История казачества


Козацтво XV-XXI ст.

СПОНСОРАМ
Заставка | Головна | Участь у проекті |

НАШІ АВТОРИ


Абросимова Світлана Вікторівна
Авраменко Анатолій Михайлович
Александров Павло Григорович
Александров Спартак Генадійович
Андрєєв Віталій Миколайович

Андрєєва Світлана Серафимівна
Анцишкін Ігор Валерійович
Бачинська Олена Анатоліївна
Бєлозерова Катерина Володимирівна
Боган С.

Богуш Павло Михайлович
Бойко Анатолій Васильович
Бравцєв Д.
Брехуненко Віктор Анатолійович
Бурда Леонід Федорович
Варивода Любов Павлівна
Васильєв Олександр Валерійович
Велика Наталья Миколаївна
Волвенко Олексій Олександрович
Ганжа Петро
Гапоненко Володимир
Головко Юлія Іванівна
Гончарук Тарас Григорович
Грибовський Владислав Володимирович
Гуцалюк Сергій Борисович
Давлєтов Олександр Рашидович
Дідик Сергій Сергійович
Єльников Михайло Васильович

Єрмолаєва Елла
Жарких Микола
Жуковський Мирослав Петрович

Звонок Станіслав Олегович
Івангородский К.
ІЛІУФ Хаджі-Мурат Шаяхметович
Калінін Сергій Євгенович
Кобалія Дмитро
Ковалевська Ольга
Козирєв Валерій Кирилович
Колесникова Олена Іванівна

Корсакова Наталія Олександрівна
Кривоший Олександр Петрович
Кузик Тетяна Леонідівна
Курапов Сергій Всеволодович
Кутузов Михайло Олександрович
Кушнір В`ячеслав Григорович

Лащенко Христина Георгіївна
Логвінов Павло Федорович
Лиман Ігор Ігорович
Лободаєв В.
Лях Сергій Романович
Мазепа Микола Миколайович
Майба В`ячеслав

Макідонов Андрій Володимирович
о. Максим, о. Максиміліан

Маленко Людмила Михайлівна
Малукало Олексій Миколайович
Маркедонов Сергій Мирославович
Мацієвський Герман Олегович
Мільчев Володимир Іванович
Міщенко Юрій
Мірущенко Олександр Павлович

о. Миколай (Донецький)
Мисечко Анатолій Іванович
Мицик Юрій Андрійович
Могульова-Каюк Світлана Миколаїівна
Мусієнко В.
Мякішев Володимир
Наулко Всеволод Іванович
Назиров Павло Флорович
Новіков Володимир Тихонович
Олійник Олександр Леонтійович
Ольхіна Наталія Іванівна
Піцик Ольга Василівна

Пивовар Анатолій Васильович
Плецький Сергій Федорович
Прігарін Олександр Анатолійович
Прокволіта Юрій Дмитрович
Савченко Ірина
Сапожников Ігор Вікторович
Сапожникова Галина Василівна
Сень Дмитро Володимирович
Скорик Олександр Павлович
Слуцький Аркадій Йосипович
Соклаков Олександр Юрійович
Сурєва Наталія Вікторівна
Татаринов Сергій Йосипович
Тернавський Микола Олександрович
Торопіцин Ілля Васильович
Тутова Надія Олексіївна
Ушанова Світлана Валеріївна
Федіна Алла Іванівна
Фролов Борис Єфимович
Хромов Анатолій Володимирович
Чумаченко Віктор Кирилович
Швидько Ганна Кирилівна

Шевчук Сергій Петрович
Шевцов Юрій Вячеславович
Шиян Роман Ігорович

Шпитальов Геннадій Георгійович
Юсов Святослав Леонідович

Top


Абросимова Світлана Вікторівна

к.і.н., завідувач архівним сектором відділу фондів Дніпропетровського історичного музею (ДІМ)

Top


Андрєєв Віталій Миколайович

к.і.н., доцент, завідувач кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного педагогічного університету

Top


Андрєєва Світлана Серафимівна

                                                           

к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного педагогічного університету

Top


Анцишкін Ігор Валерійович

головний зберігай фондів Нікопольського державного краєзнавчого музею

Top


Бачинська Олена Анатоліївна

д.і.н., професор кафедри історії України Одеського національного університету, завідувач Відділу історії козацтва на Півдні України при Науково-дослідному інституті козацтва при Інституті історії України НАН України

Народилася в м. Одесі у 1971 р. Закінчила в 1993 р. історичний факультет ОНУ ім. І. І. Мечникова. У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Дунайське козацьке військо. 1828-1869 рр.". Автор понад 50 наукових та науково-популярних праць з історії козацтва, серед них "Козацтво на Півдні України. 1775-1869 рр.", "Дунайське козацьке військо. 1828-1868 рр.", упорядник та науковий редактор збірки "Задунайська Січ. Невичерпні джерела пам'яті".

Top


Боган С.

 

Top


Богуш Павло Михайлович

історик-краєзнавець, почесний громадянин м. Нікополя, Лауреат премії ім. В.Б. Антоновича, член Головної Ради охорони пам'яток історії України

Top


Бойко Анатолій Васильович

          1960 року народження. Закінчив у 1986 році історичний факультет Дніпропетровського державного університету. Після закінчення аспірантури у 1991 році захистив кандидатську дисертацію “Торгівля Південної України (1775-1825рр.). З 1989 року працює у Запорізькому державному університеті. З 1994 року — доцент кафедри історії України.  З грудня 1999 року —  завідувач кафедрою джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін ЗДУ. З 2001 року - доктор історичних наук.

Наукові інтереси:

          Наукові інтереси складають: історія та джерела з історії Південної України XVIII — XIX століття; соціальна історія, біографістика та генеалогія Південного краю;  методологія та методи джерелознавчого дослідження; камеральна та едиційна археографія.


Бібліографія праць:

