносини Війська Запорізького з Військом Донським у середині XVIII ст., про економічну й торгівельну діяльність Запорізької Січі, тощо. Так, ці документи згадують невідомого раніше кошового отамана Павла Івановича.
Документи за номерами 1-3, писані кошовими отаманами, подаємо за правилами, розробленими Інститутом української археографії та джерелознавства НАН України, дещо спростивши їх (титла не розкриваються і не зазначаються, опущено твердий знак, літера “ять” передається літерою “і”, виносні літери не зазначаються). Російські документи (№ 4-6)подаються згідно з Правилами издания исторических документов в СССР. - М., 1969, хоча й тут ми не розкривали й не зазначали титла.

№ 1

1740, квітня 22 (11). - Кіш Запорозької Січі. - Лист кошового отамана Івана Хомича до київського генерал-губернатора Леонтьєва.

“Високородний и високоповелительний господин генерал лейтенант Киевской губерниі генерал-губернатор и ковалер Леонтиев.
Благонадежній нам и милостивий добродію!
Нарочно осем вшему вісокородию про нашу, состоящую немалую нужду представляем, что ми не відаемо, котрой ради міри до нас , Войска, з Малоросиі, ані у Малоросию пропуску нашим козаком не иміется, також як прежними времени хоживали и от полской релиї, хотя и з осторожностию не в мирных пактах от турецкой граници з империею ея императорского влчества, а тепер жадних привозов и с Полской сторони не маеш и, як видимо, приходится без такого привозного припасу нам без препитания жадного за напрасно погибати. Понеже хотя наши козаки чумацко и пойдут, то скроз ленію не могут за настоящим немалим карантиром пройти, а у полские городи также, хоч поточатся то за обідирсявом посилаемих от полской релиї партий ни счим же возвращаются. Того ради ми всепокорнійше за сие млстиваго нашег патрона упрошаем и за сие по млсти своей високой благоволіте ордиялно зде надлежит к генералитетом к полской диспозициї командиром причини ордиялние ваши повашне унести, даби от нас з всякими привозами з Малоросиї и из Полской держави людьми без закону жадного показани били пропусти и козаком нашим, котрие з пашпортами ходят, таковий же пропуск являт. За то ми в том, получивши таковую вашего вісокородия патронскую мпст, услугами поволности наши неотмінни пишемос бит при том навсегда.
Вашего высокородия покорний слуга Иван Фомінич, атаман кошовий Войска Запорожског Низовог з товариством.
З Коша априля 11 року 1740.”

(БПАН.- ВР. - № 261/2. - Арк. 217-218 зв. - Копія середини XVIIIст.)


№ 2
1740, травня 29(18). - Кіш Запорізької Січі. - Лист кошового отамана Івана Хомича до
 переволочанського коменданта Д.С.Опочиніна.

“Высокородный и превосходительный гсдин гсдин брегадир полтавски, переволочанской комендант и над Білгородцким гварнизонним полком полковник Данило Сергеевич Опачинин.
Всемилистивиши нам добродее!
Увідомилисе ми, атаман кошовы, чрез людей приходячих от Кременчука, что ваше вісокородие содержите над постами днепровіми перевозними каманду в Переволочной и в Кременчукі. Теди по таком извести по надлежащему нашему обікновению листовно вашему высокородиюобщи вси, Войском, всенижайши наш уклон воздаемо доземной и притом напокорніше вашего вісокородия упрошаем: котория Войска нашего Запорожского Низового казаки с нашими кошожскими пашпортами з рібою и для протчих прикупов в Малороссию идут, то онім благоизволте ваше превосходительство віру дати и за прыбитием, без умедления за надлежащими интересами в Малороссию пропуск показуйте. За сие по премногу ваше высокопревосходителства падши к стопам ног, покорно молим и ему отслуговать пишусь готовым быт навсегда.
На подлинном подписано тако: вашего высокородия покорни слуга Иван Фомич, атаман кошовы Войска Запорожского Низового з товариством.
З Коша маия 18 року 1740.
С подлинным читал писар Илия Максимов”.

