Печатки козацьких військ. Кінець XVIII - XIX ст.
Главная | Иллюстрации
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com

Печатки козацьких військ. Кінець XVIII - XIX ст.

(За вид.: Козацтво на Півдні України. Кінець ХVІІІ - ХІХ століття / Автори-упоряд.:
О.А.Бачинська, Л.М. Маленко, О.А. Прігарін, Р.І. Шиян. - Одеса: Друк, 2000. - С. 212 )

Печатка Чорноморського козацького війська. 1792 р. Скальковський А. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького. - Дніпропетровськ, 1994. - С. 597.
Печатка Чорноморського козацького війська
Печатка Усть-Дунайського Буджацького козацького війська. 1807 р. РДВІА, ф. МА, оп. 165, зв. 32, спр. 41, ч. 2, арк. 28,31.
На печатці зображено: у центрі - у вигляді дуги річка Дунай, над дугою хрест та сонце, під цугою домовина на півмісяці. Див.: Бачинський А.Д. Народная колонкзация Придунайских земель в XVIII - начале XIX вв... - С. 278
Печатка Усть-Дунайського Буджацького козацького війська
Печатка Дунйського козацького війська.
1851 р. ФДАОО, ф. 755, оп. 1, спр. 98, арк. 157.
Печатка Дунйського козацького війська
Печатка Бузькогокозацького війська. 1807 р. ДАОО, ф. 1, оп. 218, спр. 8 за 1807 р., арк. 87.
До 1803 р., імовірно полкова печатка бузьких козаків мала інший вигляд: у центрі - воїн, який тримає у руці списа з прапором, по краях напис: "Печать Бугскаго казачьего полка". Див.: Хиони И.А. Бугские казаки й их борьба против феодально-крепостнического гнета... - С. 49-50.