1. Роль отходничества в формировании контингента рабочей силы в городах (на материалах юга Украины) //Рабочий класс — революционная и созидательная сила советского общества (к 80-летию со дня рождения академика А.М.Панкратовой): Тезисы докладов и сообщений республиканской научной конференции 5–7 февраля 1987 г. —Донецк, 1987. —Часть 1. —С.34–35.
2. Описи Катеринославського намісництва кінця XVIII ст. // Українська археографія: сучасний стан та
перспективи розвитку: Тези доповідей республіканської наради.—К., 1988. —С.95–96.
3. Методика обработки массовых сведений о хлебных ценах на юге Украины в конце XVIII — начале XIX века // Теория и методика историографических и источниковедческих исследований: Межвузовский сборник научных трудов. —Днепропетровск,1989.  —С.82—86.
4. Использование труда наемных работников в купеческом предпринимательстве в конце XVIII — начале XIX века// традиции, социальный облик: Рабочий класс Приднепровья. Сборник научных трудов. —Днепропетровск: Изд-во ДГУ, 1989.  —С.117-120.
5. Методика обработки помесячных хлебных цен (на материалах Южной Украины конца XVIII — начала XIX века // Перестройка в исторической науке и проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин: Тезисы докладов и сообщений V Всесоюзной конференции 30 мая – 1 июня 1990 г. —К., 1990. —С.206–208.
6. “Потьомкінські села” — вигадка й реальність // Україна: Наука і культура. —Вип.24. —К.1990. —С.202–205.
7. Ярмарки Катеринославщини в кінці XVIII — початку XIX століття //  Збірник рефератів обласної
науково-практичної конференції з історичного краєзнавства. —Дніпропетровськ, 1990. —С.61–62.
8.  Торговля Южной Украины (1775–1825). Автореферат диссертации кандидата исторических наук.
—Днепропетровск, 1991.  —17с.
9. Национальный состав купечества Южной Украины конца XVIII — начала XIX века // Історія України: Дослідження та інтерпретації: Тези VI Республіканських суспільно-політичних читань. 22–25 травня 1991 р. — Новгоод-Сіверський. —К., 1991. —С.45–47.
10. Александровская крепость в 70-х гг. XVIII века // История Запорожского края в дооктябрьский период.
Тезисы областной историко-краеведческой коныеренции 16 апреля 1991 г. —Запорожье, 1991. — С.30.
11. Изменения в количественом составе помещичьих крестьян Александровского уезда в конце XVIII — начале XIX в. // Вестник краеведа: Тезисы научных докладов и сообщений (прель 1991 г.) — Вып. 2. — Запорожье, 1991. —С.34-35.
12. Фортеці Нової Дніпровської лінії та господарська інфраструктура Запорозьких вольностей // Розвиток
історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України: Тези доповідей та повідомлень V Всеукраїнської конференції (жовтень 1991). — Кам’янець –Подільський, 1991.  —С.45–47.
13. Етапи урядової політики на Запорізьких землях XVIII ст. // Запоріжжя в історії і культурі: Тези доповідей республіканської конференції. —Запоріжжя, 1991.  —С.2-3.
14. Археологічні старожитності Великого Лугу в джерелах XVIII ст. // Археологический вестник. —Запорожье, 1992.  —№ 3. —С.42–44.
15. Проблема локалізації Запорізьких пам’яток на Дніпрі // Туризм і завдіння національно-культурного
відродження України: Тези доповідей та повідомлень Всеукраїнської науково-практичної конференції (12-14 травня 1992 р.). —Київ–Черкаси, 1992. —С.91–93.
16. Актові джерела з історії розселення євреїв на Південній Україні останньої чверті XVIII ст. // Єврейське населення на Південній Україні: Історія та сучасність: Тези до наукової конференції. —Запоріжжя, 1992.  — С.27–29.
17. Французька історіографія XVIII століття у дослідженнях з історії запорізького козацтва // Проблемы
историографии и источниковедения Запорожского казачества. —Запорожье, 1992.  —С.19–23.
18. Обзор французской историографии Запорожского казачества XVIII столетия // Зарубежная историография истории Запорожского казачества. —Запорожье, 1992. —С.36–41.
19. Методичні вказівки до вивчення спецкурсу “Українські національні партії (кін. XIX ст. — 1917 р.)”.
—Запоріжжя: ЗДУ, 1992. — 140 с. (співавтори: Турченко Ф.Г., Геращенко Т.С., Лях С,Р., Тимченко С.М.,
Скворцов О.Г.).
20. Програма курсу історії України (для студентів-істориків). —Запоріжжя: ЗДУ, 1992. —39с. (співавтор С.Р.Лях).
21.  Питання будівництва Катеринослава в працях Д.І.Яворницького (Матеріали до історії Катеринослава) // Проблеми історіографії та джерелознавства історії Запорізького козацтва. Матеріали наукових читань Д.І.Яворницького: Збірник статей. —Запоріжжя, 1993. —С.62–73.
22.  Перший герб міста Катеринослава // Проблеми історіографії та джерелознавства історії Запорізького
козацтва. Матеріали наукових читань Д.І.Яворницького: Збірник статей. —Запоріжжя, 1993. —С.75–76.
23.  Південна Україна в міжнародних торговельних зв’язках другої половини XVIII століття (огляд архівних джерел) // Международные отношения и государственные стурктуры в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе в IV – XVIII вв.: Материалы научной конференции. —Запорожье, 1993. —С.52–56.
24.  Джерела з історії Південної України останньої чверті XVIII століття в фондах рукописного відділу ДПБ ім. М.Є Салтикова-Щедріна // Наукові праці історичного факультету. —Вип. 1. —Запоріжжя, 1993.— С.64–87.
25.  Зимівники Великого Лугу // Козацтво, 1993.  —№.1. —С.
26. Проекты торгового судоходства по Днестру в конце XVIII — начале XIX вв. // Древнее Причерноморье. Краткие сообщения Одесского Археологического Общества. — Одесса, 1993. — С. 124-126.
27.  Методичні вказівки до смінарських занять для студентів II курсу історичного факультету. —Запоріжжя, 1994. —32с.
28. Матеріали до історії Азовського козачого війська. —Запоріжжя, 1995. —220с. (співавтор Л.М.Маленко).
29.  Приватне підприємництво Південної України останньої чверті XVIII століття //  Підприємництво Південної України останньої чверті XVIII — першої чверті  XX ст. —Запоріжжя, 1995.  —С.
30.  Колонізація і аграрні відносини в Південній Україні у джерелах останньої чверті XVIII століття // Питання аграрної історії України та Росії: Матеріали наукових читань, присвячених пам’яті Д.П.Пойди.
—Дніпропетровськ, 1995.—С.
31. Запорозький зимівник останньої чверті XVIII століття. —Запоріжжя: РВП “Видавець”, 1995.—56с.
32.  Запровадження общинного устрою на Півдні України останньої чверті XVIII століття // Записки
науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Південна Україна XVIII — XIX століття. Випуск 1. —Запоріжжя: РА “Тандем У”. —С.72–94.
33.  Дослідження історії України XVII —XVIII ст. на історичному факультеті ЗДУ
34. Топографічні описи Південної України початку XIX століття // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Південна Україна XVIII — XIX століття. Випуск 2. —Запоріжжя: РА “Тандем У”, 1996. —С.
35.  История Украины. Пособие школьникам, абитуриентам, студентам. Часть 1.—Запорожье: Издательство “Просвита”, 1997.— 130с.
36.  Джерела з історії Південної України останньої чверті XVIII  століття в архівосховищах Москви та Петербурга: покажчик справ. —Запоріжжя: РА “Тандем У”, —60с.
37.  Південна Україна останньої чверті XVIII століття. Частина 1. Аграрні відносини. —Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 1997. —204с.
38.  Законодавчі акти юридичного оформлення общинного устрою Південної України останньої чверті XVIII ст. // Дніпропетровський історико–археографічний збірник. Вип.1. —Дніпропетровськ: Видавництво “Промінь”, 1997. —С.176–185.
39.  Окладні книги Південної України останньої чверті XVIII століття // Нива Знань. Інформаційно-педагогічний альманах. Україна і Росія: досвід історичних зв’язків та перспективи співробітництва.—Дніпропетровськ: Видавництво “Промінь”, 1997. —С.126–128.
40. Рапорти А.І.Гільденштедта до російської Академії наук // Запорізьке козацтво в пам’ятках історії та культури. Матеріали міжнародної науково–практичної конференції..
41. “Пишу тебе, мой ангельской Друг...” (Из эпистолярного наследия начала XIX века) // Составители:
С.Абросимова, А.Бойко. —Запорожье: РА “Тандем У“, 1997. —146с.
42. Атласи Катеринославського намісництва останньої чверті XVIII століття // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Південна Україна XVIII — XIX століття. Випуск 3. —Запоріжжя: РА “Тандем У”, 1996. —С.122–135.
43. Военно-топографо-статистическое описание Екатеринославской губернии. (Упорядник А.В.Бойко) //
Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Південна Україна XVIII — XIX століття. Випуск 3. —Запоріжжя: РА “Тандем У”, 1996. —С.36-59.
44. Відставні солдати на півдні України останньої чверті XVIII століття //  Культурологічний вісник.
Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Випуск 4. —Запоріжжя, 1998. —С.3-12.
45.  Історіографічна традиція й дослідження аграрної історії Південної України // Осягнення історії. Збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. —Острог-Нью-Йорк, 1999. — С.153-161.
46. Дослідження історії сільського господарства Південної України останньої чверті XVIII ст. і проблема
реконструкції джерельної бази // Питання аграрної історії України та Росії (XVIII—XX ст.). Матеріали третіх наукових читань, присвячених пам’яті Д.П.Пойди. —Дніпропетровськ, 1999. —С. 60-65.
47. Матеріали до історії родини Остроградських // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. Випуск IV.
—Запоріжжя: Просвіта, 1999. — С.16-23.
48. Адміністративний устрій Південної України в 1791–1793 рр.: питання влади // Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Випуск 5. — Запоріжжя, 1999. —С. 3–16.
49. Ярмаркова торгівля Південної України ост. чверті XVIII — поч. XIX ст. // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. (Збірник статей). Випуск 7. — К.: Рідний край, 1999. — С. 33-39.
50. Матеріали до історії запорозького козацтва після скасування Січі // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Південна Україна XVIII — XIX століття. Випуск 4 (5). —Запоріжжя: РА “Тандем У”, 1999. —С.40-47.
51. Рух фондоутворення документів з соціально-еконоімчної історії Південної України останньої чверті XVIII століття до вищих органів влади Російської держави // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. — Вип.VII. —С. 149-163.
52. Діяльність В.С.Попова по управлінні Південною Україною на початку  90-х років XVIII століття // Наукові праці історичного факультету ЗДУ— Вип. VIII. — С.91-102.
53. Публікації джерел з історії Південної України останньої чверті XVIII століття на сторінках журналу “Русский архив” // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Випуск VI. — Запоріжжя, 1999. — С. 190-197.