(БПАН. - ВР. - № 261/І. - Арк.106. - Копія др. пол. XVIII ст. Угорі напис:”Mar.Gorzk.”).


№ 3

1752, жовтня 16(5). - Кіш Запорізької Січі. - Лист кошового отамана Павла Івановича до імператриці Єлизавети.
Всепресвітлійшей державнішей великой гсдрні императриці Елизавет Петровні, самодержиці всероссийской, государині всемлстивішей
Войска Запорожскаго Низового от кошеваго атамана, войсковой старшині, куренніх атаманов и всего Войска всеподданнійшее доношение.
Сего 1752 году прошедшаго июня 29 в тезоименитой єго императоркаго вісочества день, по литургии бжественной и по отправлении молебнаго піния,я,нижеимянованный кошевый атаман, обикновенно просил к себы в мой курень, как духовных, так и свыцких великороссийских и малороссийских разного чина людей, також и войска Запорожскаго низоваго старшин и атаманов для тезоименитства его императорскаго высочества выпить по чаркі горілки, которые в моем курені со всякою учтивостию, по здешнему обычаю, и приняты были; по отході же их ис того моего куреня бівший здісь кошевой Яким Игнатович тіх же разного чина людей в свой дом для тезоименитства ж его императоркаго вісочества запросил; и когда подносима была чарками горілка, тогда Миргорадскаго малороссийскаго полку сотник миргородский полковій Василей Зарудній ті чарки всі перебил, а потом меня, атамана кошеваго, старшину войсковую, куренних атаманов и все Запорожское Низовое войско матерно бранил, ворами и невірноприсяжными вашего императорского величества рабами называл и другими недостойными и скверными словами поносил, а потом здішняго писаря войсковаго димитрия Романовскаго по щекам бил, слідовательно же и вышеописаннаго бывшаго кошевого Якима Игнатовича в его домі и на его учті за волосы рвал, о чем Новосіченской кріпости комендант капитан полку Білевскаго Трофим Усачев и порутчик онаго ж полку Андрей Цуриков могут Засвидітелствовать, а послі тот и к его ясновельможности господину гетману и разних ординов кавалеру Кирилу Григорьевичу егож графскому сиятельству Разумовскому ябедничим своим доношением представил, якобі от нас, Войска, ему, сотнику Зарудному, обида приключена и по тому его сотничьему доношению его ж ясновельможность господин гетман вышеописаннаго Якима Игнатовича, войсковых писаря Димитрия Романовскаго и асаула семена Лебединца в Глухов под конвоем ордером велит прислать, хотя же от нас и писано за такие обиды к его ясновельможности господину гетману было, токмо донесено ль было или ніт, неизвістно; в чем нам, Запорожскому Низовому войску, чрез так безділное и ябедничее реченнаго сотника Заруднаго доношение знатная обида и крайнее безчестие слідует; какой обиды мы, Запорожское Воиско, не толь от штап и обер офицеров, но и от высокого генералитета в походное и мирное времена ныкогда не узнавали, а ныні от сотников поносим обиду; и того ради вашего императорского вісочества всеподданійше рабски просим от таких обид нас, Войско, защитит и кому надлежит, повелеть, дабі приезжающие сюда в Сечь по разним ділам сотники и протчие чины,нам, Войску никаких обид не приключали, но повіренное діло с учтивостию исправляли.
О сем донося, всеподданійше просят вашего императорскаго величества всемилостивійшей государини всеподданійше и вірноприсяжніе рабы и слуги Войска Запорожскаго Низового атаман кошевый Павел Иванович с старшиною войсковою, куренними атаманами и со всім Запорожским Низовім Войском,
Кош, 5 октября
1752 года.”

(БПАН. - ВР. - № 261/І. - Арк.8-9 зв. - Копія др. пол. XVIII ст. Наприкінці на маргінесах приписка: “У подлинного подписано тако:”).

