История казачества


Козацтво XV-XXI ст.

СПОНСОРАМ
Заставка | Головна | Участь у проекті |

ОПИС ПРОЕКТУ

Дослідження історії козацтва має свої давні і добрі традиції. Однак глобальне козакознавче дослідження і процес відродження козацьких традицій, які відбуваються останнім часом в Україні та Росії ще й сьогодні зустрічають ряд серйозних перешкод. Однією з головних перепон є інформаційний голод, який витікає з відсутності або недоступності впорядкованої джерельної бази, анотованих бібліографічних оглядів, тематичних аналітичних досліджень, рецензій. При невеликих накладах сучасних видань постає необхідність акумулювання всієї інформації.

У зв`язку з цим першочерговою потребою постають: створення електронного банку даних, каталогізація і систематизація опублікованих матеріалів; комплектація банку копій документів, карт; складання систематичних анотованих покажчиків; проведення наукових дискусій, форумів, конференцій дослідників-козакознавців різних країн та ін.

Мета даного проекту: об`єднання зусиль у дослідженні історії козаччини ХV-ХХІ ст. Передбачається створення електронної джерельної бази дослідження історії українського та російського козацтва ХV-ХХІ ст., персоналій, творчої спадщини видатних дослідників-козакознавців шляхом:

  • публікації статей, оглядів, повідомлень, рецензій, монографій, персоналій, найбільш цікавих документів і матеріалів, карт, ілюстрацій;

  • складання тематичного бібліографічного списку джерел та літератури, що вийшли останнім часом в Україні, Росії, країнах, де займаються вивченням даної теми;

  • організації спільних WEB-конференцій, форумів та інших форм поширення інформації з даної проблематики.

Автори проекту активно cпівпрацюють із Науковим товариством ім. Я. Новицького, Запорізьким відділенням Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, науково-дослідною лабораторією історії Південної України Запорізького державного університету та редакційною колегією її друкованого органу - "Записками науково-дослідної лабораторії Південної України". Для досягнення поставленої мети можемо об`єднатися і з іншими науковими творчими колективами, товариствами, завданнями яких є вивчення історії козацтва.

Запрошуємо до співпраці фахівців та осіб, які активно працюють у галузі історії козацтва.

Мова спілкування на сайті українська,
російська, англійська.
© Використання матеріалів і графіки сайту для
публікацій можливе тільки з дозволу власників авторських прав.

. Copyright © 2001-2022 cossackdom.com