Top


Бравцев Д.

Top


Брехуненко Віктор Анатолійович

 д.і.н., провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України

Top


Бурда Леонід Федорович

історик-краєзнавець, учитель Капулівської ЗОСШ

Top


Васильєв Олександр Валерійович

д.е.н., академік АЕНДП Росії

Top


Варивода Любов Павлівна

завідуюча відділом давньої та нової історії Нікопольського державного краєзнавчого музею

 

Top


Ганжа Петро

історик-краєзнавець, м. Нікополь

Top


Гапоненко Володимир

Top


Головко Юлія Іванівна

к.і.н., доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін ЗДУ

Top


Гончарук Тарас Григорович

к.і.н., доцент кафедри історії України ОНУ, співробітник Відділу історії козацтва на Півдні України при Науково-дослідному інституті козацтва при Інституті історії України НАН України

Народився в м. Одесі у 1969 р. У 1992 р. закінчив історичний факультет ОНУ ім. I.I. Мечникова. У 1998 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Торгівля України І половини XIX ст.: історія вивчення". Автор близько 50 наукових та науково-популярних праць, серед них: "Українське козацтво та Хаджибей (Одеса)" (у співавторстві з Гуцалюком С. Б.), "История Хаджибея-Одессы. 1415-1795 гг.", "Запорозьке козацтво і Хаджибей (Одеса). 1415-1775 рр." (в кн. "Українське козацтво і Хаджибей-Одеса. 1415-1798 рр."), упорядник та редактор книги "Історія Хаджибея-Одеси в документах та матеріалах. 1415-1795 рр.".

Top


Грибовський Владіслав Володимирович

к.і.н., директор Нікопольського регіонального відділення НДІ козацтва Інституту історії України НАН України

Top


Гуцалюк Сергій Борисович

співробітник Відділу історії козацтва на Півдні України при науково-дослідному інституті козацтва при Інституті історії України НАН України, осавул Українського Чорноморського козацтва

Народився на Хмельниччині у 1971 р. У 1999 р. закінчив історичний факультет ОНУ ім. I.I. Мечникова. Співробітник Відділу історії козацтва на Півдні України Науково-дослідного інституту козацтва при Інституті історії України НАН України. Осавул Українського козацтва. Автор понад 20 наукових та науково-популярних праць з історії козацтва, серед них: "Українське козацтво та Хаджибей (Одеса І сер. XVI ст. - 1795 р." (у співавторстві з Гончаруком Т.Г.), "Військові операції Чорноморського козацтва на території Одещини у другу російсько-турецьку війну 1787-1791 рр." (у книзі "Українське козацтво і Хаджибей-Одеса. 1415-1795 рр." (співавторство з Гончаруком Т.Г.).

Top


Давлєтов Олександр Рашидович

к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії ЗНУ

Top


Дідик Сергій Сергійович

викладач кафедри історії України Запорізького національного університету. Сфера інтересів - українське козацтво. Тема дисертаційного дослідження: Новослобідський козацький полк (1753-1764 рр.)

Домашня адреса: Запоріжжя, 69000, вул. Перемоги 69, кв. 15.
Телефони: 80612-41-19-84(дом.)
8098-223-48-56 (моб.)
Електронна адреса: lingart@mail.ru

Top


Жуковський Мирослав Петрович

директор Нікопольського державного краєзнавчого музею з наукової роботи, науковий консультант відділу культури Нікопольської райдержадміністрації

Top


Івангородский К.

Top


Давлєтов Олександр Рашидович

к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії ЗДУ

Top


Єльников Михайло Васильович

к.і.н., ст. викладач кафедри всесвітньої історії ЗНУ

Top


Кобалія Дмитро

старший науковий співробітник Національного заповідника"Хортиця"

Top


Ковалевська Ольга

канд. іст. наук, доцент, наук. співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України

Top


Козирєв Валерій Кирилович

к.і.н., директор Культурного центру "Хортиця" (м. Запоріжжя)

Top


Колесникова Олена Іванівна

канд.філологічних наук, наук.співробітник ІРЛІ (СПб)

Top


Кривоший Олександр Петрович

канд. іст. наук, керівник дослідницьког проекту "Жіноче обличчя історії України"

Email: olexa-zp@ukr.net

Список наукових праць:

БІБЛІОГРАФІЯ ПУБЛІКАЦІЙ
1992

Та викрешем вогню, та покурим люльки...// Запороз. Січ. 1992.-8 груд.
Про вуса, чуприну, козацьку звитягу...// Запороз. Січ. 1992.-2 лют.

1993

Гійом Боплан про українське жіноцтво //Запороз. Січ. 1993.-12 січ.
Козацька Україна: жінка зі зброєю. //Запороз. Січ. 1993.-31 серпня.
Шинкарка, як тип української жінки. //Запороз. Січ. 1993.-8 верес.

1995

Жінка в історії Запорозького козацтва //Тези доповідей на міжнародній науково-практичній конференції \"Жінки України: сучасний статус і перспективи\".- Одеса, 1995.-С. 45-47.
Д.І. Яворницький про українське жіноцтво //Тези доповідей на міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 140-річчю від дня народження Д.І.Яворницького та 90-літтю XIII Археологічного з\'їзду \"Регіональне і загальне в історії\". - Дніпропетровськ, 1995.-С.114-115.