№ 4

1753, січня 29(18). - Черкаськ. - Лист отамана Війська донського Д.Єфремова до імператриці Єлизавети.
“Всепресветлейшей державнейшей великой гсдрыне императрице и самодержице всероссийской вашего императоркого величества всеподданейшия и вернія рабі донские атаманы и казаки войсковой атаман Данило Ефремов и все Войско Донское рабски доносим:
Вашего императорскаго величества высочайшую грамоту из государственной военной коллегии прошлого 752 года от 16 апреля отправленную мы всеподданейшия мая 11 числ получили, в которой изображено по вашему императорскаго величества указу в государственной Военной коллегии, по промемории Коллегии иностранных дел, которою на посланную из Военной коллегии от 28 минувшаго февраля тогож 752 года промемории ж по жалобе нашей на запорожских кальмиюских казаков о въезде их для рыбной ловли в наши Войска Донскаго дачи объявила, что по полученним в коллегии иностранных дел от нас всеподданейших двум отпискам, имянно от 19 августа и 9 сентября прошлаго 751 года посланного из оной коллегии к малороссийскому гетману графу Кирилу Григорьевичу Разумовскому от 14 ноября того ж года грамотою писано, понеже предявленныя от нас, всеподданейших, на запорожцов въездами их в наши дачи своеволства, учиненному в 1746 году в правителствуюшем сенате определению весма противны и непристойны, а особливо что они, запорожцы, в турецкие границы на кубанскую сторону въезжают, чем кубанцам к жалобам, а лехко станется, что и к неприятним каким произшествиям притчина подана быть может; того ради велено ему, гетману. чтоб он приказал их запорожцогв с кубанской сторони из турецких границ, буде еще там обретаютца: немедленно выслав за сей их туда, також и в дачи наши, Войска Донскаго, допуск кальмиюскому полковнику буде ис Коша позволенья на то не было, чего и чаять не можно, надлежащей штраф учинит и впредь такие на кубанскую сторону и в дачи наши войсковые Донскаго въезды запорожцам не токмо накрепко под тяжелым штрафом запретить, но и приказать за ними прилежно смотреть, чтоб они того отнюдь не чинили и о том к кошевому запорожскому атаману ему, гетману, от себя найкрепчайше подтвердить, определено о том для ведома к нам всеподданейшим послать оную вашего императорского величества высочайшую грамоту, а понеже минувшаго ноября 8 и 22 числ тогож 752 года помянутого Войска Запорожскаго разных куреней казаки, а именно Эрклиивскаго Степан Григорье сын Рева, с работником ево, Лубенскаго пеолку села Липового малоросиянином Семеном Федоровым Великим, Артем Курилов сын Найда, Куреневского Кондратей Григорьев Бормот с товарищем ево Батуринскаго Иваном Гавриловым Гаркушою и с работником их Миргородского полку села Петревцы малороссиянином Мосеем Прокофьевым Колесниковым, Поповичевскаго Федор Васильев сын Сиволобов, с товарищем Лазарем Юрьевым с городе Черкаском явились с данными от находящагося в Кальмиюсе Переяславского куреня полковника Кондрата Чюба за печатью билетами у войскового есаула Клемена Фролова, а Рева с работником ево взят оным же есаулом Фроловым при устье Аксае за неимением у него билета, которые в канцелярии войсковых дкл допросами показали, что де они, Рева с работниками Великим и протчими, которые якобы морским штурмом по разбитии ево судна отбыли все в Кальмиюс, Найда с товарищи того ж Войска разних куреней казаками Уманского - Алексеем Шакаклою Щербиновского - Иваном Шулгою с одним их работником из малороссиян, которые отбыли от него в Кальмиюс же, Бормот с вышеописанным товарищем Горкушею с работником Колесниковым, сиволобом с товарищем же Таранковатым, прошлого года лета и в осень по отпуску предписанного кальмиюскаго полковника Чюба с данными от него им билетами для рыбных ловель находились на кубанской стороне Азовскаго моря в неуказаних к их добычам местах, яко то на Ейской косе, где и протчия того ж Запорожскаго Войска разных куреней казаки были, а имянно Васюринскаго Василей Свита, Батуринскаго Матвей Чюболда, Джерелювскаго Осип и Демьян, Шкуринскаго Василей Широкий, Роговскаго Иван Кравец, Кисловскаго Максим, Бруховецкаго Андрей, а отчество не показано, Щербиновскаго Филон и при них находилось запорожцев члк до ста или более, сверх же того хотя и самим нам всеподданейшим известно, что и ныне множество без съезду находитца; точию по их самоволностям оттуды согнать их нам никак невозможно. О чем государственной коллегии иностранных дел сию нашего всеподданейшего отпискою доносим и ежели впредь онаго Запорожскаго Войска казаки в кубанской стороны с неуказаных им мест в приезде здесь явятца, то с таковыми своеволниками, что повелено будет чинить, в резолюцию вашего императорскаго величества высочайшей грамоты всеподданейше требуем, о чем от нас в равной силе и в государственную военную военную коллегию всеподданейше доносим.
Подлинная подписана тако:
Данило Ефремов
генваря 18 дня 1753 года.Черкаской.”

