Козацькі війська на сайті "Козацтво XV-XXI ст." Документи, карти, ілюстрації
История казачества

Козацтво XV-XXI ст.
СПОНСОРАМ
Заставка | Головна | Участь у проекті |

КОЗАЦЬКІ ВІЙСЬКА та ПОЛКИ


Катеринославське (Вознесенське)
Кримське татарське
Кубанське
Ногайське
Оренбурзьке
Семиріченське
Слобідські козацькі полки
Ставропольське
калмицьке
Сибірське
Терське
Уральське
Уссурійське
Усть-Дунайське Буджацьке
Чорноморське

Азовське

Бачинская Е.А. Источники по истории казачьих формирований Южной Украины конца ХVІІІ-ХІХ вв.
Головко Ю.И. Некоторые вопросы истории Азовского казачьего войска (К 130-летию ликвидации Азовского казачества)
Васильев-Католик А. Последний "ренессанс" казачьих вольностей и украинской национальной идеи (на русском языке)

Иваницкий А.А.
Потомство Осипа Михайловича Гладкого (Формат PDF)

Йосип Гладкий та Окреме Запорозьке (Азовське) козацьке військо в матеріалах і документах// Автор-упорядник: Людмила Маленко. -
Запоріжжя: ВАТ "Мотор Січ", 2010. - 195 с.: іл., карти. Монографія
Капарулін Юрій.
Неопублікована праця О. Рябініна-Скляревського з історії Задунайської Січі (формат PDF)
Маленко Л.М. Азовське козацьке військо (1828-1866) (українською мовою). Монографія
Маленко Л.М. Військова служба Азовського козачого війська (українською мовою)
Маленко Л.М. Гладкий Йосип Михайлович (З "Українського козацтва. Малої енциклопедії") (українською мовою)
Маленко Л.М. До питання про відродження козацьких традицій на Україні (українською мовою)
Маленко Л.М. Йосип Гладкий: людина і діяч (українською мовою)
Маленко Л.М. Козацький фактор в адміністративній політиці уряду на півдні України першої половини XІХ століття (українською мовою)
Маленко Л.М. Огляд історії Азовського козацького війська (українською мовою)
Маленко Л.М. Переселення колишніх "некрасовців" на землі Азовського козацького війська в 30-х роках ХІХ ст. (українською мовою)
Маленко Л.М. Південноукраїнське козацтво в політичних планах Російської імперії в останній чверті ХVІІІ-ХІХ століть (українською мовою)
Маленко Л.М. Причини ліквідації Азовського козацького війська та переселення азовців на Кубань (українською мовою)
Маленко Л.М. Південноукраїнське козацтво і Кримська війна ( PDF)
Маленко Л.М. Рукописні зібрання до історії південноукраїнських козацьких військ останньої чверті ХVIII - ХІХ століття в бібліотечних фондах України та Російської Федерації
Хромов Анатолій Козацтво в політиці південноукраїнських управлінців XIX ст. (Електронна версія надана автором)
new
Хромов А.В. Політика С.О.Тучкова щодо козацтва півдня України в I-й третині XIX століття (Формат PDF)
Хромов А.В. Політика О.Г.Строганова щодо вирішення земельного питання в козацьких формуваннях Новоросійсько-Бессарабського генерал-губернаторстваTop

 
Top

Астраханське

Торопицын И.В. Астраханская трехсотная казачья команда: предпосылки создания, особенности формирования и обеспечения (формат PDF)
Торопицын И.В. Служба казачьих городовых команд в Нижнем Поволжье (первая половина XVIII в.) (формат PDF)
Торопицын И.В. Служба поволжских городовых казаков при калмыцких делах в 1720-х гг. (формат PDF)
Торопицын И.В. Черноярская казачья команда: к истории формирования и служебной деятельности в XVIII в. (формат PDF)Top

Башкирське


Бузьке

Анцупов І.А. Козаки та військові поселенці на Дністрі і Бузі в кінці ХVІІІ - на початку ХІХ століття (російською мовою)

Бачинська О.А.Бузьке козацьке військо. 1785-1817 рр. (українською мовою)
Бачинська О.А. Джерела з історії козацьких формувань Південної України ХVІІІ-ХІХ ст. (українською мовою)
Калинин С. Е. Бугское казачье войско в 1812 - 1814 гг. На правах рукописи. - Москва, 2011. (формат PDF)
Маленко Л.М. Південноукраїнське козацтво в політичних планах Російської імперії в останній чверті ХVІІІ-ХІХ ст.

 


Top

 
Військо буткальських козаків
Бачинська О. Задунайські Запорожці у вирі російсько-турецької війни 1806-1812 рр. (Формат PDF)
Бачинська О. Придунайський край - територія відновлення державотворчих традицій українського козацтва наприкінці ХVІІІ - ХІХ ст.

Капарулін Юрій. Неопублікована праця О. Рябініна-Скляревського з історії Задунайської Січі (формат PDF)
Маленко Л.М. Джерела з історії повернення Запорозького козацтва в межі Російської імперії в 1828 році
Маленко Л.M. Задунайська Січ (З "Українського козацтва. Малої енциклопедії") (українською мовою)
Мицик Ю.А. Сапожников І.В. Матеріали з історичної географії дельти Дунаю. - Іллічевськ, 1998. (українською мовою)
Могульова С. А. Д. Бачинський. Сiч Задунайська. 1775-1828. Iсторико-документальний нарис. - Одеса: Одеський державний унiверситет, 1994. - 124 с. (українською мовою)
Могульова С. Перші кроки задунайського козацтва: про причини переходу запорожців до Туреччини (українською мовою)
Сапожников І.В. Задунайська Січ в Дунавцях за спогадами останнього запорозького кошового отамана Йосипа Гладкого (українською мовою)
Юсов С.Л. Проблематика Задунайської Січі в науковій творчості В. Голобуцького та її місце у вітчизняній історіографії

Top

 
Військо Запорозьке Низове

Абросимова С., Мицик Ю.А. Документи з історії українського козацтва в збірці Дніпропетровського історичного музею (українською мовою)
Александров П.Г. Унікальний документ з історії Підпільненської Січ і (українською мовою)
Андрєєва С.С. Зв'язки емігрантів-мазепинців в Криму (1738-1758 рр.) із запорожцями
Андрєєва С.С. Комісії для вирішення взаємних претензій татар і запорожців періоду Нової Січі (українською мовою)
Андрєєва С.С. Організація боротьби з чумою на запорозько-татарському кордоні за часів Нової Січі (українською мовою)
Анцишкін І. Запорозька Січ і Межигірський монастир