1996

Роль жінки у формуванні державотворчих традицій на укра-їнських землях в кінці ХVІ-середині XVII ст. //Матеріали між-народної наукової конференції \"Відродження української дер-жавності: проблеми історії та культури\". - Одеса, 1996.- Ч. 1.- С.166-167.
Роль образу Богоматері в духовному становленні Запорож-жя //Південна Україна ХVIII-ХІХ століття: Записки науково-дослід. лабораторії Півден. України ЗДУ.-Запоріжжя, 1996.-Вип.1.-С.69-71.
Звичай безшлюбності у запорожців //Тези до науково-практичної конференції \"Традиційні соціальні цінності запоро-зького козацтва і сучасна молодь\": Інформ. листок.-Запоріжжя, 1996.-01 друк. арк.
Жіноча освіта за часів козаччини. //Традиційні соціальні цінності Запорозького козацтва і сучасна молодь: Матеріали науково-практичної конференції. - Запоріжжя, 1996.-С. 25-35.
Традиції жіночої освіти на українських землях кінець XVI -перша половина XVII ст. //Тези доповідей наукових конферен-цій викладачів і студентів університету. -Запоріжжя, 1996. -Вип.5.-ч.2.-С.8-9.
Жінка в літературних пам\'ятках України-Русі. //Література й історія: Матеріали міжнародної наукової конференції 12-14 грудня 1996 року.-Запоріжжя, 1996.-С. 61-65.
Жінка і українсько-татарські стосунки кінця XVI - середини XVII ст. //Міжнародні зв\'язки народів Європи: Матеріали нау-кової конференції 1-2 листопада 1996 року.-Запоріжжя.-1996.-С.87-89.

1997

Богородиця в духовному житті запорозького козацтва //Международная научная конференция духовно-светская. \"Аще возможно, будьте в мире со всеми\": Тезисы докл. и сообщений.-Запорожье, 1997.-С. 182-183.
Жінка в суспільному житті України (друга половина XVI-перша половина XVII століття): Автореф. дис. канд. іст. наук.-Запоріжжя,-1997.-18 с.
Роль образу Богоматері у формуванні релігійного ідеалу української жінки //Історія релігій в Україні: Тези повідомл. VII Міжнар. круглого столу.-Львів, 1997.-С. 102-104.
Роль жінки в українському мистецтві в середині XVI-першій половині XVII ст. //Заселення Півдня України: пробле-ми нац. та культ. розвитку: Наук. доповіді міжнар. наук.-метод. конф./21-24 трав. 1997 р./. Херсон.-1997.-С. 156-158.
Традиції запорозького козацтва і українське жіноцтво //Нова парадигма: Гуманітар. журн. мол. вчених Запоріз. регіо-ну.-Запоріжжя, 1997.-Вип.5.-С. 18-24.
Про вуса, чуприну і козацьку звитягу //Просвіта.-1997 ли-пень,-С.7. История Украины: В вопросах и ответах. 9 класс /В соав-торстве-Лях С.Р., Терно С.А./. -Запорожье: Просвіта, 1997.-58 с.
Жінка і козацьке право //Запорозьке козацтво в пам\'ятках історії та культури: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. /Запоріжжя, 2-4 жовт. 1997 р./-секція III,IV,V.-Запоріжжя, 1997.-С. 35-40.
Участь жінок у процесі формування національної свідомос-ті українського народу (XVI-перша половина XVII ст.) //Історія в школах України.-1997.-№ 4.-С. 10-12.

1998

Жінка в суспільному житті України за часів козаччини: Іст. розвідки.-Запоріжжя: Поліграф-Просвіта, 1998.-68 с.
История Украины: В вопросах и ответах. 9 класс /В соав-торстве-Лях.С.Р., Терно С.А./ -Запорожье: Просвіта, 1998.-64 с.
Євреї і розвиток шинкарської справи на Україні (ХVІ-перша половина XVII ст.) //1-е Запорожские чтения \"Еврейское население Юга Украины\" 29-30 мая 1997 г: Докл. и сообщения.- Запорожье, 1998.-С. 60-63.
Участь жінок в суспільно-політичному житті українських земель за часів козаччини // Культуролог. вісник: наук.-теорет. щорічник Нижньої Наддніпрянщини.-Запоріжжя, 1998,-С.24-32.
Жінки і українське православ\'я XVI - першої половини XVII ст.: Наук. праці іст. фак. Запорізького держ. ун-ту -Запоріжжя, 1998,Вип. -IV С.3-12.

1999

Сердюцькі полки // Довідник з історії України / За ред. І.З.Підкови, Р.М.Шуста-К.:Генеза, 1999.-Т.3.,(Р-Я).-С.153-154. Сестринський Союз Св. Ольги// Там же.-С.155. Смотрицький Герасим Данилович //Там же.-С. 215. Смотрицький Мелетій// Там же.-С.216. Соляний Шлях //Там же.-С.227. Спас //Там же.-С.243. Струг //Там же.-С.282. Стяг //Там же.-С.228. Суботів //Там же.-С.288. Табір //Там же.-С.301-302. Товариш //Там же.-С.340. Федерація українських жіночих організацій //Там же.-С.493. Фігура // Там же.-С.504. Характерник //Там же.-С.517. Хортиця //Там же.-С.539. Хорунжий // Там же.-С.540. Чайка //Там же.-С.556. Чарторийська Софія //Там же.-С.560. Чорний шлях //Там же.-С.587. Чумацький шлях //Там же.-С.595. Чурай Марія Гордіївна//Там же.-С.595. Швачка Микита //Там же.-С.609. Школа Січова //Там же.-С.628. Шлях з варягів у греки//Там же.-С.629. Ясир//Там же.-С.682.
Роль жінок у суспільному житті України за козацької доби //Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні: Моногра-фія / За загальн. ред. Л.О. Смоляр.-Одеса, 1999.-С.60-73.

2000

Княгиня Раїна Могилянка - патріотка України //Наше жит-тя. -2000. -№ 7-8. (липень-серпень)-С. 1-4.
Участь жінок у меценатській діяльності української шляхти //Наше життя.-2000.-№ 6. (червень).-С. 1-4.
Жіноча освіта козацької доби //Наше життя.-2000.- № 9.(вересень).-С.3-4. Княгиня Анастасія Гольшанська //Наше життя.-2000.-№ 10. (жовтень).-С.1-3.
Участь жінок у формуванні державотворчих традицій укра-їнського народу за козацької доби (XVI - перша половина XVII ст.) //Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць.-К., 2000.-Вип. 7.-С. 22-26.