(БПАН.- ВР. - № 261/І. - Арк. 56-58 зв. - Копія др. пол. XVIII ст. ).


№ 5
1753, лютого 25 (14). - Москва. - Указ імператриці Єлизавети Війську Запорізькому.
“Копія.

Бжиею млстию мы, Елисавет Первая, императрица и самодержица всероссийская и протчая, и протчая, и протчая.
Нашего императорскаго величества Войска Запорожскаго Низоваго кошевому атаману Павлу иванову и всему Войску Запорожскому.
С листом от нашего малороссийского гетмана и кавалера графа Розумовскаго и с доношением вашим присланы сюда в нашу коллегию иностранных дел для получения на прошлой 1752 год определеннаго войску Запорожкому жалованья, того Войска полковник Данила Гладкой Петр Шафрановской: асаул Григорей Погорелой да казаков семнадцать человек. Которим против прежних дач на тот 1752 год из нашей статс-конторы и выдано, а имянно надлежащего всему Войску жалованья четыре тысячи шестьсот шестдесят рублей, оным присланным полковнику Гладкому с товарыщи кормовых, на житье, дрова, свечи и на здешнее пребывание двести рублей издержанных ими в дороге в проезде от Сечи до Москвы, на коем себе и лошадем сто двадцать сем рублев на отпуске жалованья полковнику Гладкому пятьдесят рублев, писарю Шафрановскому тридцать шесть рублев, асаулу Погорелову тридцать шесть же рублев, казакам семнадцати человекам, каждому по осемнадцати рублев итого пят тысяч четыреста пятнадцать рублев да прогонных денег под упомянутую жалованную всему войску денежную казну и под оных присланных полковника с товарищи все двадцать ямских подвод от Москвы до Сечи Запорожской в один путь, под будующих с ними присланными для препровождения жалованной всему войску денежной казны в конвое обер офицера с солдаты на четыре ямния подводы от Москвы до сечи и обратно от Сечи до Москвы в оба пути, сколько по указу надлежит. А об отпуске ж к тому Запорожкому Войску в Сечу казенным коштом на оной же 1752 год хлебнаго жалованья, тако пороху и свинцу без замедления в Военную коллегию и в Киевскую губернскую канцелярию на нашей Коллегии иностранных дел писано, и оные полковник Гладкой с товарыщи с вышеописанным денежным жалованьем и с сею нашею грамотою отпущены обратно и с ними ж для препровождения жалованной вам Войску Запорожкому денежной казны от Москвы до Киева отправлен московскаго гарнизона Коломенскаго полку прапорщик Иван Удин с командою, а от Киева до Сечи Запорожской послан быть имеет другой обер же офицер и с такою ж командою из Киевскаго гарнизона, В протчем хотя мы вас, Запорожское Войско в нашей императорской высочайшей милости содержа и впредь своим всемилостивейшим жалованьем снабдевать и обнадеживать соизволяем, однако ж объявляем вам и то, что нам весьма неугодно было услышать учиненную от нашего малороссийскаго гетмана листом его от 15 минувшаго генваря сего 1753 года на вас жалобу, в ослушании его яко учрежденнаго от нас главного над вами командира и в неисполнении по ордерам его, как то от него гетмана во упомянутом лист писано, а имянно, что по принесенной ему от определенного в Сечи Запорожской для разбору предъявленних от кримской стороны на запорожских казаков и от них, казаков, на татар претензий и других тамошних дел депутатом сотника полковаго миргородсккого Василя Заруднаго жалобе на бывшего в Сечи Запорожской кошевого атамана Якима Игнатова, писаря Романовскаго и асаула Лебединца в учиненном от них ему бою и бесчестии неоднократно посланными от него, гетмана, Войска Запорожскаго к старшине с товариществом ордерами велено онаго бывшаго кошеваго атамана Игнатова с писарем и асаулом для ответу против той жалобы, а паче за неисполнение им, Игнатовым многопосланных от него,гетмана, по разным на запорожских казаков от малороссийских обывателей жалобам, ордерам, выслать в Глухов, но присланным в Генеральную войсковую канцелярию от нынешнего кошеваго атамана Павла Иванова репортом показано, что будучи они на сходке при слушании последне посланного к ним о том от