Архів Коша Нової Запорозької Січі. Опис справ. 1713-1776./Упорядники: Гісцова Л.З., Демченко Л.Я. - К.: Наукова думка, 1994.
Бойко А.В., Лях С.Р.,Тощев Г.М., Турченко Ф.Г. Міжнародна науково-практична конференція "Запорозьке козацтво в пам`ятках історії та культури" (українською мовою)
Бойко А.В. Матеріали до історії Запорозького козацтва після скасування Січі (українською мовою)
Брехуненко В.А. Мицик Ю.А., Мосьпан Н.В., Плохій С.М. Місто на Самарі. - Дніпропетровськ, 1994. - 88 с.; Мицик Ю.А.Козацький край. Нариси з історії Дніпропетровщини XV - XVIII ст. - Дніпропетровськ, 1997. - 76 с. (українською мовою)
Головко Ю. Микитинська прикордонна митниця (1776-1778)
Грибовський В.В. Всеукраїнська наукова конференція "Історико-культурна спадщина Нікопольського району і проблеми історії запорозького козацтва" (українською мовою)
Грибовський В.В. Всеукраїнська наукова конференція "Чортомлицька (Стара) Запорозька Січ в історико-культурній спадщині Нікопольського району"
Грибовський В.В. Історія вивчення та перспективи дослідження соловецького періоду життя Петра Калнишевського
Грибовский В.В. Калнышевский против Екатерины II: кто же победил в борьбе за колонизацию Юга Украины?
Грибовський В.В. Містечко Микитине і Микитин перевіз: козацька передісторія міста Нікополя
Грибовський В.В. Постать Петра Калнишевського у науковому доробку Д. І. Яворницького
Грибовський В.В. Останній кошовий Січі Запорозької
Грибовский В.В. Преисподняя соловецкой инквизиции
Грибовский В.В. Соловецька обитель Калнишевского
Єрмолаєва Е. До питання про роль козацтва у заселенні Українського Приазов`я в ХVІ-ХVІІІ ст.
Жуковський М. Про час заснування і місце розташування Микитинської Запорозької Січі

Журба А.С. Документи з архіву Коша Війська Запорозького Низового. Проїжджі листи, рапорти, атестати.
Ковальський М.П. Археографічні публікації з питань історії запорізького козацтва XVI-XVII ст.
Козирєв В.К. Записки В. Зуєва про рибні промисли запорозьких козаків
Кравченко В.В. Нове джерело з історії Запорозької Січі
КузикТетяна. Про захворюваність та смертність в Запорізькій Січі (два документи із фондів ЦДІАК України ).
Лащенко Х.Г. До історичної географії Запоріжжя часів Нової Січі: шляхи, броди і переправи як елементи єдиної системи сполучень

Лащенко Х.Г. Проблема лісокористування на Запоріжжі в світлі документів з архіву Коша

Леп`явко С.А. Великий кордон Європи як фактор становлення українського козацтва (ХVІ ст.)
Монографія.
Леп`явко С.А. Козацькі походи на татар у 1570 - 1580-х роках

Леп`явко С.A. Козаки і татари на початку 1580-х років
Лыман И.И. Войсковой собор в Екатеринодаре - потенциальный образец для воссоздания сечевой Покровской церкви запорожского казачества
Лиман I.I. Запорозьке козацтво в ставленнi до церков i духовенства
Лиман І.І. Зведення Покровської церкви комплексу "Запорозька Січ" на Хортиці: безсилість аргументів науковців перед чиновничою бюрократією
Лиман I.I. Особливості релігійності запорізьких козаків