2001

Роль жінок у суспільному житті України за козацької доби //Жіночий світ.-2001.-Ч.3.-(липень-вересень)-С.28-29.
Материзна: Жінка в правовій культурі українського народу /Х-перша половина XVII ст./.-Запоріжжя: Поліграф, 2001.-96.с.
Сердюцькі полки//Довідник з історії України (А-Я):Посібн.для серед. загальноосв. Навч.закл./За заг. Ред.І. Під-кови,Р.Шуста.-2-ге вид.,доопр.і доповн.-К.: Генеза, 2001.-С.741-742 Сестринський Союз Св. Ольги // Там же.- С.744 Смотрицький Герасим Данилович //Там же.- С. 789. Смотрицький Мелетій // Там же.- С.789-790. Соляний Шлях //Там же.-С.798 Спас //Там же.-С.810. Табір //Там же.-С.838. Товариш //Там же.-С.868. Федерація українських жіночих організацій //Там же.-С.493. Фігура // Там же.-С.997 Характерник //Там же.-С.1008 Хортиця //Там же.-С.1024. Хорунжий // Там же.-С.1024. Чайка //Там же.-С.1036. Чарторийська Софія //Там же.-С.1039. Чорний шлях //Там же.-С.1059. Чумацький шлях //Там же.-С.1066. Чурай Марія Гордіївна//Там же.-С.1066. Швачка Микита //Там же.-С.1077-1078. Школа Січова //Там же.-С.1091. Шлях з варягів у греки //Там же.-С.1092. Ясир //Там же.-С.1130.

2002

Гопак. // Українське козацтво: Мала енциклопедія.-К. 2002.-С.111. Думи. // Там же.-С.142. Маруся Богуславка. // Там же.-С.310. Чурай Марія Гордіївна. // Там же.-С.547-548.
До питання про роль релігійного чинника в процесі станов-лення образу жінки в історії України. (Х - перша половина XVII ст.) //Наукові праці: Наук.-метод. журнал / Миколаїв держ. гуманітар. ун-т ім. Петра Могили комплексу \"Києво-Могилянська академія.\"- Миколаїв, 2002. Вип. 2(3). Сер. Пед. Науки.-С.54-60
Історія запорзького козацтва і українське жіноцтво // Нау-ковий вісник історичного клубу.-М., 2002. Т.VІ.- С.185

2004

Жінка в правовій культурі українського народу // Українки в історії/ За загальн.ред.В.Борисенко.-Київ, 2004 - С.10-19.
Жінка в суспільному житті України за козацької доби // Українки в історії/ За загальн.ред.В.Борисенко.-Київ, 2004 - С.33-43
Княгиня Анастасія Гольшанська-Заславська // Українки в історії. / За загальн.ред.В.Борисенко.-Київ, 2004 - С.43-47.

2006

Жінка в правовій культурі українського народу // Українки в історії/ За загальн.ред.В.Борисенко.-Київ, 2006 - С.10-19.
Жінка в суспільному житті України за козацької доби // Українки в історії/ За загальн.ред.В.Борисенко.-Київ, 2006 - С.33-43
Княгиня Анастасія Гольшанська-Заславська // Українки в історії / За загальн.ред.В.Борисенко.- 2006 - С.43-47.

 

Top


Кузик Тетяна Леонідівна

науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ

e-mail: kuzyktanya@yahoo.com

Top


Курапов Сергій Всеволодович

к.ф-м.н., доцент кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій ЗДУ

Top


Кушнір В`ячеслав Григорович

к.і.н., доцент кафедри археології та етнології України ОНУ, співробітник Відділу історії козацтва на Півдні України при Науково-дослідному інституті козацтва при Інституті історії України НАН України.

Народився у 1951 р. на Одещині. Закінчив історичний факультет ОНУ ім. I.I. Мечникова. Досліджує культуру та побут нащадків українських козаків на півдні України наприкінці ХХ ст., зокрема на території Одещини, а також на території Добруджі (Румунії). Автор понад 60 наукових та науково-популярних праць. Редактор збірки "Козацтво на півдні України. Кінець ХVІІІ-ХІХ ст.".

Top


Лащенко Христина Георгіївна

 

Top


Лиман Ігор Ігорович

Народився 23 серпня 1971 р. у м.Бердянську. З 1988 по 1993 р. навчався на історичному факультеті Запорізького державного університету. У 1993-1996 рр. навчався в денній аспірантурі ЗДУ. 28 червня 1996 р. захистив кандидатську дисертацію "Церковний устрій Запорозьких Вольностей /1734-1775 рр./". У вересні 1996 р. прийнятий на посаду старшого викладача кафедри історичних та економічних дисциплін Бердянського державного педагогічного інституту. З грудня 1997 р. переведений на посаду доцента, а з липня 1999 р. - завідувача кафедрою історії. Доктор історичних наук, професор.

Основні наукові напрямки та інтереси

Напрямок наукових студій - церковний устрій Півдня України другої половини 18 - першої половини 19 ст.

Список наукових праць:

1.Релігійний синкретизм та господарський розвиток Півдня України //Республіканська студентська науково-методична конференція "Історія державності України: Проблеми вивчення у вузі".- К., 1992.- Ч.1.- с.142-143.
2. Церковне будівництво на Запорозьких Вольностях //Проблеми істо ріографії та джерелознавства історії запорізького козацтва: Матеріали наукових читань Д.І.Яворницького.- Запоріжжя, 1993.- с.72-75.
3. Запорізьке козацтво і ставропігійний Київо-Межигірський монастир //Сторінки історії.- 1995.- 7.- с.138-139.
4. Запорозьке козацтво в ставленні до церков і духовенства //Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ: Південна Україна 18-19 ст.- Вип.1.- Запоріжжя, 1996-с.57-69.
5. Особливості релігійності запорозьких козаків //Записки науково-дослідної лабораторії Південної України ЗДУ: Південна Україна 18-19 ст.- Вип.2.-Запоріжжя, 1996.-с.78-86.
6. Стосунки Коша Війська Запорозького і київських митрополитів з церковних питань в період Нової Січі //Наукові праці історичного факультету ЗДУ.- Вип.2.-Дніпропетровськ, 1997-с.50-61.
7. Церква в духовному світі запорозького козацтва.- Запоріжжя, 1997-61 С.
8. До питання про зв`язок вірувань та обрядовості духоборів і за- порозького козацтва //Запорозьке козацтво в пам`ятках історії та культури: Матеріали міжнародної науково-практичної конферен ції.- Запоріжжя, 1997.
9. Старокозацьке духовне намісне правління //Наукові доповіді кафедри історії України ЗДУ.- Вип.2.- Запоріжжя, 1997-с.6-8.
10. Церковний устрій Запорозьких Вольностей /1734-1775/.- Запоріжжя, 1998-180 С.
11. Статус церковних старост на початку 19 ст. //Наукові праці історичного факультету ЗДУ.- Вип.7.- Запоріжжя, 1999.

Top


Лободаєв В.

Top


Логвінов Павло Федорович

скульптор, автор проекту скульптурного комплексу "Запорозька Січ"

Top


Лях Сергій Романович

д.і. н., професор, завідувач кафедри історії України ЗДУ

Народився у 1953 р. У 1975 р. закінчив історичний факультет Донецького державного університету. З 1977 р. працює в Запорізькому педагогічному інституті та університеті асистентом (1977-1981 рр.), старшим викладачем (1981-1985 рр.), доцентом (1985-1992 рр.), з 1992 р. - професором. Очолює кафедру історії України з моменту її заснування у 1990 р. У 1991 р. захистив докторську дисертацію "Сільськогосподарські робітники Української РСР у 1920-ті роки".