него, гетмана, ордера атаманы куренные объявили, что они по тем сотника Заруднаго жалобам оных Акима Игнатова с протчими к ответу ехать в Глухов не отпустят, да и кроме де сего по многим к старшине запорожской посланным от него гетмана по жалобам на запорожских казаков от малороссийских обывателей ордерам никакова обидимым удовольствие не чинится, но еще как находящейсяв Сечи ж Запорожской для Разних дел бунчуковой товарищ Гаврилов репортовал, что они запорожские казаки одного из протчей у них о своей обиде переволоченскаго жителя Кота били, чего протчие малороссийские от них же, запорожцов, обидимые, устрашась, все разъехались в домы без всякого в обидах их удовольствия; и при донесении вышеписанного, всеподданейше просил нас он, гетман, о подтверждении к вам, Войску Запорожскому, чтоб вы по посылаемым от него ордерам неотменное без всяких отговорок и пустих переписок чинили исполнение и вышепомянутых бывших атамана кошеваго Игнатова, писаря Романовскаго и асаула Лебединца для ответу выслали в Глухов в войсковую канцелярию всеконечно, подданически представляя при том, что без следствия и виновным без штрафа или наказания за то, что они посланного от него, гетмана, депутатадерзнули безчестить и бить для страху и удержанья впредь от поданых тому поступок оставить не надлежить. Сверх же того по всегда получаемым здесь известиям с великою неприятностию слышать принуждено, что своеволные запорожские казаки от времени до времени не перестают в своих воровских и грабителствах, подавая тем причину ко всегдашним жалобам из соседственных сторон, а старшина их, своеволных, от того не воздерживает и никакого радения в том по видимому не имеют, хотя и многими указами нашими чрез команду им то повелено было, да и по жалобам с турецкой стороны в грабежах, которые иногда и доказаны бывают нарочно присылаемым за тем от хана крымскаго людем никакого удовольства не делает, подавая тем еще болши поводу ко многим жалобам; идля того мы с сим нашим высочайшим указом вам, нашему кошевому атаману и всему Войску запорожскому накркпко подтверждаем и под опасеньем нашего высочайшего гнева имянно запрещаем, чтоб вы от бывших до ныне своеволных поступков конечно воздержались и к учрежденному от нас главному над вами командиру нашему малороссийскому гетману графу Разумовскому никакого ослушания не показывали, но по ордерам его гетманским неотменно исполняли; вследствие же того повелеваем и вышепомянутых требуемых им гетманом к ответу бывших атамана Игнатова, писпря Романовского и асаула Лебединца по получениии сего нашего высочайшего указа выслат в Глухов в войсковую канцелярию немедленно, татож между Войском Запорожским шатающихся воров гайдамаков как того подданическая ваша должность и ревность к службе нашей необходимо требует.А по доношениям вашим о самарских волностях и о жалобе на малороссийскаго сотника Василя Заруднаго всемлстивеше повелели мы, разсмотряопределение и в чем надлежит справедливое вам Войску Запорожскому удоволствование учинит по команде над вами, Войском Запорожским, нашему малороссийскому гетману и о том к нему грамота из нашей коллегии иностранных дел послана. Что же в вашем доношении представляется жалоба на самово сотника Зарудного и сие в присылке вам
  к гетману, яко главному своему командиру, тех людей, на которых Зарудный бъет челом и которых по предъявлению вашему он обидил, не мешает. И вы оное по всеподданической нам должности и почтению к команде учинит без отрицания должны, а что из вас никто напрасно обвинен и тем обижен не будет, в том вы можете быть благонадежны, о чем от нас и помянутому гетману вновь довольно подтверждено и о исполнении от него не сумневаемся и вам с сим прошением надлежало наперед у него по команде явится, что вы впредь по порядку и чинить имеете.
В Москве февраля в 14 де(нь) 1753 года.
Орегеналная подписана по сем: По ея императорскаговеличества указу граф Михайла Воронцов.”

