История казачества


Козацтво XV-XXI ст.

СПОНСОРАМ
Заставка | Головна | Участь у проекті |

ПЕРСОНАЛІЇ
Статті та повідомлення | Огляди | Рецензії | Публікація документів|Монографії | Хроніка | Енциклопедія


Андрєєв В. П. Куліш як історик козацтва у творчості Д. Дорошенка (українською мовою)
Бравцев Д. Проблеми історії козацтва в працях С.М. Соловйова (українською мовою)
Грибовський В.В. Історія вивчення та перспективи дослідження соловецького періоду життя Петра Калнишевського
Грибовський В.В. Постать Петра Калнишевського у науковому доробку Д. І. Яворницького
Грибовський В.В. Типологічне означення кочівницьких імперій і проблема політичної репрезентації ногайців в "Історії Ногайської Орди" В. В. Трепавлова
Давлєтов О.Р. Б.Д.Крупницький – історик українського козацтва (українською мовою)
Костилєва Н. Гетьман Іван Мазепа та його доба в працях Теодора Мацьківа (українською мовою)
Кутузов М.О. Андрій Миколайович Корф. Перший із восьми (російською мовою)
Маленко Л.M. Кухаренко Яків Герасимович (З "Українського козацтва. Малої енциклопедії") (українською мовою)
Наулко В. Історико-культурна спадщина Запорозького козацтва в епістолярії Ф.К. Вовка і його дописувачів (українською мовою)
Федіна А.І. Нові матеріали до біографії Я.Г. Кухаренка (російською мовою)
Федіна А.І. Павло Шамрай (російською мовою)
Фролов Б.Є. Дискусійні питання біографії отамана З.А. Чепіги (російською мовою) (Блог ат PDF)
Фролов Б.Є."Командир "без помилок" (до біографії генерал-майора А.Д. Безкровного)" (російською мовою)
Хромов А.В. Ставлення військових чиновників Південної України до козацького питання на початку XIX ст.: Г.І.Шостак
Чумаченко В.К. "Невтомний і наполегливий трудівник" (П.П. Короленко) (російською мовою)
Чумаченко В.К. Я.Г. Кухаренко - письменник, історик, етнограф (російською мовою)

Швайба Н.І Запорозька старшина XVIII ст. у студіях Н.Д. Полонської-Василенко (Блог ат PDF)
Юсов С.Л. Адыгея - Краснодар: кубанские вехи жизненного пути В.А. Голобуцкого
Юсов С.Л. Взаємини В. Голобуцького і М. Рубінштейна в контексті наукових зацікавлень вчених (погляд з ракурсу епістолярних джерел)
Юсов С.Л. Влияние украинских советских историков на формирование идеологических концептов (на примере деятельности В. Голобуцкого)
Юсов С.Л. Володимир Голобуцький: біографічний нарис
Юсов С.Л. Генезис світоглядних уявлень В. Голобуцького і шляхи отримання "путівки до життя"
Юсов С.Л. Историографические наблюдения в связи с письмом британо-русского слависта Н. Андреева к В. Голобуцкому
Юсов С.Л. Казанский период жизни и деятельности В. А. Голобуцкого (1943 - 1947 гг.)
Юсов С.Л. Наукова і педагогічна діяльність В. Голобуцького в роки Великої Вітчизняної війни та повоєнний період
Юсов С.Л. Проблематика Задунайської Січі в науковій творчості В. Голобуцького та її місце у вітчизняній історіографії

Top. Copyright © 2001-2022 cossackdom.com