Top


Мазепа Микола Миколайович

член-кореспондент Міжнародної кадрової Академії,
професор, директор Харківського науково-дослідного інституту козацтва

Брав участь у розробці теорії сучасного козацтва, його місця в розбудові української держави та Закону України "Про Українське козацтво".Для розгляду Вселенським Патріархом Варфоломієм І, виступив організатором наукових досліджень стосовно антиканонічності анафеми на гетьмана І. Мазепу, які переведені на англійську мову та направлені у Стамбул. Брав участь у міжнародних науково-практичних конференціях з питань козацтва у Харкові, Донецьку, Полтаві та Батурині.

Top


Майба В`ячеслав

 

Top


о. Максим, о. Максимліан

"Центр Руської Духовності" (Москва)

Top


Мільчев Володимир Іванович

Кандидат історичних наук, доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України (Запорізьке відділення), член наукового товариства ім. Я.Новицького (з 1998 року).

Біографічна довідка

Народився 22.04.1972 (м. Запоріжжя, Україна); болгарин.
Освіта – Запорізький державний університет, історичний факультет (1989–1994); аспірантура при Запорізькому державному університету (1996–1999), тема кандидатської дисертації – "Болгарське населення Південної України у XVIII столітті".

Основні наукові напрямки та інтереси

Сфера наукових інтересів лежить у площині дослідження історії південнослов'янських військових поселень у Російській (Південна Україна) та Австрійській (Банат) імперіях наприкінці XVII– XVIII століттях.

Список наукових праць:

1996

1.Етапи болгарської колонізації на півдні України другої половини XVIII–XIX ст. // Міжнародні зв’язки народів Європи. Матеріали наукової конференції 1-2 листопада 1996 р. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 1996. – Секція III, IV. – С. 99-101.
2.Етнічний склад населення болгарських колоній Південної України наприкінці XVIII–у XIX ст. // Наукові доповіді студентів та аспірантів кафедри історії України ЗДУ. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 1996. – Вип. 1. – С. 22-24.

1997

1.Запорозька Січ як транзитний пункт на шляху болгарських емігрантів до Слов’яносербії // Запорозьке козацтво в пам’ятках історії та культури. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. м.Запоріжжя, 2-4 жовтня 1997 р. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 1997. – Секція III, IV, V. – С. 66-68.
2.Болгарські колонії на півдні України 1752–1806 рр. // Наукові доповіді студентів та аспірантів кафедри історії України ЗДУ. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 1997. – Вип. 2. – С. 21-22.

1998

1. Джерела з історії болгарського населення Південної України останньої чверті XVIII століття в Державному архіві Херсонської області // Наукові доповіді студентів та аспірантів кафедри історії України ЗДУ. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 1998. – Вип. 3. – С. 27-32.
2. Болгарська еміграція до України у XVIII столітті // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Південна Україна XVIII-XIX століття. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 1998. – Вип. 3. – С. 114-122.
3.Болгарський народ у політиці Австрійської імперії наприкінці XVII–на початку XVIII століття: про причини початку переселення болгар на Україну // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – Запоріжжя, “Просвіта”, 1998. – Вип. ІV. – С. 9-16.

1999

1.Матеріали до історії болгарського населення України XVIII століття. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 1999. – 236 с.
2.Проблема синтезу української, російської та балканської моделей православ’я на півдні України у XVIII столітті // Міжконфесійні взаємини на півдні України XVIII – ХІХ століття / Бойко А.В., Ігнатуша О.М., Лиман І.І., Мільчев В.І. та інші. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 1999. – 252 с.
3.Початок переселення болгар на Україну: діяльність комісії І.Албанеза та створення Сербського гусарського полку (1723-1730 рр.) // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – Запоріжжя, 1999. – Вип. VI. – С. 26-38.
4.Формування соціально-спеціалізованих груп та структуризація устрою громад військових поселенців на півдні України (1752–1783 рр.): до питання про фаміліатів // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 1999. – Вип. VII. – С. 49-53.
5. Нікола Вєлічков – представник дворянства болгарського походження на півдні України у XVIII столітті // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Південна Україна XVIII-XIX століття. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 1999. – Вип. 4(5). – С. 237-240.
6. Болгарський і Македонський гусарські полки в системі урядової військової колонізації на півдні України (1759–1762/63 рр.) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – Т. 5. – К., 1999. – С. 45-57.
7. Каким образом садят дыни и арбузы в крепости Святыя Елисаветы и как к тому места избирают // Огородник. – 1999. – № 8. – С. 6.
8. Рецензія: Посунько О.М. Історія Нової Сербії та Слов’яносербії. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 1998. – 80 с. // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Південна Україна XVIII-XIX століття. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 1999. – Вип. 4(5). – С. 262-264.

2000

1. “Nova Serbia constituta”: з історії медалі // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Південна Україна XVIII-XIX століття. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 2000. – Вип. 5. – С. 212-215.
2.Болгарське населення Південної України у XVIII столітті. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук із спеціальності 07.00.01 – Історія України. – Запоріжжя, 2000. – 20 с.
3.Практика вільного волевиявлення у традиціях балканських переселенських спільнот на півдні України у XVIII столітті // Народне волевиявлення в Україні: історія і сучасність. Тези доповідей науково-практичної конференції. 5 квітня 2000 р. м. Запоріжжя. – Запоріжжя, 2000. – С. 53-55.

2001

1.Болгарські переселенці на півдні України. 1724–1800 рр. – Київ-Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 2001. – 198 с. + V карт.

Top


Мірущенко Олександр Павлович

старший науковий співробітник Запорізького обласного краєзнавчого музею (ЗОКМ)

Top


 

Мисечко Анатолій Іванович

к.і.н., доцент кафедри історії України ОНУ, співробітник Відділу історії козацтва на Півдні України при Науково-дослідному інституті козацтва при Інституті історії України НАН України, заступник голови Одеського міського товариства "Південна громада", Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Т. Шевченка

Народився на Житомирщині у 1965 р. Закінчив історичний факультет ОНУ ім. I.I. Мечникова у 1992 р. У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Український культурно-освітній рух на півдні України. 1900-1914 рр.". Автор понад 70 наукових та науково-популярних праць з історії України серед яких: "Одеська Просвіта", "Волинська Просвіта", "Іван Бондаренко", Андрій Ніковський", "З історії родини Шелухиних".

Top


Мицик Юрій Андрійович

 д.і.н., професор, завідувач кафедрою історії Національного університету "Києво-Могилянська Академія";

Top


 

Могульова-Каюк Світлана Миколаївна

к.і.н., викладач кафедри історії України Дніпропетровського державного університету

Top


 

Мусієнко В.