(БПАН. - ВР. - № 261/І. - Арк. 93-96 зв. - Копія др. пол. XVIII ст.).


№ 6
1753, червень. - Москва. - Указ імператриці Єлизавети Війську Донському.

“Бжиею млстию мы, Елисавет Первая, императрица и самодержица всероссийская и
протчая, и протчая, и протчая.
На Дон в Нижния и Верхния юрты нашим атаманам и казакам, войсковому наказному атаману Степану Ефремову и всему нашему Войску Донскому.
По отписке вашей от 18 генваря сего года, в нашу коллегию иностранных дел присланной, о явившихся в Черкаском бывших прошлаго года летом и в осень на кубанской стороне Азовского моря в неуказних к добичам местах для рыбных ловель по отпуску кальмиюскаго полковника Чюба с данными от него билетами запорожских разних куреней казаках, також что и ныне тамо запорожцов множество без съезду находитца и нашему малороссийскому гетману графу Кирилу Григорьевичю Разумовскому грамота из той коллегии сего ж числа послана, со оной для ведома прилагается при сем копия. А вам, нашему Войску Донскому, на упомянутую ж отписку вашу чрез сие в резолюцию объявляется: ежели впредь запорожцы с Кубанской стороны приезжие в Черкаске явятся, то их для недопущения паки туде ж и в протчия непозволенные места ездить, якоже для надлежащаго за такие своеволние поступки наказания отсылать по команде в Сечу Запорожскую с писмянным известием к кошевому атаману с старшиною за караулом и о том же уведомлять нашего малороссийскаго гетмана, которому Запорожское Войско в ведомство от нас поручено.
В Москве июня в де(нь) 1753 года.
По ея императорского величества указу г. Алексей Бестужев Рюмин г. Михайла Воронцов”.

(БПАН. - ВР. - № 261/І. - Арк.53. - Копія к. ст. Приписка на маргінесах: “ Подлинна подписана тако:”).


ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Архів Запорізької Січі. Опис матеріалів. - К., 1931; Нещодавно побачило світло друге, доповнене видання даної праці: Архів Коша Нової Запорозької Січі. Опис справ 1713-1776. - К., 1994.
2. Мицик Ю. Історія свідчить. Кілька документів з козацької старовини і кілька зауважень з цього приводу // Кур’єр Кривбасу. - 1995. - Грудень, № 43-44. - С. 30-36.
3. БПАН. - ВР. -№ 261/І. - Арк. 108.
4. Там же. - Арк. 110.
5. Там же. - Арк. 59-60.
6. Там же. - Арк. 97-100.

 

Главная | Документы
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com