Лиман І.І. Січова Покровська церква і проблемні питання реалізації проекту її реконструкції у історико-етнографічному комплексі "Запорозька Січ" ( PDF)
Лиман І.І. Церква і духовенство Січі за часів Вольностей Війська Запорізького (1734-1775) ( PDF)
Лиман І.І. Церква на Нікопольщині після ліквідації Запорозьких Вольностей
(PDF)
Лиман І.І.
Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734 - 1775).
Монографія.
Лях С.P. Публікації з історії Південної України в періодиці 1991-1995 рр. Бібліографічний огляд (українською мовою)
Майба В. Деякі історичні умови виникнення запорозького козацтва
Макаров П.С. Клады на землях Войска Низового Запорожского
Макаров П.С., Сенкевич В.П. Вклад Войска Низового Запорожского в развитие мореплавания на Украине ( PDF)
Маленко Л.М. Дослідження спадщини О.О. Рябініна-Скляревського (рецензія на монографію Малинової Г.Л., Сапожникова І.В. О.О. Рябінін-Скляревський: матеріали до біографії - Одеса-Київ: "Елтон-2" - "Гратек", 2000. - 222 с.)
Мальченко О. Кам`янецький арсенал в 1763-1774 роках
Мільчев Володимир. Джерела до історії запорозького козацтва у фонді "Славонська генералкоманда" Хорватського державного архіву (м. Загреб)
Мільчев В.І. Джерела до історії Запорозького козацтва часів перебування під кримською протекцією (1730-1733 рр.)
Мільчев Володимир. Запорожці на військовому кордоні Австрійської імперії наприкінці XVIII століття
Мільчев Володимир. Запорожці та некрасівці у пониззі Дунаю. 1780 р. (за матеріалами Російського державного архіву давніх актів)
Мільчев В.І., Князьков Ю.П. Проект реформування устрою Запорожжя генерал-майора Карла Штофельна (1765 р.)
Мільчев В.І.
Матеріали секретної експедиції Сенату Російської імперії до історії Запорозької Січі в останні роки її існування
Мірущенко О. Вплив геополітичного становища Нової Січі на економічний розвиток Запорозьких Вольностей ( PDF)
Мірущенко О. Земельне питання в економічному розвитку Запорозьких Вольностей
отець Миколай (Донецький) Се що добро... (розповідь про братську зустріч отців на Дніпрі)
Мицик Ю.А. Два листи кошового отамана Павла Федоровича
Мицик Ю.А. З джерел до історії Нової Січі
Мицик Ю.А. Іван Сірко.
Монографія.
Мицик Ю.А. Після падіння Січі...
Мицик Ю.А. Сапожников И.В., Сапожникова Г.В. Запорожские и черноморские казаки в Хаджибее и Одессе.- Одесса, 1998. - 271 с.
Наулко В. Історико-культурна спадщина Запорозького козацтва в епістолярії Ф.К. Вовка і його дописувачів
Олійник О.Л. До проблеми становлення українського флоту
Олійник О.Л. Запорозький зимівник.
Монографія.
Олійник О.Л. Зимівник в колонізаційних процесах Південної України
Олійник О.Л. Місце зимівника в територіально-адміністративному устрої Запорозьких Вольностей
Олійник О.Л.Особливості управлінських структур Запорозьких Вольностей часів Нової Січі (1734-1775 рр.)
Олійник О.Л. Продуктивність зимівчанського господарства запорожців часів Нової Січі (1734 - 1777 рр.)
Олійник О.Л. Результати дослідження "козацьких мисок" на середній скелі "Три стоги"
Олійник О.Л. Розвідувальна діяльність запорожців за документами архіву Нової Січі (1734-1775 рр.)
Олійник О.Л. Система оподаткування у Вольностях Війська Запорозького Низового часів Нової Січі (українською мовою)
Ольхіна Н.І. Українське козацтво й Запорозька Січ у шкільних підручниках і посібниках
Пірко В. Кальміуська паланка
Плецький С.Ф. Полонені війська Запорізького (за документами 1773 року)
Полторак В. Розмежування Вольностей Війська Запорозького та Війська Донського в 40-і роки XVIII ст. ( PDF)
Посунько О.М. Взаємовiдносини Запорозької Сiчi з Новою Сербiєю та Слов'яносербiєю
Савченко І. Козацький фактор у адміністративній політиці російського уряду у 70-80-х роках ХVІІІ ст.
Сапожников І.В. Запорожці в Очаковській області та Україні Ханській під час "кримської протекції (1711-1734 рр.)"
Сапожников І.В. З історії пошуків козацьких скарбів на Запоріжжі ( PDF)
Сапожников І.В. Кам`яні намогильні хрести запорожців
Сапожников І.В., Петренко В.Г. Карти для пошуків скарбів у Степовій Україні (схованки запорозьких козаків під Одесою)
Сапожников I.В. Рукописний звід XVIII століття з історії козацтва і Визвольної війни українського народу
Старков В. Ігрові елементи культури та побуту запорозького козацтва
Туранли, Фергад. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття). Монографія. / Фергад Ґардашкан Оглу Туранли. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2022. — 606 с. - Монографія. Туранли, Ферхад. Тюркські джерела до історії України. - К.: Видавництво Інституту української археографіїта джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. - К.: 2010. – 368 с. – Монографія.
Фролов Б. Є., Чумаченко В. К. Розмова по суті. Українське козацтво: Мала енциклопедія. – Київ: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2002. – 568 с.: іл., карти
Швайба Н.І Запорозька старшина XVIII ст. у студіях Н.Д. Полонської-Василенко ( PDF)
Шевчук С.П. Судовий процес над запорозькою старшиною в Олексіївській фортеці
Швидько Г.К. Актові джерела до історії Запорожжя останніх років його існування

Швидько Г.К. Боротьба Запорозького козацтва за збереження своїх володiнь в 50-60-тi рр. XVIII ст.
Швидько Г.К. Документи канцелярії Новоросійської губернії до історії Запорозької Січі напередодні її ліквідації
Швидько Г.К. Документи РДВІА про торгівельні відносини між Запорозькою Січчю та Гетьманщиною у другій половині ХVІІІ століття
Швидько Г.К. Неопубліковані праці до історії Запоріжжя XVII-XVIII ст.
Швидько Г.К. Останні спроби запорожців відстояти свої вольності
Шиян Р.І. Мицик Ю.А. Козацький край: нариси з історії Дніпропетровщини XV - XVII ст. - Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського держу ніверситету, 1997. - 176 с.

Шпитальов Г.Г. Військова служба запорозького козацтва в російсько-турецьких війнах 1735-1739 та 1768-1774 років. - Запоріжжя: Прем'єр, 2004. - 240 с. + VII карт. Монографія.
Шпитальов Г. Г. Військова організація запорозького козацтва періоду Нової Січі (1734 - 1775)

Шпитальов Г.Г. Дніпровська військова флотилія (1737 - 1739) // Чорноморська минувшина. Записки відділу історії козацтва на Півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: зб.наук.пр. - Вип.6. - Одеса, 2011. - 14-37.
Шпитальов Г.Г. Запорозька кіннота у бойових діях російської армії 1735 - 1739 років
Шпитальов Г.Г. Запорозька кіннота в російсько-турецькій війні 1768-1774 років
Шпитальов Г.Г. Запорозька флотилія в російсько-турецькій війні 1768 - 1774 років
Шпитальов Г. Запорозьке військо у другій половині 30-х років ХVІІІ століття
Шпитальов Г. Г. Лівобережне козацтво в російсько-турецькій війні 1768 - 1774 рр.
Шпитальов Г. Г.
Населення Запорозьких Вольностей у воєнній організації Нової Січі. 1734 - 1775 рр.

Шпитальов Г. Г. Оборона володінь Війська Запорозького Низового від татарських набігів у ході російсько-турецької війни 1768-1774 рр. // Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. - Випуск 52 (спецвипуск). - К., 2011. - С. 166-176.
Шпитальов Г. Г. Поштова і перевізна служби Війська Запорозького Низового в період російсько-турецької війни 1768 - 1774 рр.
Шпитальов Г. Г. Українське козацтво в Семилітній війні (1756 - 1763) // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - № 1. - Запоріжжя, 2009. - С. 215 - 224.
Шпитальов Геннадій. Українська ландміліція. - К., 2013. - 152 с., іл. + ІІІ карти.
Монографія.