Top


Мякішев Володимир

ад'юнкт Ягеллонського університету, м. Краків, Польща

Top


Наулко Всеволод Іванович

Член-кореспондент НАН України, д.і.н., професор, завідувач відділу Інституту української археографії та джерелознавства им. М.С. Грушевського НАН України

Top


Новіков Володимир Тихонович

Президент "Фонду культури та історії козацтва" (СПб)

Top


Олійник Олександр Леонтійович

Реєстр публікацій:

1. Олійник О. До причин ліквідації Запорозької Січі. // Тези республіканської науково-практичної конференції "Проблеми історії національно-визвольного руху в Україні." Запоріжжя. 1990.
2. Олійник О. До причин ліквідації Запорозької Січі. //УІЖ № 2. 1992. - С. 33-39.
3. Олійник О. Про локалізацію козацьких зимівників на території Запорізької області. //Тези обласної історико-краєзнавчої конференції. Запоріжжя. 1991. - С. 17-18.
4. Олійник О. Про локалізацію запорозьких зимівників. //УІЖ № 10-11. 1992. - С. 123-126.
5. Олійник О. Хутірське козацьке господарство та його вплив на формування психологічного типу запорожця. // Питання історії України: Історико-культурні аспекти: Збірник наукових праць. -Дніпропетровськ: ун-т, 1993. -С.22-29.
6. Олійник О. Архітектурно-будівельні особливості запорозького зимівника.//Тези науково-практичної конференції Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. Вип.3.-Київ. 1995.
7. Олійник О. Запорожці і татари - вороги чи сусіди? // Київська Старовина №1. 1995. -С. 72-78.
8. Олійник О. Місце зимівника в територіально-адміністративному устрої Запорозьких Вольностей. "Південна Україна XVIII- XIX ст." // Записки науково-дослідницької лабораторії історії Південної України. Вип.1. 1996. -С. 52-56.
9. Олійник О. Соціальний склад мешканців зимівників. // Тези міжнародної науково-практичної конференції "Запорозьке козацтво в пам'ятках історії та культури. т.ІІ. Запоріжжя. 1997. -С. 96-104.
10. Олійник О. Проблема землеволодіння в Запорозьких Вольностях. // Наукові доповіді студентів та аспірантів кафедри історії України ЗДУ. вип.2. Запоріжжя. РА "Тандем-У" 1997.-С.15-18.
11. Олійник О. Запорозький зимівник. РА "Тандем-У". Запоріжжя. 1997. 62 С.
12. Олійник О. Запорізька розвідка часів Нової Січі. // Наукові доповіді студентів та аспірантів кафедри історії України ЗДУ. вип.4. Запоріжжя. РА "Тандем-У" 1998. -С. 18-22.
13. Олійник О. Ефективність управлінських структур Запорозьких Вольностей часів "Нової Січі".// Тези міжнародної конференції "Влада та культура". Част.2. -Запоріжжя 1999. -С.151-156.
14. Олійник О. Продуктивність зимівничого господарства часів Нової Січі. Збірник наукових праць молодих істориків та аспірантів історичного факультету ЗДУ вип. 5. 2000.
15. Олійник О. Про велич Росії і не тільки... Універсум № 4. 2000. -С.
16. Олійник О. Гайдамацький рух і "зимівник" в рамках соціально-політичних змагань в Запорозьких Вольностях часів "Нової Січі".// Збірник наукових праць історичного факультету ЗДУ. Вип. (Неопубліковано)
17. Олійник О. Передумови виникнення запорозького зимівника. (Зимівник як база колонізації українським населенням Північного Причорномор'я часів існування козацтва). Збірник наукових праць інституту козацтва. -Запоріжжя. (Неопубліковано).
18. Олійник О. Економічна модель Запорозьких Вольностей за архівними матеріалами Коша Нової Січі (1734-1775рр.) (Неопубліковано)

Top


Ольхіна Наталія Іванівна

співробітник Інтитуту післядипломної освіти вчителів (м. Донецьк)

Top


Піцик Ольга Василівна

старший науковий співробітник Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького

Top


Плецький Сергій Федорович

 

Top


Прігарін Олександр Анатолійович

к.і.н., доцент кафедри археології та етнології України ОНУ, співробітник Відділу історії козацтва на Півдні України Науково-дослідного інституту козацтва при Інституті історії України НАН України.

Народився у 1971 р. в Одесі. Закінчив історичний факультет ОНУ ім. I.I. Мечникова у 1993 р. Захистив кандидатську дисертацію на тему: "Етнічна виразність житла слов`янського населення Південно-Західної України (ХІХ-ХХст.)". Досліджує історію некрасівського козацтва на півдні України у ХVІІІ-ХІХ ст., зокрема на території Одещини. Автор близько 50 наукових та науково-популярних праць, автор-упорядник збірки "Козацтво на півдні України. Кінець ХVІІІ-ХІХ ст.".

Top


Прокволіта Юрій Дмитрович

отаман козацької сотні Хрестителя Іоанна (м. Київ)

Народився 5 серпня 1964 року у м. Києві. З 1982 по 1986 проходив військову службу у лавах Збройних Сил СРСР. З 1986 по 1999 бортрадист-випробувач АНТК ім. О. К. Антонова. Має 2 вищі освіти, низку публікацій з питань економіки, політики та військового будівництва.Працював в країнах Африки, Азії, Європи, Америки та Австралії. Нагороджений відзнаками Предстоятеля Української Православної Церкви та Патріарха Олександрійського.

Звернення Ради отаманів Війська Запорозького

Народе Український! Народе древній козацький! Своєю власною Волею, волаючи до Господа Бога та Покрови Пресвятої Богородиці ми, Військо Запорозьке, проголошуємо своє Відродження .
Найкращі сини твої, Україно, - запорозьки козаки з Гетьманщини, західного та східного берегу нашого славного Дніпра-Славути, стали з нами під малинові, овіяні славою предків, знамена Війська Запорозького. Ми козаки-запорожці, нащадки славних наших предків січовиків-лицарів, проголошуємо про свою волю так: нема й не буде серед нас найвищого, найстаршого, а всі будуть рівні між собою;
та буде над нами Господь Бог та Покрова Пресвятої Богородиці - Берегині роду козацького і перед ними ми схиляємо свої голови, знявши козацькі шапки; нехай завжди буде ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ запорукою державної самостійності та могутності УКРАЇНИ;
нехай кожний народ на своїй землі має право власноруч порядкувати своїм життям; нехай Президент України, ставши в Коло козацьке, буде нашим Батьком-Гетьманом козаків України. Ніхто краще нас не знає і не може знати чого ми хочемо, що нам треба, які закони для нас кращі! Ми одностайно з державницьким ставленням і розумом звертаємось до тебе наша Нене-Україно. Ми, твій народ, можемо і станемо гідно поруч з європейськими народами і всім світовим товариством людей як рівні серед рівних.
Слава тобі Господи, що ми - КОЗАКИ!

Top


Савченко Ірина Володимирівна

к.і.н., доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького держуніверситету

Top


Сурєва Наталія Вікторівна

к.і.н., доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького держуніверситету

Top


Татаринов Сергій Йосипович

Народився 26 травня 1948 р. в Артемівську. Закінчив історичний факультет ХНУ (1973).

Працював вчителем історії ВШ №4 (1968-70), Вечірньої, Яковлівської, Покровської ЗОШ, вчітелем історії та заступником директора ЗОШ №12 по виховній роботі (1981-1988). Викладав історію України у ЗОШ №11 (1991-94 рр).

Нагороджен знак "Відмінник освіти України" (1978), 3 грамоти міносвіти УРСР, 8 грамот Донецького облВНО.

Загальний стаж викладацької роботи у школі 24 роки

З 1983 року очолював бригаду істориків по створенню Артемівського державного краєзнавчого музею. Директор АДКМ (1988-2000 р.р.).

Нагороджений 3 грамотами Донецької областної Ради та Міністерства культури України (1994,1995,1998).

Депутат Артемівської міської Ради (1990-98, 2002- 2006 р.р.)- член Президії міськРади і голова постійної комісії по культурі і справам молоді (1990-94 р.р.), секретар комісії по законності, голова комісії по управлінню комунальною власністю( 1994-98 р.р.).