 
Top

Військо Запорозьке Реєстрове

Андрєєва С.С. Зв'язки емігрантів-мазепинців в Криму (1738-1758 рр.) із запорожцями
Бравцев Д.А. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVII ст.: сучасна російська історіографія
(Формат PDF)
Гапоненко В. Природоохоронні напрямки в державницькій політиці українського козацтва
Кобалія Д. "Новоманерные казачьи лодки" за результатами останніх досліджень
Костилєва Н. Гетьман Іван Мазепа та його доба в працях Теодора Мацьківа
Ольхіна Н.І. Українське козацтво й Запорозька Січ у шкільних підручниках і посібниках
Подкупко Т. Роль Чорноморської проблеми в державотворенні часів гетьманства Івана Виговського
Ринсевич В. Інтитуляції вищих козацьких урядовців в імперських документах як фактор презентації політичного обличчя Гетьманщини другої половини ХVІІ ст.
Сапожников І. В., Сапожникова Г.В. Українське козацтво і О.В. Суворов: джерела та основні аспекти

Туранли, Фергад. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття). Монографія. / Фергад Ґардашкан Оглу Туранли. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2016. — 606 с. - Монографія.
Туранлы, Ферхад. Тюрские источники по истории Украины. - К.: Издательство Института украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украинь. - К.: 2010.-368 с. – Монография.

Фролов Б. Є., Чумаченко В. К. Розмова по суті. "Українське козацтво: Мала енциклопедія". – Київ: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2002. – 568 с.: іл., карти
Швидько Г.К. Документи РДВІА про торгівельні відносини між Запорозькою Січчю та Гетьманщиною у другій половині ХVІІІ століття
Шпитальов Г. Г. Лівобережне козацтво в російсько-турецькій війні 1768 - 1774 рр.
Шпитальов Г. Г. Українське козацтво в Семилітній війні (1756 - 1763) // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - № 1. - Запоріжжя, 2009. - С. 215 - 224.
Шпитальов Г.Г.. Українська ландміліція. - К., 2013. - 152 с., іл. + ІІІ карти.Монографія.

Top

Військо Кубанське Ігнатове Кавказьке

Бачинська О., Прігарін О. На зламі епох та імперій (Рец.: Сень Д.В. "Войско Кубанское Игнатово Кавказское": исторические пути казаков-некрасовцев (1708 г. - конец 1920-х гг.). - Краснодар: Кубанькино, 2002. - 286 с.)
Сень Д.В. "Воссияло светом древлего благочестия... Крымское ханство" (к вопросу об условиях и особенностях распространения православия на Дону и Северо-Западном Кавказе в Новое время)
Сень Д. Донское казачество после Бахчисарайского договора 1681 г.: некоторые аспекты политического положения (формат PDF)
Сень Д. Из истории "донского фронтира": отношения казаков с османским Азовом (XVII в.)
Сень Д. Казаки Крымского ханства в начальный период своей истории (1690-начало XVIIІ в.) (формат PDF)
Сень Д.В. Казаки-некрасовцы: некоторые аспекты адаптации на территории Крымского ханства в XVIII веке
Сень Д.В. Казаки-старообрядцы на Северном Кавказе: от первых ватаг к Ханскому казачьему войску
Сень Д.В. Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа в конце XVII в. - XVIII в.: практики взаимоотношений фронтирных сообществ с мусульманскими государствами Причерноморья (в контексте задач и перспектив изучения международных отношений в регионе)
Сень Д.В. Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа во второй половине XVII в. - XVIII в.: от противостояния с Москвой к развитию практик отношений с мусульманскими государствами Причерноморья. Некоторые итоги и перспективы темы
Сень Д.В. Кубанское казачество: условия формирования и пополнения: (К вопросу о генезисе и развитии ранних казачьих сообществ) (Файл предстлено в форматі JPG, запаковано архивом *RAR - 5 Мбт.)
Сень Д. В. Левиафан государственности и казачество: "У какого царя живем.., тому и служим, верой и правдой казацкой, по чести, без лжи и измены…"
Сень Д.В. Новые материалы о социально-политическом положении некрасовских казаков на Кубани в начале XVIII в. (публ.док)

Сень Д. Переселение кубанских казаков-некрасовцев в Османскую империю в XVII в.: дискуссия, новые источники, перспективы изучения
Сень Д.В. (Краснодар). Початковий етап соціальної адаптації козаків-некрасівців на території Кримського ханства: його роль і значення в історії кубанського козацтва (1708-1712 рр.)
Сень Д.В. "Разве-де оные казаки похотят быть все мусульманами, тогда-де не принять их будет по закону невозможно: некоторые аспекты ситуационного подхода по изучению казачьих сообществ Дона и Северо-Западного Кавказа (конец XVII в. - начало XIX в.)
Пригарин О.А. Казаки-некрасовцы на Дунае. Конец XVIII - первая треть XIX вв. (на украинском языке)
Пригарин А.А. (г. Одесса), Сень Д.В. (г. Краснодар). ПАНСЛАВИЗМ МИХАЛА ЧАЙКОВСКОГО И ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
Хромов А.В. Політика С.О.Тучкова щодо козацтва півдня України в I-й третині XIX століття (Формат PDF)

 

Top
Волзьке

 

Top


Гребенское

Top
Грецьке (Албанське)

Бачинська О.А. Джерела з історії козацьких формувань Південної України ХVІІІ-ХІХ ст.
Маленко Л.М. Рукописні зібрання до історії південноукраїнських козацьких військ останньої чверті ХVIII - ХІХ століття в бібліотечних фондах України та Російської Федерації
Мільчев В.І. Нездійснений колонізаторський проект 1786 р. (невдала спроба відставних чинів Албанського війська перетворитися на таврійських поміщиків)
Шиян Р. Грецьке (Албанське) козацьке військо. 1775-1859 рр.

Top

 

Донське

Брехуненко В.А. Проблема причетності українських козаків до генези донського козацтва в історіографії
Бюллетень Политического отдела Донской Республики № 2 (Електронна версія надана М. Єрохіним) док.
ВЕДОМОСТЬ
исчисления потребности для людей и лошадей Донской постоянной и временной Армии на ОДИН месяц и на ОДИН день (1918) (електронна версія надана М. Єрохіним) док.
Водолацкий В.П., Скорик А.П., Тикиджьян Р.Г.
Казачий Дон: очерки истории и культуры.
Волвенко А.А.
Быть или не быть казаком. К истории принятия мнения Государственного совета от 21 апреля 1869 г. о выходе из войскового сословия
Волвенко А.А.
Восстановление Донского земства: упущенные возможности (1882-1917 гг.)
Волвенко А.А.
Два подхода к расчетам стоимости донского казачества для Российской империи в 60-70 гг. XIX века
Волвенко А.А.
Как донским казакам хотели историю написать… Официальный заказ, историк и местная администрация (1902-1912 гг.)
Волвенко А.А.
Князь А.М. Дондуков-Корсаков и его "Записка о войске Донском"
Волвенко А.А.
Нереализованный проект Положения о войске Донском
Волвенко А.А.
Образ донского казачества в русской периодической печати нач. 60-х гг. XIX века
Волвенко А.А.
Правительственная политика, местная власть и земская реформа в Области Войска Донского (1864-1882 гг.)
Волвенко А.А. "
…роль и задача казачества на Северном Кавказе уже окончены…". Записка М.Т. Лорис-Меликова об образовании Закавказского казачьего войска
Волвенко А.А.
Российская власть и Донское казачество во второй половине XIX- нач. XX вв.
Волвенко А.А.
Формирование и эволюция правительственного курса в отношении казачьих войск Юга России в конце 50-х - нач. 70 гг. XIX века
ДЕКРЕТ
об организации Советской власти в казачьих областях 1-го июня 1918 года (Електронна версія надана М. Єрохіним)

Дронов В.А. О династии Дроновых
Заморський О.Д. Через три фронти за підручниками для козачат (Про експедицію Д.І.Заморського восени 1918 р.)
Запорожцев В.П., Мусатова З.В. По волнам Судьбы.
Книга первая. Донская быль.
- Тольятти: ОАО ПП "Современник", 2003.
(Електронна версія спогадів Василя Прокоповича Запорожцева надана його дочкою і співавтором Зоєю Василівною Мусатовою )
Запорожцев В.П., Мусатова З.В. По волнам Судьбы.
Книга вторая. По другую сторону баррикад.
- Тольятти: ОАО ПП "Современник", 2003. (Електронна версія спогадів Василя Прокоповича Запорожцева надана його дочкою і співавтором Зоєю Василівною Мусатовою )

Запорожцев В.П., Мусатова З.В. По волнам Судьбы. Книга третья. Потерянная и возвращенная Родина. - Тольятти: ОАО ПП "Современник", 2003. (Електронна версія спогадів Василя Прокоповича Запорожцева надана його дочкою і співавтором Зоєю Василівною Мусатовою )
Маленко Л.М. Військо Донське (З "Українського козацтва. Малої енциклопедії)
Маленко Л. Донське козацтво (З "Українського козацтва. Малої енциклопедії")
Маленко Л.М Переселення колишніх "некрасовців" на землі Азовського козацького війська в 30-х роках ХІХ ст.
Маркедонов С.М. Государеві слуги чи бунтарі-руйнівники? (до питання про політичні відносини донського козацтва і Російської держави) (російською мовою)
Маслак В. Козакознавчі студії в доробку В.Сухорукова
ОТЧЕТ
по Управлению Дежурного Генерала Войскового Штаба Всевеликого войска Донского (1918) (Електронна версія надана М. Єрохіним) док.
ОТЧЁТ
Управляющего Военным и Морским Отделами и Командующего Донскою Армией:
А. КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ОСВОБОЖДЕНИЯ ЗЕМЛИ ВОЙСКА ДОНСКОГО ОТ БОЛЬШЕВИКОВ. (События от начала восстания и конца марта - до 1 августа 1918 года);
Б. Краткий очерк организации вооруженных сил Всевеликого войска Донского от начала восстания до 1-го Августа 1918 года

Отчет о деятельности органов снабжения с апреля по август месяц 1918 года (електронна версія надана М. Єрохіним) док.
Полторак В.
Розмежування Вольностей Війська Запорозького та Війська Донського в 40-і роки XVIII ст. (PDF)
Поляков І.А.
Донські козаки у боротьбі з більшовиками (російською мовою) Монографія.
ПРИХОД
продуктов и фуража в Новочеркасском продовольственном № 1 магазине с 24 апреля по 18 июля 1918 года (електронна версія надана М. Єрохіним) док.
Сведения
о количестве принятых медных пуль изготовленных на заводе Азовско-Донского Товарищества в период с 24 мая сего года по 18 июля включительно. (1918) (електронна версія надана М. Єрохіним) док.
Сведения
о приходе, расходе и состоянии огнестрельного оружия и боевых припасов с 1 мая по 1 августа 1918 года в складах города Новочеркасска (електронна версія надана М. Єрохіним) док.
Сведения
о произведенных работах в Артиллерийских мастерских Всевеликого войска Донского (1918) (електронна версія надана М. Єрохіним) док.
СВЕДЕНИЯ
о числе раненых и больных чинов казачьей и Добровольческой армии, прошедших через лечебные заведения г. Новочеркасска с 1-го мая по 10-е июля сего года, о числе произведенных операций и о количестве умерших в лазаретах за тот же период. (1918) (електронна версія надана М. Єрохіним) док.
Сень Д.В. Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа в конце XVII в. - XVIII в.: практики взаимоотношений фронтирных сообществ с мусульманскими государствами Причерноморья (в контексте задач и перспектив изучения международных отношений в регионе)
Сень Д.В. Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа во второй половине XVII в. - XVIII в.: от противостояния с Москвой к развитию практик отношений с мусульманскими государствами Причерноморья. Некоторые итоги и перспективы темы
Сень Д. В. Левиафан государственности и казачество: "У какого царя живем.., тому и служим, верой и правдой казацкой, по чести, без лжи и измены…"
Сень Д.В. (Краснодар). "Преодоление границы миров": некоторые аспекты формирования кубанского казачества на территории Крымского ханства и новые практики казачества по освоению Северо-Западного Кавказа (конец XVII в. - начало XIX в.)
Скорик А.П. Многоликость казачества Юга России в 1930-е годы: Очерки истории. - Ростов-на-Дону: Изд. СКНЦ ВШ ЮФУ, 2008. - 344 с. (Електронна версія для користування надана автором)
СПИСОК
лечебных заведений для больных и раненых по территории Всевеликого войска Донского (1918) (електронна версія надана М. Єрохіним) док.
"Статистическое описание земли донских казаков, составленное в 1822-1833 годах". - Новочеркаск 1891 г.
(електронна версія надана М. Єрохіним)
Схема
организации военного управления Донской действующей армии (май-август 1918) (електронна версія надана М. Єрохіним) док.
Схема
последовательного очищения Донской области от Красной гвардии (апр. 1918)(електронна версія надана М. Єрохіним) док.
Схема
последовательного очищения Донской области от Красной гвардии (май 1918)(електронна версія надана М. Єрохіним) док.
ТАБЛИЦА
РОСТА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ ДОНСКОЙ АРМИИ (1918) (електронна версія надана М. Єрохіним) док.
ТАБЛИЦА
ТРОФЕЕВ, взятых войсками Донской армии по периодам (1918) (електронна версія надана М. Єрохіним) док.