Позаштатний консультант Комітету з культури ВР України (1994-98, 2000-2002). Працював над проектами Законів про музеї, Про бібліотечну справу, Про туризм, Про охорону культурної спадщини, Про охорону археологічної спадщини та інш.

Позаштатний помічник-консультант народного депутата України (1994-08 рр).

В 1996 році удостоєний Указом Президента України звання "Заслужений працівник культури України" .

З 2000 року працюю у м. Часів Яр, побудував новий музей історико-краєзнавчий та музей-музичну вітальню видатного співака сучасності народного артиста СРСР та України Й.Д.Кобзона.

Автор 32 книг, 178 наукових робіт з археології, музеєзнавства, пам'яткознавства, історії медицини, правоохоронних органів, юдаїки, релігієзнавства, етнографії, історії промисловості.

Редактор, укладач понад 30 краєзнавчих видань, що вийшли друком понад 30 тис. примірників у 1990-2008 р.р.

27 жовтня 2006 р. присуджено спеціалізованою радою історичного факультету ДНУ вчену ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю "історія України".

17 травня 2009 р. отримав додаток до диплому ВАКУ зі званням доктора філософії.

Очолюю регіональне Відділення Центру пам'яткознавства НАНУ та УТОПІК. Учасник понад 40 наукових конференцій СНД, України.

Постійним автор часопису "Відлуння віків", ВАКІвських видань "Пам'ятки науки і техніки України", "Праці Центру пам'яткознавства НАНУ", "Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні", численних регіональних наукових конференцій.

В квітні 2008 року відзначений Українською творчою спілкою краєзнавців Знаком "Почесний краєзнавець Донеччини".

У жовтні 2008 р. відзначений Подякою Голови Донецької ОДА В.І.Логвиненко за вивчення історії козацтва Донеччини.

За книгу "Нариси історії самоврядування у Бахмуті та повіті у 19-29 ст." відзначений званням Артемівської міської Ради "Людина року-2008".

За книгу "Православ'я Бахмутського краю-погляд крізь століття" отримав у серпні 2009 р. Грамоту митрополита Київського і всія України Блаженійшого о.Володимира Сабодана.

 

Список наукових праць

-Герби Бахмуту // Памятники Укра1ни, Ки1в, 1998.

-Бахмут. Очерки истории,1783-1917 // Артемовск, 2001, 146 стр.

-История Бахмута-Артемовска, добыча угля в его окресностях для солеварения // Региональная научная конференция по истории Донбасса, Лисичанск,1999, С.33-35.

-Бахмут- козацьке місто на Донеччині. Сб. Нові дослідження пам"яток казацької доби в Україні. Київ,2002, с. 209-210.

-На страже правопорядка Бахмута. Артемовськ, 2003, 32 стр.

-Невідомі сторінки козацької історії Бахмуту. Сб. Нові дослідження козацької доби в Україні. К., 2003. вип. 12 с. 217-220.

-Бахмут казацкий. Артемовськ: Печатный двор, 2004, 59 стр.

-Донской полковник Е.Кутейников и его потомки. Нові дослідження пам"яток козацькоі доби. ВЫП.13. Киев, 2004, с. 286-289.

-Бахмутские казаки. Артемовск, 2005.

-Чому не дбаємо про те, що маємо// Праці Центру пам"яткознавства НАНУ. вип.7, К., 2005,с. 259-263.

-Козацького роду нема переводу// Там же, с. 263-267.

-История правоохранительных органов Бахмута- Артемовска. Артемовськ, 2007, 80 стр.

-Бахмутський козацький полк//Нові дослідження памяток козацької доби в Україні. К.,2007, с. 283-286.

-Донські отамани Єфремови і Бахмут.Там же, с. 286- 291.

-Нариси історії самоврядування у Бахмуті і повіті. Артемівськ, 2008, 230 стр.

-300 років бунту К.Булавіна.// Нові дослідження памяток козацької доби в Україні. К, 2008, вип.17, с. 222-228.

-Два козаки-три гетьмани. Або куди йде Бахмутське козацтво. Там таки. К., 2008, вип.17, с.406-408.

-Бахмутские казаки. Изд.2, Артемовск, 2008, 125 с.

-Православие Бахмутского края-взгляд через столетия(укр.яз.).Артемовск, 2009, 145 с.

-Истоки соледобичи в Донбассе (укр.яз.). Артемовск, 2009, 120 с.

Top


 

Тутова Надія Олексіївна

народилася в 1960 році в с. Роздолівка Артемівського району Донецької області. Закінчила природничо-географічний факультет МДПІ, відділення журналістики ВКШ при ЦК ВЛКСМ м. Москви та Дніпротетровський регіональний інститут Національної Академії при Президенті України. Магістр державного управління.
Працювала вчителем, заступником директора в школах району, на комсомольській та партійній роботі, в органах державної влади, заступником голови Артемівської райради.
З 2006 року очолює архівний відділ Артемівської райдержадміністрації. Депутат Артемівської районної ради ІV і V скликань. Автор наукових робіт з гендерної політики, іміджеології, голодомору, історії та краєзнавства Донбасу. Автор наукової книги «Нариси історії самоврядування в Бахмуті і повіті у ХVIII-ХХ століттях». Переможець Артемівського міського конкурсу «Людина року-2008» в номінації «За кращу художньо-публіцистичну роботу про місто».

Top


Ушанова Світлана Валеріївна

випускниця історичного факультету Одеського національного університету ім. І.І.Мечнікова. Наукові інтереси - сучасне козацтво Південної України (Одеська, Миколаївська, Херсонська області, Автономна Республіка Крим). Автор книг "Сучасне українське козацтво на півдні Одещини" (2005), "Сучасне козацтво Білгород-Дністровщини" (2006), "Сучасне лицарство Задністров'я" (2007), "Задністровці. Нарис" (2008), "Довідник козака Буджаку" - два видання (2009, 2010). Співавтор (із Тимофєєвим В.Я.) 11-томника (20 книг) "Архіви козаччини Задністров'я" (2003-2010).

Top


 

 

Хромов Анатолій Володимирович

 Завідувач лабораторії фізичного збереження архівних документів Державного архіву Одеської області.
       Народився 05 листопада1985 р.  у м. Білгороді-Дністровському. Прадіди за материнською лінією походять зі станиць Дунайського козацького війська.  У 2007 році закінчив історичний факультет, а в 2010 р. аспірантуру Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова


Наукові інтереси:

  • іррегулярні, козацькі формування  півдня України кін.XVIII-XIX ст.

  • взаємовідносини козацтва та керівників, військових та цивільних чиновників Новоросійського і Бессарабського генерал губернаторства.

  • Історія Одеси і Бессарабії,

  • Архівні джерела з історії південноукраїнського козацтва


E-mail: hromov1985@ukr.net

Top


Швидько Ганна Кирилівна

д.і.н., професор Національної гірничої академії України, Заслужений діяч науки і техніки України

Top


Шевчук Сергій Павлович

 керівник краєзнавчого гуртка середньої школи с. Шевченківське Куйбишевського району Запорізької області

Top


Шпитальов Геннадій Георгійович

к.і.н., доцент

 

Top


 

Юсов Святослав Леонідович

молодший науковий співробітник відділу історії культури українського народу Інституту історії України НАН України

Top


 


Copyright © 2001-2022 cossackdom.com