Филимонов И.И. Пугачевское движение в России 1773-1775 гг. Иная версия событий (Формат PDF)
Фотокопия
распоряжения начальниа Усть-Медведицкой окружной милиции о санкционировании самообмундирования красных милиционеров (19 апр. 1921)(електронна версія надана М. Єрохіним)
Цифровые
сведения о врачах и фельдшерах Всевеликого войска Донского (1918) (електронна версія надана М. Єрохіним)док.
ШЕННИКОВ А.А.
ЧЕРВЛЕНЫЙ ЯР. Исследование по истории и географии Среднего Подонья в ХIV- XVI вв.
Монографія.
(Електронна версія надана М. Єрохіним)

Top


Дунайське (Новоросійське)

Анцупов І.А. Козаки та військові поселенці на Дністрі і Бузі в кінці ХVІІІ - на початку ХІХ століття (російською мовою)
Бачинська О.А.
Джерела з історії козацьких формувань Південної України ХVІІІ-ХІХ ст.
Бачинська О.А
. Дунайське (Новоросійське) козацьке військо. 1828-1868 рр.
Бачинська О. Придунайський край - територія відновлення державотворчих традицій українського козацтва наприкінці ХVІІІ - ХІХ ст.
Маленко Л.М. Дунайське (Новоросійське) козацьке військо (1828 - 1869) (З "Українського козацтва. Малої енциклопедії")
Маленко Л.М. Козацький фактор в адміністративній політиці уряду на Півдні України першої половини XІХ століття
Маленко Л.М. Південноукраїнське козацтво в політичних планах Російської імперії в останній чверті ХVІІІ-ХІХ століть
Маленко Л.М. Південноукраїнське козацтво і Кримська війна(Формат PDF)
Маленко Л.М.
Рукописні зібрання до історії південноукраїнських козацьких військ останньої чверті ХVIII - ХІХ століття в бібліотечних фондах України та Російської Федерації
Хромов Анатолій Козацтво в політиці південноукраїнських управлінців XIX ст. (Електронна версія надана автором) Монографія new
Хромов А.В. Політика С.О.Тучкова щодо козацтва півдня України в I-й третині XIX століття (Формат PDF)
Хромов А.В. Політика О.Г.Строганова щодо вирішення земельного питання в козацьких формуваннях Новоросійсько-Бессарабського генерал-губернаторства
Хромов А.В. Ставлення військових чиновників Південної України до козацького питання на початку XIX ст.: Г.І.Шостак


Top


Єнісейське

Top


 

Забайкальське

1-ый Нерчинский полк Забайкальского казачьего войска (1898-1906) [Электрон. текстовые данные] : Исторический очерк / А. Е. Маковкин ; Открытая русская электронная библиотека

Top

 

Катеринославське (Вознесенське)

Top

 

Кримське татарське

Top


 

Кубанське

Александров С. Г. Відображення традиційної фізичної підготовки в усній народній творчості Кубанського козацтва (російською мовою)
Александров С. Г. Джигитовка як феномен традиційної культури кубанських козаків (російською мовою)
Александров С. Г. Традиційні рукопашні змагання кубанських козаків сер. ХІХ- поч. ХХ ст. (російською мовою)
Бондар В.В., Фролов Б.Є. До проблеми датування заснування Катеринодара (російською мовою)
Волвенко А.А.
"…роль и задача казачества на Северном Кавказе уже окончены…". Записка М.Т. Лорис-Меликова об образовании Закавказского казачьего войска

Волвенко А.А. Формирование и эволюция правительственного курса в отношении казачьих войск Юга России в конце 50-х - нач. 70 гг. XIX века
Корсакова Н.О. Етнографічні колекції з історії традиційної культури Кубанського козацтва ХІХ - початку ХХ ст. Краснодарського державного музею-заповідника (До історії створення колекцій та їх використання в роботі музею) (російською мовою)
Корсакова Н.О. "Кубанський історичний і літературний збірник" як джерело з історії і традиційної культури Кубанського козацтва (російською мовою)
Маленко Л.М. Кубанське козацтво (З "Українського козацтва. Малої енциклопедії") українською мовою
Маленко Л.М. Кухаренко Яків Герасимович (З "Українського козацтва. Малої енциклопедії")
Маленко Л.М. Причини ліквідації Азовського козацького війська та переселення азовців на Кубань
Маленко Л.М. Щербина Федір Андрійович (З " Українського козацтва. Малої енциклопедії)
Малукало О.М. До питання визначення правового статусу кубанського козацтва другої половини XIX - початку XX ст. (російською мовою)
Малукало О.М. Козацтво Росії як соціокультурний феномен (російською мовою)
Малукало О.М. Козацьке законодавство: історія становлення та розвитку, сфера застосування (Формат PDF)
Малукало О.М. Кубанське козацтво в збройних силах Російської імперії
(Формат PDF)
Малукало О.М. Кубанське козацьке військо в другій половині XIX - початку XX ст.: основні тенденції розвитку (російською мовою)
Малукало О.М. Кубанське козацьке військо в 1860-1914 рр.: організація, система управління и функціонування, соціально-еукономічний статус (російською мовою). Монографія.
Малукало О.М. Реформи середини XIX ст. на Кубані очима сучасника: можливості культурно-семіотичного аналізу (російською мовою)
Сень Д.В. Дискурс империй и актуальные проблемы истории Северо-Западного Кавказа второй половины XVIII в. - начала XIX в. (проблемы и перспективы теоретического изучения)
Сень Д.В. Дискурс империй, казачество и региональные особенности управления Россией пограничными территориями: "Фанагория-Черномория-Кубань" (конец XVIII в. - середина XIX в.)
Сень Д.В. Воображение региона как колонизация: Кубань-Черномория-Кубань (практики Российской империи на Северо-Западном Кавказе в конце XVIII - середине XIX в.). Ч.1. "Преодоление" Татарии
Сень Д.В. "Воссияло светом древлего благочестия... Крымское ханство" (к вопросу об условиях и особенностях распространения православия на Дону и Северо-Западном Кавказе в Новое время)
Сень Д.В. Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа в конце XVII в. - XVIII в.: практики взаимоотношений фронтирных сообществ с мусульманскими государствами Причерноморья (в контексте задач и перспектив изучения международных отношений в регионе)
Сень Д.В. Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа во второй половине XVII в. - XVIII в.: от противостояния с Москвой к развитию практик отношений с мусульманскими государствами Причерноморья. Некоторые итоги и перспективы темы
Сень Д.В. "Черномория" versus "Кубань": некоторые аспекты дискурса империй и теоретические проблемы изучения истории Северо-Западного Кавказа конца XVIII в. - первой половины XIX в.

Слуцький А.Й. Бібліотека генерал-лейтенанта Івана Діомидовича Попки (російською мовою)
Слуцький А.Й. До історії організації полкових бібліотек у Кубанському козацькому війську (російською мовою)
Слуцький А.Й. Сія книга монастиря Межигірського (російською мовою)
Тернавський М.О. Військовий суддя Антін Головатий (російською мовою)
Тернавський М.О. До прочитання герба Тернавських (російською мовою)
Тернавський М.О. Кошовий отаман Захарій Чепіга (російською мовою)
Тернавський М.О. Таманський шедевр (російською мовою)
Федіна А.І. До історії взаємовідносин сімей М.С. Щепкіна і отамана Чорноморського козацького війська Я.Г. Кухаренка (російською мовою)
Федіна А.І. Із історії становлення жіночої освіти на Кубані (російською мовою)
Федіна А.І. Нові матеріали до біографії Я.Г. Кухаренка (російською мовою)
Федіна А.І. Павло Шамрай (російською мовою)
Фролов Б.Є.Адміністративно-територіальні перетворення в Чорноморії на початку ХІХ століття (російською мовою)
Фролов Б.Є. Адигейський вплив на зброю чорноморських козаків (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. До історії реставрації оборонних споруд Катеринодарської фортеці першої чверті ХІХ століття (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. До питання про місце зберігання регалій кубанських козаків наприкінці XVIII - початку ХХ ст. (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. До питання про розробку зразка шашки та кинджала для кавказьких козацьких військ (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. Дискусійні питання біографії отамана З.А. Чепіги (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. Інститут найманства в Чорноморському козацькому війську (російською мовою)
Фролов Б.Є."Командир "без помилок" (до біографії генерал-майора А.Д. Безкровного)" (російською мовою)
Фролов Б.Є. Нагородна та жалувана зброя перших отаманів Чорноморського війська (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. Нагороди З. Чепіги та А. Головатого (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. Національний склад Чорноморського козацького війська (1787-1860 р.) (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є.Мокій Семенович Гулик- "війсковий осавул і кавалер" (російською мовою)
Фролов Б.Є. Перехід козацької флотилії до Тамані в серпні 1793 року (російською мовою)
Фролов Б.Є. Печатки отаманів Чорноморського козацького війська (російською мовою)
Фролов Б.Є. "Порядок загальної користі": досвід історичного коментаря (російською мовою)
Фролов Б.Є. Про спірні питання кубанської історії (досвід історичного аналізу однієї з глав Ф.А. Щербини) (російською мовою)
Фролов Б.Є. Реформа стройового складу Чорноморського козацького війська на початку ХІХ століття (російською мовою)
Фролов Б.Є. Розробка та утвердження нових зразків мундирів для лейб-гвардії Чорноморського козачого дивізіону в 1840-1841 рр. (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. Ручна вогнепальна зброя кубанських козаків (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. Свита - традиційний верхній одяг чорноморських козаків (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. Спроба введення шабель на озброєння чорноморських козаків на початку 20-х років ХІХ століття (російською мовою)
Фролов Б.Є. Створення мундирів зразка 1816 р. у Чорноморському козацькому війську: плани та реалії (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. Стройовий склад Чорноморського козацького війська в кінці ХVIII століття (російською мовою)
Фролов Б.Є. Формирование Черноморской гвардейской сотни
Чумаченко В.К. Козацька літературна Голгофа (кубанські письменники, історики і журналісти - жертви політичних репресій) (російською мовою)
Чумаченко В.К. "Невтомний і наполегливий трудівник" (П.П. Короленко) (російською мовою)
Чумаченко В.К. Я.Г. Кухаренко - письменник, історик, етнограф (російською мовою)

Top

Ногайське

Грибовский В.В. "Анапские" ногайцы в помещичьем хозяйстве Юга Украины в конце XVIII - начале ХІХ в.
Грибовський В.В. Запорозько-ногайське порубіжжя у ХVІ - ХVІІІ століттях
Грибовський В.В. Ногайське козацьке військо: передумови і процес формування
Грибовський В.В. Обставини та хід переміщення причорноморських ногайців до Північно-Західного Кавказу на початку 70-х років XVIII ст.
Маленко Л.М. Рукописні зібрання до історії південноукраїнських козацьких військ останньої чверті ХVIII - ХІХ століття в бібліотечних фондах України та Російської Федерації
Торопицын И.В.
Салтанаульцы: проблема геополитического выбора ногайцев в контексте международных отношений на Северном Кавказе в XVIII веке

 

Top

Оренбурзьке

Top


Семиріченське

Завет семереченским казакам войскового атамана генерала Ионова. - Омск: Тип. Союза коопер. объедин. "Центросибирь", 1919. (Електронна версія надана С. Василенко)
Леднев Е.С. История Семиреченского казачьего войска. - Верный: Типография Семиреченского обл.правления, 1909. Монографія.
(Електронна версія надана С. Василенко)

Top

Слобідські козацькі полки

СЛОБІДСЬКІ КОЗАЦЬКІ ПОЛКИ (Подготовлено директором Харківського науково-дослідного інституту козацтва М.М. Мазепою) (Формат PDF)

 

Top

Ставропольське калмицьке

Калинин С.Е. Ставропольское калмыцкое войско. 1737 - 1842 гг. (формат PDF)
Калинин Сергей Евгеньевич. Ставропольское калмыцкое войско в эпоху Наполеоновских войн. 1806 - 1814 гг. - На правах рукописи. - Москва. - 2013.

 

Top

 

Сибірське

Top

Терське


Уральське

Витевский В.Н. Раскол в Уральском войске и отношение к нему духовных и военногражданских властей в конце 18 и в 19 в. - Казань: Типография Императорского университета, 1878. - 235 с. Монографія.
Карта
земель Уральського козацького війська (1890 р.) (електронна версія надана М. Єрохіним)
"Лицарі річного війська" (сайт Сергія Анікіна)
МАЛЕЧА Н.М. СЛОВАРЬ говоров уральских (яицких) казаков: В четырех томах. - ОРЕНБУРГСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, 202-2003. (Електронна версія надана М. Єрохіним)
Назаров А.І. Нариси з історії родин уральських (яїцьких) козаків (російською мовою) (Формат PDF) Монографія.

Top

Уссурійське

Уссурійське козацьке військо

 

Top

Усть-Дунайське Буджацьке

Чорноморське
Анцупов И.А. Казаки и военные поселенцы на Днестре и Буге в конце ХVІІІ-начале ХІХ веков Калинин С.Е. Черноморское казачье войско в 1812 - 1814 гг.
Маленко Л.М.
Рукописні зібрання до історії південноукраїнських козацьких військ останньої чверті ХVIII - ХІХ століття в бібліотечних фондах України та Російської Федерації
Маленко Л.М. Південноукраїнське козацтво в політичних планах Російської імперії в останній чверті ХVІІІ-ХІХ століть
Маленко Людмила. ЧОРНОМОРСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ВІЙСЬКО В ДОКУМЕНТАХ І МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКИХ АРХІВНИХ ТА МУЗЕНИХ УСТАНОВ
Сапожников І.В. Іван Сухина - невідомий кошовий отаман Чорноморського війська
Сапожников І.В. Іван Юзбаша - полковник та бунчужний товариш Чорноморського козацького війська
Сень Д.В. Дискурс империй и актуальные проблемы истории Северо-Западного Кавказа второй половины XVIII в. - начала XIX в. (проблемы и перспективы теоретического изучения)
Сень Д.В. Дискурс империй, казачество и региональные особенности управления Россией пограничными территориями: "Фанагория-Черномория-Кубань" (конец XVIII в. - середина XIX в.)
Сень Д.В. Воображение региона как колонизация: Кубань-Черномория-Кубань (практики Российской империи на Северо-Западном Кавказе в конце XVIII - середине XIX в.). Ч.1. "Преодоление" Татарии
Сень Д.В. "Воссияло светом древлего благочестия... Крымское ханство" (к вопросу об условиях и особенностях распространения православия на Дону и Северо-Западном Кавказе в Новое время)
Сень Д.В. Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа в конце XVII в. - XVIII в.: практики взаимоотношений фронтирных сообществ с мусульманскими государствами Причерноморья (в контексте задач и перспектив изучения международных отношений в регионе)
Сень Д.В. Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа во второй половине XVII в. - XVIII в.: от противостояния с Москвой к развитию практик отношений с мусульманскими государствами Причерноморья. Некоторые итоги и перспективы темы
Сень Д.В. "Черномория" versus "Кубань": некоторые аспекты дискурса империй и теоретические проблемы изучения истории Северо-Западного Кавказа конца XVIII в. - первой половины XIX в.

Слуцький А.Й. Бібліотека генерал-лейтенанта Івана Діомидовича Попки (російською мовою)
Слуцький А.Й. Сія книга монастиря Межигірського (російською мовою)
Тернавський М.О. Військовий суддя Антін Головатий (російською мовою)
Тернавський М.О. Кошовий отаман Захарій Чепіга (російською мовою)
Тернавський М.О. Таманський шедевр (російською мовою)
Федіна А.І. До історії взаємовідносин сімей М.С. Щепкіна і отамана Чорноморського козацького війська Я.Г. Кухаренка (російською мовою)
Федіна А.І. Нові матеріали до біографії Я.Г. Кухаренка (російською мовою)
Фролов Б.Є.Адміністративно-територіальні перетворення в Чорноморії на початку ХІХ століття (російською мовою)
Фролов Б.Є. Адигейський вплив на зброю чорноморських козаків (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. До історії реставрації оборонних споруд Катеринодарської фортеці першої чверті ХІХ століття (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. До питання про місце зберігання регалій кубанських козаків наприкінці XVIII - початку ХХ ст. (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. До питання про розробку зразка шашки та кинджала для кавказьких козацьких військ (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. Дискусійні питання біографії отамана З.А. Чепіги (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. Інститут найманства в Чорноморському козацькому війську (російською мовою)
Фролов Б.Є."Командир без помилок" (до біографії генерал-майора А.Д. Безкровного)" (російською мовою)
Фролов Б.Є.Мокій Семенович Гулик- "війсковий осавул і кавалер" (російською мовою)
Фролов Б.Є. Нагородна та жалувана зброя перших отаманів Чорноморського війська (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. Нагороди З. Чепіги та А. Головатого (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. Національний склад Чорноморського козацького війська (1787-1860 р.) (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. Перехід козацької флотилії до Тамані в серпні 1793 року (російською мовою)
Фролов Б.Є. Печатки отаманів Чорноморського козацького війська (російською мовою)
Фролов Б.Є. "Порядок загальної користі": досвід історичного коментаря (російською мовою)
Фролов Б.Є. Реформа стройового складу Чорноморського козацького війська на початку ХІХ століття (російською мовою)
Фролов Б.Є. Розробка та утвердження нових зразків мундирів для лейб-гвардії Чорноморського козачого дивізіону в 1840-1841р.(російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. Ручна вогнепальна зброя кубанських козаків (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. Свита - традиційний верхній одяг чорноморських козаків (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. Спроба введення шабель на озброєння чорноморських козаків на початку 20-х років ХІХ століття (російською мовою)
Фролов Б.Є. Створення мундирів зразка 1816 р. у Чорноморському козачому війську: плани та реалії (Формат PDF)
Фролов Б.Є. Стройовий склад Чорноморського козацького війська в кінці ХVIII століття (російською мовою)
Фролов Б.Є
. Форматування Чорноморськой гвардійської сотні (російською мовою)
Фролов Б.Є. Чорноморські козаки в польському поході 1794-1795 р.(російською мовою) (Формат PDF)
Чебан B.Л. Слободзея - колишня резиденція Чорноморського козацького війська (російською мовою)
Чумаченко В.К. "Невтомний і наполегливий трудівник" (П.П. Короленко) (російською мовою)

Чумаченко В.К. Я.Г. Кухаренко - письменник, історик, етнограф (російською мовою)
Шиян Р.І. Джерела з історії Чорноморського козацького війська (1788-1792 рр.)
Шиян Р. Чорноморське козацьке військо. 1788 - 1792
Top

 


Copyright © 2001-2022 cossackdom.com